Podd

 

I Entreprenörskapsforums podd Forskning om förnyelse diskuteras de senaste forskningsresultaten om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Lyssna in och följ podden!

 

#14 Släpp loss innovationskraften i civilsamhället
Vilken roll kan och bör civilsamhället spela i ekonomin, vilka utmaningar har pandemin fört med sig och hur kan idéburna initiativ stärka arbetsmarknaden.

Lyssna

#13 Så har det svenska entreprenörskapet påverkats av pandemin
Hur har pandemin har påverkat svenska entreprenörer, förändrat den ekonomiska dynamiken samt hur vi stöttar företagen framåt.

Lyssna

#12 Big tech – missuppfattningar, regleringar och konkurrens på digitala marknader
Vilka missuppfattningar som präglar debatten om digitala plattformsföretag, hur konkurrensen på digitala plattformsmarknader fungerar och hur det skiljer sig från traditionella marknader.

Lyssna

#11 Det svenska musikundret: Ödmjuka producenter, kaxiga techbolag och många mindre musikentreprenörer
Vad är det som har gjort och gör svensk musik så framgångsrik? Vilka utmaningar står branschen inför nu och hur kan vi bibehålla en stark svensk musikbransch?

Lyssna

#10 Kvinnors entreprenörskap – marginell ökning på 40 år
Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige bara har ökat marginellt, från 25 procent 1980 till knappt 28 procent 2020. Detta trots att kvinnor idag har högre utbildning, att det över åren erbjudits utökade förskole- och fritidsmöjligheter, att medvetenheten om kvinnors företagande är högre och att policystöd satts in.

Lyssna

#9 Dataspelsbranschen – föregångare, riktmärke och förebild
Vad är det som har gjort just dataspelsbranschen så framgångsrik? Och vad krävs för att branschen ska fortsätta vara innovativ och internationellt konkurrenskraftig?

Lyssna

#8 Lägre lön efter avslutat entreprenörskap
Hur påverkar entreprenöriella erfarenheter lönebildning och produktivitet. Varför kan tidigare entreprenörer räkna med sämre lön än kollegor som har haft en karriär som anställda?

Lyssna

#7 Integration Sverige
Entreprenörskapsforums forskningsprojekt Integration Sverige som löpte under 2020. Projektets syfte var att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration av utrikes födda. Slutrapporten presenterades i november 2020 och i den levererades 27 policyrekommendationer för en bättre fungerande ekonomisk integration och självförsörjning.

Lyssna

#6 Swedish Economic Forum 2020: Konkurrenskraft och globala värdekedjor
Svensk ekonomi påverkas i stor utsträckning av hur globala värdekedjor organiseras, förändras över tid samt förändringar i de faktorer som styr och påverkar strategiska beslut gällande var i världen olika typer av investeringar och verksamhet lokaliseras.

Lyssna

#5 Swedish Economic Forum 2020: Plattformsföretag
Hur väl anpassat är det existerande regelverket är för att främja konkurrens, konsumentnytta och innovationer på mer digitaliserade marknader?

Lyssna

#4 Swedish Economic Forum 2020: Regional konkurrenskraft och digitalisering
En analys av regionala effekter och möjlig påverkan av pandemin på regional konkurrenskraft.

Lyssna

#3 Swedish Economic Forum 2020: Swedish Competitiveness Scorecard
Med hjälp av ett 70-tal indikatorer i en scorecard-analys kartläggs hur Sveriges konkurrenskraft såg ut före covid-19-pandemin och hur den har påverkats av den pågående krisen.

Lyssna

#2 Swedish Economic Forum 2020: Vad kan vi vänta oss av europeisk industripolitik?
Om EU:s industripolitik och hur ändamålsenligt det nuvarande ramverket är.

Lyssna

#1 Swedish Economic Forum 2020: Svensk konkurrenskraft
Sverige uppvisar en sämre välstånds- och produktivitetsutveckling än många jämförbara länder. Vilka åtgärder kan stärka konkurrenskraften och det långsiktiga välståndet?

Lyssna

 

 

 

Följ oss på: