Entreprenörskap och kulturutövande är båda viktiga komponenter för en vital och dynamisk samhällsutveckling. Ett gemensamt drag är dock att både entreprenörer och kulturutövare ofta har begränsade resurser till sitt förfogande, särskilt i de tidigaste faserna av deras respektive verksamheter. Det offentliga förutsätts ofta bära huvudansvaret för kulturens finansiering. Samtidigt höjs röster för fler privata finansiärer, såsom privatpersoner, mecenater och filantroper. Är detta en rimlig eller ens önskvärd utveckling?

• Är offentlig finansiering alltid den bästa formen för att upprätthålla konstnärlig integritet?
• Vinner konstnärerna och kulturen på att anamma ett mer entreprenöriellt tänk för att säkra finansiering?
• Vad behövs från politiken för möjligheter till finansiering av kultur?
• Vilket ansvar ligger på den enskilda konstnären att, utöver konstnärskapet, säkra sin finansiering?
• Är en konstnär som även är entreprenör en “sellout”?
• Bör de konstnärliga utbildningarna kompletteras med utbildningar i entreprenörskap och eget företagande?

Dessa och fler frågor kommer vi att diskutera tillsammans med politiker, kulturutövare och -företrädare, entreprenörer och finansiärer.
Notera tiden redan nu. Program och anmälan kommer. Fler medverkande tillkommer.