19-11-16

Nytt forskningsprojekt undersöker möjligheterna att minska utanförskapet

En ny opinionsmätning, utförd av Sifo på uppdrag av Entreprenörskapsforum, visar att svenska folket har uppfattningen att integrationen fungerar dåligt samt att  politikerna hålls ansvariga utan att tilltros ha några lösningar. För att få en uppfattning om hur stort detta utanförskap är och utifrån det kunna komma fram till vilka nödvändiga åtgärder som behövs för […]

LÄS MER
19-11-14

Växer storstäderna på mindre orters bekostnad?

Tisdagen den 12 november samarrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg. Utgångspunkten var frågeställningen om urbanisering betyder att endast storstäderna växer och att de gör det på mindre orters bekostnad? SVT Forum var på plats och sände hela seminariet.

LÄS MER
19-11-11

Utbildning har avtagande samhällsnytta

Johan E. Eklund och Lars Petterson bidrar med en artikel i en festskrift till David Audretsch. I artikeln tar författarna utgångspunkt i Audretsch forskning för att undersöka kopplingarna mellan utbildning, spridning av humankapital och produktivitet i svenska företag. Resultaten visar att spridningseffekterna av högre utbildning hos anställda har sjunkit och till sist försvunnit mellan 2001-2010.

LÄS MER
19-11-07

Dags att nominera din kandidat till Unga forskarpriset 2020!

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. 2020 går priset till en manlig forskare. Vi behöver din nominering före den 10 december.

LÄS MER
19-11-07

Konkurrenskraft i urbaniseringens tid på Kvalitetsmässan

Betyder urbanisering att endast storstäderna växer och att de gör det på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för tillväxt? Det är frågor vi svarar på vid ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg den 12 november.

LÄS MER
19-11-05

Kunskapsintensiva investeringar positiva för entreprenörskapet

Entreprenörskapsforums forskningsledare Martin Andersson, Johan P. Larsson och Joakim Wernberg har på uppdrag av Tillväxtanalys skrivit en studie om spridningseffekterna av stora kunskapsintensiva investeringar. Utöver att skapa arbetstillfällen och skatteunderlag visar rapporten att SKI kan ge upphov till nya lokala affärsrelationer, högre produktivitet, spridning av kunskap till andra företag samt ökat entreprenörskap genom framtida avknoppningsföretag.

LÄS MER
19-10-31

Hur blir du entreprenör?

Årets Swedish Economic Forum Report lanseras den 19 november i Stockholm. Årets tema är entreprenörskapsutbildning. Vid lanseringen diskuteras: Går det att lära sig entreprenörskap? Hur kan utbildning i entreprenörskap ge nycklar till att möta framtiden? Är utbildning i entreprenörskap lönsamt? Medverkar gör bl.a. Niels Bosma, Utrecht University och Saras D. Sarasvathy, University of Virginia.

LÄS MER
19-10-28

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Hur levererar företagen på Agenda 2030? Och hur når politik och offentlig sektor de globala målen? Kan dessutom filantroper och civilsamhälle bidra till att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums konferens den 24 oktober. På scen stod bland andra H.K.H. Prinsessan Sofia, Jan Eliasson och Hedda Påhlson-Möller.

LÄS MER
19-10-24

Chefer en nyckel för Sveriges AI-framtid

AI-utvecklingen kommer att ha stor påverkan på både enskilda arbetsplatser och på hela ekonomin, men den handlar om mycket mer än bara teknikinvesteringar. På uppdrag av Ledarna har Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg skrivit en ny rapport som visar att svensk AI-mognad är lägre än vad tidigare studier har visat, och organisatorisk anpassning är en flaskhals […]

LÄS MER