21-01-14

Tänk om pandemin inte tar slut?

Tänk om… pandemin inte tar slut? Tänk om… AI handlar om mer än automatisering? Dessa frågor ställer sig Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg i en forskarspaning utgiven av Svenska Stadskärnors Forskningsråd. I den ger ett antal forskare en kontrafaktisk beskrivning om stadens utveckling.

LÄS MER
21-01-13

Braunerhjelm om utvärderingar av näringspolitiken

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) säger i Dagens Industri att regeringen ska återkomma i vår om åtgärder som ska lösa problemen med utvärderingar av näringspolitiken. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm fastställde detta i den av regeringen initierade Entreprenörskaps-utredningen redan 2016. Då fastställdes att myndigheter som betalar ut statliga miljardstöd inte vet vilka program som gör mest nytta.

LÄS MER
21-01-12

Ny webb: Allt om Integration Sverige

Nu finns en ny webbsida över projektet ”Integration Sverige” som initierats av Entreprenörskapsforum för att skapa ett samlat underlag för att bättre förstå problematiken kopplad till utanförskapet i Sverige och leverera forskningsgrundade policyförslag för hur detta kan brytas. Ta del av de mest prioriterade åtgärderna som lyfts fram i projektet, rapporter och debatt.

LÄS MER
21-01-07

Dan Olofsson i Helsingborgs Dagblad om gig- och delningsekonomin

I dagens HD skriver IT-entreprenören Dan Olofsson om gig- och delningsekonomin och hänvisar till Entreprenörskapsforum. Han efterlyser en soloföretagsreform med en enkel schablonbeskattning där jobb och ersättningar hanteras via en app som ett led i att minska det ekonomiska utanförskapet bland utrikes födda.

LÄS MER
21-01-05

Debatt: Dags att ta tag i utbyggnaden av bredband

Pernilla Johansson, seniorekonom Swedbank, medverkade i Swedish Economic Forum Report 2020. Nu skriver hon i Norrtelje Tidning att det bästa regionala och kommunala beslutsfattare kan göra för att stärka regional konkurrenskraft är att skapa goda förutsättningar för den omvandling coronakrisen för med sig. Fokus bör ligga på kompetens och infrastruktur inklusive bredband.

LÄS MER
21-01-03

Ny podd: Forskning om förnyelse

I Entreprenörskapsforums nya podd Forskning om förnyelse diskuteras de senaste forskningsresultaten om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Serien har rivstartats med intervjuer av författarna till Swedish Economic Forum Report 2020.

LÄS MER
20-12-18

Julhälsningar från Entreprenörskapsforum

Trots gråväder och coronapandemi har tredje advent passerat och julstämningen börjar så smått ge sig till känna. Vi på Entreprenörskapsforum ser tillbaka på omställningens år 2020 som vi trots allt lyckades fylla med entreprenöriella höjdpunkter. Flertalet av dessa i form av webbinarier. Julhelgens lästips är Vägar till självförsörjning där vi författare understryker vikten av ett självförsörjningsmål som del […]

LÄS MER
20-12-11

Martin Andersson i Tillväxtkommissionen i Malmö

Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson, även professor i industriell ekonomi vid BTH, har utsetts till ordförande för nystartade Tillväxtkommissionen i Malmö som ska fokusera på framtidens näringsliv och arbetsmarknad. Kommissionen ska leverera rekommendationer till hur Malmö ska främja tillväxt som är hållbar och för att fler Malmöbor ska ta del av de jobb som växer fram.

LÄS MER
20-12-09

Vägar till självförsörjning i SVT Forum

Slutrapportlanseringen inom projektet Integration Sverige går nu att se i SVT Forum ca 3 timmar och 3 minuter in i sändningen. Det var i fredags, den 4 december, som Boel Godner (S) och Ulf Kristersson (M) kommenterade Enrico Deiacos och Johan Eklunds presentation. Du kan även alltid se Entreprenörskapsforums webbutsändningar på Youtube.

LÄS MER