19-05-17

Prisutdelning Global Award

Det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro, Global Award for Entrepreneurship Research, tilldelades i år Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University. Igår höll han en prisföreläsning och mottog priset vid en ceremoni i Stockholm.  

LÄS MER
19-05-14

HSS 2019 i Örebro: Samverkan som gör skillnad – på riktigt

Miljöer för samverkan som gör skillnad var temat för den samtalsstudio som Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH och JIBS medverkade i tillsammans med Johanna Adami, rektor Sophiahemmet, Johan Dennelind, vd Telia och Darja Isaksson, gd Vinnova under konferensen HSS2019 i Örebro. Läs mer om deras medskick till högskole- och forskningsministern.

LÄS MER
19-05-13

Frukost på Vetenskapens hus i Norrbotten

Pontus Braunerhjelm medverkade i ett frukostseminarium på Vetenskapens hus som handlade om hur Norrbotten kan utveckla innovationer och stimulera entreprenörskap. Medverkade gjorde även Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län, Jeaneth Johansson, professor Luleå tekniska universitet, Nils-Olof Lindfors, regionråd samt Linda Rosén, vd Lindbäcks Group.

LÄS MER
19-05-08

Ny rapport: Ett företagsamt Sverige? Gotland i topp och Värmland i botten i entreprenörskap

Entreprenörskap och innovation är livsnerven i en kunskapsbaserad marknadsekonomi som den svenska. I en ny studie från Entreprenörskapsforum framkommer att det är markanta skillnader i entreprenörskapet mellan länen. Gotland innehar toppnoteringen, där är 10,6 procent av den vuxna befolkningen entreprenörer, dvs. äger och driver ett nytt företag. Värmland, Dalarna och Södermanland ligger i botten, endast […]

LÄS MER
19-05-07

Västsverige och den ekonomiska geografin

Vilka förutsättningar i geografin driver tillväxt och utveckling? Det har Entreprenörskapsforums Martin Andersson och Johan P Larsson analyserat på uppdrag av Västra Götalandsregionen. I rapporten framkommer att stora och täta regioner har bättre möjligheter till delning av resurser, matchning på arbetsmarknaden, gemensamt lärande och extra dragningskraft på invånare som vill göra karriär. 

LÄS MER
19-05-03

Startup migrants – entreprenöriella lösningar för integration?

Europa står inför stora utmaningar när det gäller integration. I många forskningsrapporter har gjorts försök att svara på frågan om varför sysselsättningsklyftan mellan inhemskt och utländskt födda är relativt stor och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska den. Välkommen till ett seminarium 22 maj.

LÄS MER
19-04-29

Söderqvist stipendiat med arbetsmarknadsekonomiskt fokus

Entreprenörskapsforums doktorand Fredrik Söderqvist, även BTH och Unionen, har tilldelats stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsens för att studera vid MIT, USA. Han kommer att fördjupa sig i arbetsmarknadsekonomiska frågor som rör fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och kollektivavtalens roll i att lindra negativa konsekvenser av strukturomvandling.

LÄS MER
19-04-27

Ett företagsamt Sverige?

Rapporten ”Ett företagsamt Sverige? Om regionala entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder” som bygger på data från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) lanserades vid ett lunchseminarium den 8 maj.

LÄS MER
19-04-25

”Vi kunde haft en starkare kronkurs”

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH och JIBS, säger till f+ att det kan vara dags att överge det två-procentiga inflationsmålet. Han välkomnar en diskussion om ett nominellt BNP-mål istället: Hade vi haft det skulle vi antagligen ha haft en något högre ränta i dagsläget, och därmed även en starkare kronkurs. Läs intervjun.

LÄS MER