19-03-19

Om Örebroregionen är attraktiv för välutbildade ökar konkurrenskraften

Örebros förmåga att behålla eller stärka sin konkurrenskraft är beroende av kapaciteten att både höja nivån på regionens humankapital, men också att lyckas få de högutbildade att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. Det skriver Entreprenörskapsforums Martin Andersson, Johan Eklund och Pernilla Norlin i en artikel i Nerikes Allehanda.

LÄS MER
19-03-18

Örebroregionen – En växande arbetsmarknad men med matchningsproblem

Den 8 mars arrangerades ett seminarium i Örebro på ämnen matchning mellan högskolestudier och arbetsmarknad med fokus på likheter och skillnader mellan kvinnor och män. Det framkom bl.a. att Örebros arbetsmarknad växer och att matchningen för personer utbildade inom hälsa och sjukvård i regionen närmar sig hundra procent medan den inom andra branscher är sämre.  

LÄS MER
19-03-15

Forskning om konkurrens och entreprenöriellt lärande belönas med 100 000 euro

Global Award for Entrepreneurship Research 2019 tilldelas Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University. Jovanovic får priset för sin banbrytande forskning om konkurrensdynamik mellan nya och etablerade företag, entreprenöriellt lärande och urvalsprocesser. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.

LÄS MER
19-03-11

Digitaliseringens effekter på ekonomin – vad betyder det för penningpolitiken?

Den globala ekonomin förändras i snabb takt och det är i skärningspunkten mellan ekonomi och ny teknologi som de stora förändringarna sker. Genomgripande effekter förväntas på bl.a. kompetensförsörjning, marknadsstrukturer och skattebaser. Vad betyder det för penningpolitiken? Den 26 mars håller vice riksbankchef Cecilia Skingsley tal på Entreprenörskapsforum. Kommenterar gör Pontus Braunerhjelm och Stefan Gerlach, chefsekonom EFG Bank i Zürich.

LÄS MER
19-03-05

Passé vid 43? – Äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism

Trygghetsrådet lyfter ”oldfluencer” som ett framtidsyrke och forskning visar att nästan hälften av operativa företagsledare är äldre än 55 år. Det finns således anledning att diskutera utmaningar och villkor som gäller för äldre på arbetsmarknaden eller som egenföretagare. Välkommen till ett lunchseminarium, fredagen den 22 mars, där vi diskuterar äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism.

LÄS MER
19-03-04

Filantropins och kulturens roll för samhällsutveckling

De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Behovet av tillräcklig finansiering är dock en ständigt närvarande fråga  inom kulturområdet. Under Swedish Philanthropy Summit 2019 diskuteras vikten av filantropiska initiativ som komplement till offentliga. Medverkar gör bl.a. Nina Beckmann, vd Grafikens hus, Michael Fritsch, professor Friedrich Schiller Jena Universitet och Lennart Grebelius, entreprenör och filantrop.

LÄS MER
19-03-01

Verksamhetsberättelse för 2018

Ladda ned vår nya verksamhetsberättelse och bläddra så får du veta mer om våra mötesplatser, priser, publikationer, forskningsprojekt m.m. Under 2019 fyller Entreprenörskapsforum 25 år och vi fortsätter att lyfta fram policyrelevant entreprenörskapsforskning. Håll dig uppdaterad om kommande aktiviteter och rapportlanseringar genom att följa oss på webben och i sociala medier!

LÄS MER
19-02-28

Digitalt entreprenörskap avgörande för framtidens vård

Digitalt entreprenörskap, såsom t.ex. nätläkarföretagen Kry, Min doktor och Doktor24 och provtagningstjänster som Werlabs, spelar en avgörande roll för utvecklingen inom vårdsektorn, sa Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg på Rud Pedersen’s Annual Healthcare Seminar 2019 – Future Trends in the Digitalization of Healthcare.  På scen stod även bl.a. Jessica Polfjärd, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson (M).

LÄS MER
19-02-28

Smart framtid Örebro

Swedish Entrepreneurship Summit 2019 lyfte smart specialisering som handlar om att stärka regioners konkurrenskraft. Hur säkrar Örebro smart diversifiering genom entreprenörskap och innovation?  Årets tema var den framgångsrika regionen.

LÄS MER