21-04-09

På SVT Forum: Det svenska musikundret

Följ webbinariet som lyfter musikbranschens betydelse för svensk ekonomi och vilken roll branschen spelar för den digitala omvandlingen i samhället i SVT Forum. Vi har ett gammalt musikunder, men också ett nytt, sa forskaren Daniel Johansson, i inspelningen som gjordes den 30 mars.

LÄS MER
21-04-08

DN Debatt: Målet är självförsörjning

Riksdagens utredningstjänst, RUT, bekräftar resultat som Entreprenörskapsforum funnit inom projektet Integration Sverige: lågt räknat är 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20–64 år) inte självförsörjande. RUT anger siffran 675 000. Det framkommer i en debattartikel författad av Moderaternas Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på DN Debatt som lyfter just självförsörjning som mål.

LÄS MER
21-03-31

Braunerhjelm i KTH Innovation Talks

Vad definierar en entreprenör och vilken inverkan har de på samhället? Hur driver entreprenörer förändringar för att bemöta samhällsutmaningar? Det är frågor som Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm svarar på i KTH Innovation Talks. Medverkar gör Maria Minniti, Syracuse University, och Samer al Moubayed, Furhat Robotics.

LÄS MER
21-03-31

Debatt: Blir det svenska musikundret omsprunget?

Musikundret kan sägas ha formats i skärningspunkten mellan den tekniska utvecklingen och musikskapandet. Hela 76 procent av den svenska musikbranschen utgörs av enmans- eller fåmansföretag. I en debattartikel i Smålandsposten lyfter Daniel Johansson, forskare och rapportförfattare, de viktigaste policyförslagen för att Sverige ska hålla liv i de tidigare musikframgångarna.    

LÄS MER
21-03-30

Det svenska musikundret är utmanat

Under 1990-talet introducerades begreppet “musikunder” då Sverige sattes på den globala musikkartan. Idag sker dock stora förändringar i den globala musikindustrin där Sverige riskerar att bli omkört av andra länder. Aggressiva uppköp av företag och plattformar, artificiell intelligens, royalty-fri musik och centralisering av distributionen innebär utmaningar.

LÄS MER
21-03-25

Entreprenörskapsutbildning – ett framtida policyverktyg?

Johan Eklund medverkar i en panel om policys roll kopplat till entreprenörskapsutbildning på European Entrepreneurship Education Workshop 2021 den 22 april. Övriga medverkande är Rasmus Rahm, SSES, Johan Carlstedt, IVA och Caroline Wigren som företräder huvudarrangören Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. Entreprenörskapsforum  och IVA samarrangerar panelen.

LÄS MER
21-03-24

Kvinnors entreprenörskap – marginell ökning på 40 år

I det tionde avsnittet av podden Forskning om förnyelse medverkar Entreprenörskapsforums Pernilla Norlin och Per Thulin som är aktuella med rapporten Kvinnors entreprenörskap – Hur jämställt är företagandet? Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige har bara ökat marginellt på 40 år, trots att förutsättningarna har förbättrats. Men det finns vägar till förändring!

LÄS MER
21-03-23

Norlin om det svenska musikundret

Musikindustrin ställde fyra snabba frågor till Entreprenörskapsforums Pernilla Norlin om den andra rapporten i serien om “svenska under”, dvs om branscher där svenska företag utmärkt sig både med stark tillväxt och uppmärksammats internationellt. Musikbranschen var given i serien, ingen har missat svensk musiks internationella musikframgångar över lång tid, säger Norlin.

LÄS MER