Martin Andersson

Forskningsområden

Martin Andersson är forskare på Entreprenörskapsforum samt professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola. Han är även professor i innovationsstudier vid Lunds Universitet samt affilierad forskare vid Institutet för näringslivsforskning.

Martins forskningsintressen omfattar entreprenörskap, både lokalt och internationellt, med särskild betoning på innovation, näringslivsdynamik och samspel mellan nya tillväxtföretag och etablerade stora företag. Han har också ett stort intresse för tillväxtens och innovationernas geografi, i synnerhet städernas roll för ekonomisk tillväxt och dynamik.

Martin är med i priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research och är även med i styrgruppen för Regionalpolitiskt forum. Han är också redaktör för den vetenskapliga tidskriften Annals of Regional Science.

Martins forskning har publicerats i tidskrifter som Industrial and Corporate Change, Research Policy, Industry and Innovation, Journal of Economic Geography, Economics of Innovation and New Technology, Scandinavian Journal of Economics, Spatial Economic Analysis, Regional Studies och Papers in Regional Science.

 

Pågående forskning

Entreprenörskap på landsbygden
Projektet handlar om förutsättningar och drivkrafter för framväxt och tillväxt av nya branscher och verksamheter som byggs upp kring ”gamla resurser” som skog, fiske och jordbruk, på landsbygden.
Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Google Scholar Citations  Pressbilder
Kontakt:
Martin Andersson
Entreprenörskapsforum
Grevgatan 34, 114 43 Stockholm
073-367 38 67
Skicka e-post

 

Följ oss på: