19-07-17

Vi har redan blivit kentaurer – AI hjälper oss lösa svårare uppgifter

Vår tids utmaning ligger i att vi har stenålderskänslor, medeltida institutioner och gudaliknande teknik. Politiker behöver ta höjd för den ökande komplexiteten i samhället. Sofia Nerbrand diskuterar framtidens arbetsmarknad i DN apropå Entreprenörskapsforums och Joakim Wernbergs nyutgivna rapport ”Människor, maskiner och framtidens arbete”.

LÄS MER
19-07-04

ALMEDALEN 2019: Samtal om AI, livslångt lärande och framtidens jobb

I kölvattnet av den pågående AI-utvecklingen följer en växande samhällsdebatt om framtidens jobb. Robotar kommer inte att ta alla jobb men jobben kommer att se annorlunda ut. Vilka kunskaper behövs för att få ett jobb i framtiden och hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut? Det var ingången för det seminarium som Entreprenörskapsforum arrangerade hos […]

LÄS MER
19-07-04

ALMEDALEN 2019: Friskt vågat, sjukt svårt!

Under Almedalsveckan arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium hos Google om framtidens vård. Vi diskuterade bland annat vad vården kan lära av debatten om framtidens arbete. Vilken roll spelar digitala entreprenörer i förändringen? Hur skiljer sig digitaliseringen mellan den traditionella vården och de nya digitala vårdtjänsterna?

LÄS MER
19-07-04

ALMEDALEN 2019: Det rätta knycket – digitaliseringens möjligheter för Sverige

Från tätposition i digitaliseringen tappar nu Sverige och de nordiska länderna mark och blir omsprungna. OECD pekar på att de nordiska länderna har blivit eftersläntrande ledare. Vilka är de kritiska flaskhalsarna för att få igång utvecklingen och återta tätpositionen? Det diskuterades under Entreprenörskapsforums seminarium som anordnades hos Google.

LÄS MER
19-07-04

ALMEDALEN 2019: Digitalisering, gigekonomi och AI – i stad och land

Hur förändras den lokala arbetsmarknaden i kölvattnet av den snabba tekniska utvecklingen? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Kommer alla jobb att finnas i staden, eller är plattformar och gig-ekonomin räddningen för glesbygden? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium i Almedalen.

LÄS MER
19-07-04

ALMEDALEN 2019: Arbetskrafts-invandring – hur blir Sverige världsbäst?

Uppmärksammade kompetensutvisningar av individer som arbetar eller driver företag i Sverige har inte ökat förtroendet för migrationspolitiken. Vad krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att arbeta och starta nya verksamheter i? Det var ingången för Entreprenörskapsforums och Företagarnas gemensamma Almedalsseminarium.

LÄS MER
19-07-01

Robotarna kan inte bli smartare än människor

Den svenska debatten om digitalisering och artificiell intelligens präglas av flera myter. Att AI är liktydigt med superintelligens är den mest seglivade, skriver Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och författare till rapporten ”Människor, maskiner och framtidens arbete” på DI Debatt.

LÄS MER
19-07-01

ALMEDALEN 2019: En modern arbetsrätt

Enligt 73-punktsprogrammet ska arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Behövs en förändring av arbetsrätten och i så fall, hur bör den se ut? Det och mycket mer diskuterades i Almedalen tillsammans med Företagarna,

LÄS MER
19-07-01

ALMEDALEN 2019: Hur löser vi kompetenskrisen?

Svenska arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Samtidigt har antalet lärosäten och utbildningsplatser expanderat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att entreprenörer ska kunna anställa rätt kompetens och för att företagen ska växa? Det diskuterades tillsammans med Örebro universitet i Almedalen.

LÄS MER