19-01-09

Dags för final i Årets studentföretagare 2019!

Tre finalister tävlar om förstapriset 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Macao. Välkommen att lyssna till studentföretagarnas pitchar fredagen den 18 januari hos Entreprenörskapsforum. Årets finalister är Hamza Qadoumi med Ecobloom, Ramtin Massoumzadeh med Labtrino och Gustaf Åkerman med Thriving Ventures.

LÄS MER
19-01-02

GEM-teamet om regionalt entreprenörskap

Entreprenörskapsforums Global Entrepreneurship Monitor-team skriver i Sydöstran om vad som är viktigt för regionalt entreprenörskap. Bl.a. lyfter de företagskulturer, förebilder och normer, men även stödvolymer till entreprenöriella aktiviteter. De skriver att offentliga aktörer på regional nivå kan bidra med korta handläggningstider, en kompetent supportstruktur och en fungerande skola. Läs artikeln!

LÄS MER
18-12-28

Joakim Wernberg om ny teknik och gamla marknadsmisslyckanden

Har julklapparna kostat mer än du tänkt dig? Nu kan du få tillbaka pengar när du köpt en vara som sedan går ner i pris. Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg berättar i DN hur ny teknik kan påverka gamla marknadsmisslyckanden. På lång sikt kan konsumentskyddet behöva förändras för en digitaliserad marknad, säger han.

LÄS MER
18-12-21

Julhälsningar från Entreprenörskapsforum

Tredje advent har passerat och julstämningen börjar infinna sig. Jul- och nyårsledigheten erbjuder tid för reflektion och en tillbakablick på året som gått. Vi på Entreprenörskapsforum har haft ett år fyllt av entreprenöriella höjdpunkter. Ta gärna del av referat, bilder och webbutsändningar från våra aktiviteter under 2018. 

LÄS MER
18-12-20

Framtidens dynamiska fackförbund

Fackföreningar och arbetsgivarorganisationer är mer dynamiska än vad gängse uppfattning gör gällande och kan visa en hög grad av innovation och institutionellt entreprenörskap, det menar Fredrik Söderqvist, forskare Entreprenörskapsforum, samhällsekonomisk utredare och industridoktorand på Unionen och BTH. Hans studier om hur fackförbund kan använda medlemsdata för att se ekonomiska trender har uppmärksammats i  internationell press.

LÄS MER
18-12-20

Topp tre 2018: Rörliga intraprenörer ökar innovationstakten

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm introducerade en ny teori om kunskapsspridning via intraprenörskap tillsammans med Ding Ding och Per Thulin i Small Business Economics i somras. I artikeln, som är en av tidskriftens topp tre mest lästa under 2018, visas hur viktigt det är med arbetskraftsrörlighet för att bibehålla och förstärka innovationsprocesserna i särskilt mindre företag.

LÄS MER
18-12-18

Pontus Braunerhjelm: Vi kan missa en ny Steve Jobs

Kvinnors nyföretagande är på tillbakagång, mer än männens. Något som uppmärksammas i årets Global Entrepreneurship Monitor-rapport. Det är oroväckande, säger Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm till SVT, för det finns många goda idéer bland kvinnor som förtjänar att bli testade på marknaden, som kan bli framgångsrika företag på sikt och ge betydande sysselsättningseffekter.

LÄS MER
18-12-17

Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt

Den 12 december hölls ett lunchseminarium om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten, såväl ur ett historiskt som ett framåtblickande perspektiv. Pontus Braunerhjelm, Anders Johnson, Ulrika Stuart Hamilton och Lars Trägårdh diskuterade bl.a. historiska företagare, filantropi och demokrati och den idéburna sektorns roll.

LÄS MER
18-12-12

Företagsamma filantroper i SVT

Missade du seminariet om företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt kan du se det på SVT Play (seminariet startar 18 minuter in i sändningen). Diskussion om nymornad entusiasm för filantropi, effektivisering av idéburen sektor, nya kontraktsmodeller och filantropisk hybris utlovas.  Medverkade gjorde Pontus Braunerhjelm, Anders Johnson, Ulrika Stuart Hamilton och Lars Trägårdh.

LÄS MER
18-12-12

Filantropi är förutsättningslöst

Viljan att dela med sig är något som har ökat över hela världen. När yngre förmögna entreprenörer donerar vill de vanligtvis bidra till att hitta nya och effektivare sätt att lösa problem. Dessa entreprenörer är vana att utmana etablerade sätt att agera i näringslivet, säger Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm i en intervju i Ideellt engagemang.

LÄS MER
18-12-05

Välståndsförlust på grund av ineffektiv svensk ekonomi

Sverige har ett inkomstbortfall på 250 miljarder årligen samtidigt som vi faller i välståndsligan enligt en beräkning av Johan Eklund och Per Thulin, båda Entreprenörskapsforum, som publicerats i Ekonomisk Debatt 8/2018 . Sett över ett längre perspektiv ser svensk produktivitetsutveckling ut att bli historiskt låg och t o m sämre än under stagnationsåren på 1970-talet. 

LÄS MER
18-12-03

Reform av LAS välkomnas av de små

Reform av det svenska anställningsskyddet med särskilt fokus på de små företagen lyftes vid lanseringen av rapporten ”Det svenska anställningsskyddet – Vilka sysselsättningseffekter ger undantagsreglerna?”. Å ena sidan lyftes LAS som en central del av den svenska partsmodellen, å andra sidan som en regelkoloss från en tid då arbetsmarknaden såg väsentligt annorlunda ut.

LÄS MER
18-11-30

Swedish Economic Forum 2018: Experimentell policy

Experimentell policy, entreprenöriell kreativitet och innovativa lösningar sattes under lupp vid lanseringen av 2018 års upplaga av Swedish Economic Forum Report Navigera under osäkerhet – entreprenörskap, innovationer och experimentell policy den 22 november. Ett experimentkontor på regeringskansliet under den nya regeringen var ett av förslagen.

LÄS MER
18-11-30

Nicolinpriset till Rune Andersson

Vi gratulerar Rune Andersson, entreprenör och styrelseordförande för Mellby Gård, som tilldelas 2018 års Nicolinpris. Prissumman på 50 000 kronor har Rune Andersson glädjande valt att donera till Entreprenörskapsforum! Priset delas årligen ut av Svenskt Näringsliv till någon som har bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige.

LÄS MER
18-11-29

Plattformar allt viktigare för en digitaliserad ekonomi

Flersidiga plattformar är nödvändiga för att tillvarata potentialen i en digitaliserad ekonomi. Det lyfte Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg vid lanseringen av rapporten ”Developing Platform Economies” utgiven av ELF och Fores. Wernbergs bidrag till rapporten handlar om digitala plattformars roll i ekonomin. De blir allt viktigare när vi navigerar ett ekonomiskt system där den geografiska räckvidden, kontaktytorna, det […]

LÄS MER
18-11-28

Ny rapport: Positiva sysselsättningseffekter öppnar för ny LAS-reform

Anställningsskyddet i Sverige utformades för mer än 40 år sedan under en tid då den svenska arbetsmarknaden var väsentligt annorlunda än vad den är idag. År 2001 infördes en reform som innebar att företag med mindre än elva anställda fick möjlighet att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum analyseras sysselsättningseffekterna […]

LÄS MER
18-11-26

DEBATT: Låt företagen välja vilka som ska sägas upp

Tvåundantaget i turordningsreglerna, som infördes år 2001, har haft positiva sysselsättningseffekter. Tre nationalekonomer, inklusive Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, skriver på SvD Brännpunkt att det är dags för en utvidgning av reformen. I artikeln hänvisas till en rapport som lanseras på ett lunchseminarium nu på onsdag den 28 november. 

LÄS MER
18-11-22

Ny rapport: Experimentell policy för effektivare politik – Starta med en översyn av den svenska näringspolitiken!

Samhällsutmaningar i form av klimathot, demografiska förändringar, snabb teknisk utveckling och växande komplexitet i näringsliv och samhälle behöver mötas. Men hur? Förmågan att navigera i en föränderlig värld utgör en kritisk faktor för ett land som vill fortsätta att upprätthålla ett högt välstånd. I Swedish Economic Forum Report 2018 från Entreprenörskapsforum lyfts vikten av att […]

LÄS MER
18-11-20

Braunerhjelm om filantropi hos Hjärnfonden

Hjärnforskning på frammarsch är temat för ett donatorsevent där Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm medverkar den 21 november. Det är Hjärnfonden som arrangerar eventet som även kommer att lyfta frågor om filantropi – vad det betyder och vad står det för idag. Bland övriga medverkande märks Tove Lifvendahl, SvD, Thomas Perlmann, KI och Ole Petter Ottersen, KI.

LÄS MER
18-11-19

Från forskningen till konsultbranschen

Entreprenörskapsforums doktorand Arvid Malm har disputerat vid KTH och nu gått vidare till Boston Consulting Group, BCG. Där kommer han att jobba som ekonom och tillhöra Henderson Institutes makroekonomiska enhet.

LÄS MER
18-11-16

Kan en kris ge Sverige välbehövliga reformer?

Negativ prognos för den svenska ekonomin levererades tillsammans med frukostkaffet vid lanseringen av policysammanfattningen 250 miljarder fattigare! Svensk produktivitetsutveckling 1950–2027 den 13 november 2018. John Hassler, professor IIES och Annika Winsth, chefekonom Nordea, var inbjudna att diskutera resultaten med författarna Johan Eklund och Per Thulin.

LÄS MER
18-11-14

Tufft för svensk produktivitet – behov av reformer

Igår DiTV och idag Di Debatt: Sverige har fallit tillbaka i välståndsligan och produktivitetsutvecklingen är historiskt låg. Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Per Thulin föreslår minskade ineffektiviteter i ekonomin och en ekonomi som främjar entreprenörskap. Läs artikeln eller se intervjun i Dagens Industri.

LÄS MER
18-11-13

NY PUBLIKATION: Sverige presterar 250 miljarder under sin ekonomiska potential

Den svenska ekonomiska utvecklingen är långtifrån så stark som de senaste BNP-siffrorna ger sken av. Faktum är att Sverige har fallit tillbaka i den s.k. välståndsligan och produktivitetsutvecklingen är historiskt låg. Dessutom har ineffektiviteter och svagheter i svensk ekonomi dolts av en global högkonjunktur och expansiv penningpolitik.

LÄS MER
18-11-12

Entreprenörskap på doktorandmöte

Doktorander i nationalekonomi och industriell ekonomi inbjuds till Swedish Graduate Program in Economics, SWEGPEC, årliga workshop. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm kommer att hålla en keynote på mötet som arrangeras av BTH, Entreprenörskapsforum och Örebro universitet den 15-16 november i Karlskrona.

LÄS MER
18-11-09

Den välmående entreprenören

Att oberoende och möjlighet att styra sin arbetssituation inverkar positivt på entreprenörers välmående är ett känt resultat inom framväxande forskning. Möjlighetsdrivna entreprenörer skattar sin livsnöjdhet betydligt högre än anställda. I en artikel som publicerats i Small Business Economics kartlägger Johan P Larsson och Per Thulin relationen mellan egenanställning och subjektivt välmående hos entreprenörer i 70 […]

LÄS MER
18-11-07

Wernberg om digitaliseringen av vården

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg skriver replik i Sydsvenskan där han förordar digitalt entreprenörskap i vården. Hans poäng är att hela det svenska vårdsystemet behöver anpassas till den förändring en rad entreprenörer som Kry och Min Doktor har påbörjat, snarare än att motverka allt nytt som inte passar in i dess gamla strukturer.

LÄS MER
18-11-06

Skapande förstörelse i globaliseringens tidevarv

31 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum Swedish Schumpeter Lecture. I år föreläste prisbelönte David Audretsch, professor vid Indiana University, som menade att Joseph Schumpeters modell rörande kreativ förstörelse inte längre räcker till.

LÄS MER
18-11-01

Framtidens digitala industri

Innovativa affärsmodeller, nätverk och kompetensutveckling krävs av företag som vill dra nytta av en digital omställning. Och det farligaste med digitaliseringen är att inte göra något alls enligt David R Sjödin, vinnare av Unga forskarpriset 2018, som föreläste på ett lunchseminarium den 26 oktober om digitaliseringens möjligheter och fallgropar.

LÄS MER
18-10-26

Ny publikation: Så genomför ditt företag en lyckad digitalisering!

Svensk industri går in i den fjärde industriella revolutionen som förväntas omvandla företag och industriella ekosystem från grunden. Det industriella internet of things, big data och artificiell intelligens möjliggör digital affärsinnovation och nya sätt att skapa värden där tjänster och ökat kundfokus är centralt. I en ny policysammanfattning lyfter David R Sjödin, docent och biträdande […]

LÄS MER
18-10-25

Stad och land – konkurrens eller komplement?

Den 8 november arrangerar Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket och Östersunds kommun ett seminarium i Östersund som lyfter urbaniseringens orsaker och konsekvenser. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden och tvärtom? Varmt välkommen med din anmälan.

LÄS MER
18-10-24

Malm om den frånvarande entreprenören

Entreprenörskapsforums doktorand Arvid Malm disputerade igår på avhandlingen ”The Absent Entrepreneur: Exploring the Role of the Entrepreneur in Economics” vid KTH. Han lyfter entreprenören i fem artiklar, inledningsvis definierar han entreprenören och kopplar sedan densamme till familjeföretagande och filantropi. Ta del av avhandlingen.

LÄS MER
18-10-24

Wernberg på Sweden Urban Arena

Urbanisering och digitalisering förstärker varandra och skapar nya förutsättningar för digitalt entreprenörskap. Det talade Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg om på 2018 års Sweden Urban Arena.

LÄS MER
18-10-23

Workshop: Från start up till scale up

Under det senaste decenniet har mycket uppmärksamhet riktats mot nya företag som syftar till att växa. Samtidigt ger entreprenörskapsforskningen en begränsad inblick i vilka faktorer som möjliggör framgångsrika övergångar från start up till scale up. Den 29-30 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum en workshop i Stockholm på temat tillsammans med Henley Business School och Indiana University. 

LÄS MER
18-10-18

”Sverige långt kvar till scale-up nation”

Kompetens, kapital, nätverk och inte minst ramvillkor är de största utmaningarna för svenska företag som vill växa. Den 16 oktober lanserades policysammanfattningen Born globals – kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag? författad av Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin. Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, Kajsa Hedberg, vd SISP och Jan Grigo, senior underwriter EKN kommenterade.

LÄS MER
18-10-16

Braunerhjelm & Halldin: Born global-strategi svår och riskfylld

Höga förväntningar präglar synen på s k born global-företag skriver Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, och Torbjörn Halldin, Svenskt Näringsliv, på SvD:s debattsida. De anser det vara bättre att fokusera på exportfrämjande insatser som riktas mot ett fåtal marknader och över längre tid. Läs artikeln!

LÄS MER
18-10-16

Ny publikation: Born Globals – Ovanlig och riskfylld strategi

Det ställs höga förväntningar på born globals – nyetablerade företag som väljer att exportera till ett stort antal marknader redan från start – och deras betydelse för svensk ekonomi. I en ny policysammanfattning visar Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin att born globals är ett ovanligt fenomen. Born globals har dessutom sämre produktivitetstillväxt än motsvarande bolag […]

LÄS MER
18-10-14

Framtidens vård mer decentraliserad

Dagens vård är ohållbart organiserad och kommer att gå under om den inte förändras. Det skapar ett utrymme för entreprenörskap, t.ex. nätläkartjänster som Kry eller Min  Doktor. Tyvärr har vårdsystemet reagerat genom att ifrågasätta eller motverka sådana tjänster. Men i stället borde vårdsystemet börja jobba med den entreprenöriella utvecklingen, skriver Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg i Sydsvenskan.

LÄS MER
18-10-12

Festskrift till Braunerhjelm: entreprenören motorn för ekonomisk tillväxt

I tolv kapitel hyllas Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, i en festskrift som publiceras i anslutning till hans 65-årsdag. Bland bidragen märks Lars Leijonborg med Globaliseringsrådet tio år senare, Gunnar Eliasson med Från anställd mot lön till entreprenör på jobbet och Karolina Ekholm med Pontus och forskning om multinationella företag.

LÄS MER
18-10-02

Regleringar hämmar konkurrens

I artikeln ”Product regulations and persistence of profits: OECD evidence” nyligen publicerad i Journal of Regulatory Economics visar Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Emma Lappi att produktmarknadsregleringar resulterar i en snedfördelning av resurser. Framförallt handels- och investeringsregleringar innebär en potentiell kostnad för en ekonomis konkurrenskraft.

LÄS MER
18-09-27

Vill du vinna 150 000?

Är du entreprenör och student? Då ska du tävla i Årets studentföretagare 2019. Vinnaren går vidare till den internationella finalen, Global Student Entrepreneur Awards, GSEA, i Macao, Kina. Vi behöver din ansökan senast den 10 december. Och du som inte passar in på kriterierna, nominera eller tipsa!

LÄS MER
18-09-19

Mjukvara – den osynliga grundbulten

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg deltog på BusinessForum Industri 2018 som anordnades av Volvo Cars, Techtank och Sydsvenska Handelskammaren för att prata om mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. Föredraget byggde på en rapport som Wernberg författat tillsammans med Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH, på uppdrag av Swedsoft. 

LÄS MER
18-09-18

GEM: Regioner med entreprenörer lockar till sig fler nya företag

I Örebro län har entreprenörskapet ökat och 7,3 procent av invånarna är engagerade i att starta eller driva ett ungt företag enligt senaste Global Entrepreneurship Monitor. Men det finns möjligheter för regionala och lokala aktörer att förbättra entreprenörsklimatet ytterligare skriver GEM-teamet, som leds av Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, i Nerikes Allehanda.

LÄS MER
18-09-18

Braunerhjelm m fl: Nästa regering måste investera mer i kunskap

Fem förslag för att fortsatt stärka svensk konkurrenskraft och Sverige som kunskapsnation levereras av nio företrädare för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inklusive Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, på DI Debatt. De lyfter bl.a. ökad autonomi för universitet och högskolor, ökade incitament för akademin att samverka med näringsliv och offentlig sektor och en grund- och gymnasieskola i internationell toppklass.

LÄS MER
18-09-13

Utvärdering för bättre regionalpolitik

Den 11 september höll Max Nathan, vice vd och forskare vid What Works Centre for Local Economic Growth (WWG), en föreläsning om regional och lokal policyutveckling. Han delade med sig av sina erfarenheter av policyutvärdering. Vad bör mätas och vad är en effektiv policy? En diskussion panelen entusiastiskt hakade på.

LÄS MER
18-09-12

Dags att nominera till Unga forskarpriset 2019!

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskaps-forum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. Passa på att nominera fram till den 12 november!

LÄS MER
18-09-10

Pontus Braunerhjelm ger råd till en ny regering

Tillsammans med referensgruppen för Entreprenörskapsutredningen ger professor Pontus Braunerhjelm åtta råd till en ny regering i SvD. Det handlar om de i valdebatten avsaknade näringspolitiska frågorna. Utan ett starkt och växande entreprenörskap har inte Sverige råd med reformer, inte heller en stark och kvalitetsdriven offentlig sektor. I artikeln lyfts därför förslag kring skatter, jobb, utbildning, minskat regelkrångel och […]

LÄS MER
18-09-07

Attraktion av talang – för rätt kompetens och bättre lärosäten

Den 6 september frukostlanserades Studiedestination Sverige – privat kapital för ökad kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Vid seminariet diskuterades hur svenska lärosäten kan attrahera en större andel kvalificerade internationella studenter. En viktigt fråga dels för att möta kompetensbristen på arbetsmarknaden och dels för att stärka Sverige som en kunskaps- och forskningsnation.

LÄS MER
18-09-06

Gymnasiekommission ska lösa kompetensbristen

Näringslivet har tröttnat på att gymnasieskolan saknar relevans för behoven på dagens och framtidens arbetsmarknad. Därför har Svenskt Näringsliv tillsatt en Gymnasiekommission. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm medverkar tillsammans med Saabs vd Håkan Buskhe, Helena Stjernholm, vd Industrivärden och Anna Wikland, Sverigechef Google m.fl. 

LÄS MER
18-09-06

Ny rapport: Öka Sveriges attraktionskraft för att möta kompetensbristen i näringslivet     

Internationella studenter kan vara en viktig komponent i lösningen av den kompetensbrist som svenska företag upplever. Dessutom behövs fler internationella studenter för att stärka lärosätenas utbildning och forskning. I en ny rapport framhäver författarna att Sveriges konkurrenskraft kan stärkas om fler kvalificerade studenter, från länder utanför EES och Schweiz, attraherades till svenska lärosäten, allra helst […]

LÄS MER
18-09-03

På topplistan i Journal of Economic Geography

Journal of Economic Geography lyfter fram och tillgängliggör några av tidskriftens mest citerade artiklar. Bland dessa finns en artikel om entreprenörskapskluster författad av Martin Andersson och Johan P Larsson, forskare respektive forskningsledare Entreprenörskapsforum.

LÄS MER
18-08-31

Strukturomvandling i digitaliseringens kölvatten

Digitalisering var temat för Nordiska Ministerrådets årliga interna konferens där Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg var inbjuden som talare. Han lyfte fram att det pågående megatrendsprojektet försöker identifiera gemensamma nämnare för teknikutvecklingens påverkan på ekonomi och samhälle. 

LÄS MER
18-08-28

Skatter viktigaste tillväxtpolitiska instrumentet

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm medverkade idag i ett valseminarium om den ekonomiska politiken med fokus på hur skatteförändringarna har fördelats över landet. Enligt Pontus är skatter det viktigaste tillväxtpolitiska instrumentet. Formulerar våra politiker skatterna fel riskerar det bli mindre att omfördela, sa han på seminariet hos Stockholms Handelskammare.

LÄS MER
18-08-27

Delningsekonomin under lupp

Idag lanserades Timbro Sharing Economy Index: Boende i Sverige, en kartläggning av boendedelningen i svenska kommuner. Störst boendedelning har turistkommuner och kommuner i Stockholmstrakten. Längst ned i rankningen finns bruksorts- och glesbygdskommuner. Rapporten är en del av en global undersökning av delningsekonomin som pågått i två år. Forskarteamet består av bl.a. Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

LÄS MER
18-08-22

Cirkulär ekonomi med fokus på Kina

23 företrädare från olika distrikt i Peking, Kina, intresserade av att lära sig mer om cirkulär ekonomi besökte igår Entreprenörskapsforum. Vd Johan Eklund, även professor BTH, gavs möjlighet att presentera forskningsstiftelsens verksamhet och lät sedan Almas Heshmati presentera rapporten ”A Review of the Circular Economy and its Implementation in China, Sweden and Europe”.

LÄS MER
18-08-15

Ny forskning: Sällsynta born globals uppnår inte förväntningar

I en nyligen accepterad artikel i den vetenskapliga tidskriften International Business Review analyserar Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin förekomst och prestation av s k born globals över tid. Författarna visar att tvärtemot förväntningarna är born globals ett sällsynt fenomen, endast 0,6-3,3 procent av samtliga nystartade företag inom svensk verkstadsindustri kan anses tillhöra den gruppen.

LÄS MER
18-08-08

Är Sverige en kunskapsnation som inte värdesätter kunskap?

 Förmågan att omvandla kunskap till något samhällsnyttigt är helt avgörande för ett lands långsiktiga utveckling. Det räcker inte med enbart mer utbildning. Det är viktigt att kunskapen är ”rätt” för att det ska vara välståndshöjande. I dag har Sverige problem i hur kunskaper och färdigheter belönas, allokeras och sorteras, skriver Johan Eklund i Di.

LÄS MER
18-07-09

Stad och land – konkurrens eller komplement

Under Almedalsveckan hölls en diskussion om vad närheten till en stad innebär för landsbygden i regi av Burlövs kommun. Det diskuterades om landsbygden kan lära av staden och tvärtom, effekter av digitaliseringen samt hur entreprenörskapet kan utvecklas och vad som krävs av politiken. Ta del av webbutsändning, referat och bilder.

LÄS MER
18-07-06

Full Almedalsaktivitet för Entreprenörskapsforums forskare

Entreprenörskapsforums forskare var aktiva i våra egna Almedalsaktiviteter men medverkade även i nio evenemang arrangerade av andra aktörer. Johan Eklund var bl.a. med på Liberalernas ekonomisk-politiska seminarium liksom i ett seminarium om kvinnors entreprenörskap tillsammans med närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

LÄS MER
18-07-05

Så stärker vi Sverige som studiedestination

Entreprenörskapsforum höll ett Almedalsseminarium om hur vi kan öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation och förlanserade en ny rapport på temat. I diskussionen gavs flera inspel och Agneta Bladh, ordförande internationaliseringsutredningen, utlovade bl a ett förslag till statligt stipendieprogram.

LÄS MER
18-07-05

Almedalen: Tar plattformsföretagen över?

Vad är egentligen ett plattformsföretag? Blir alla företag plattformar? Har de för stor makt? Och hur påverkar plattformsföretagen svensk ekonomi? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen måndag 2 juli.

LÄS MER
18-07-02

Almedalen: Så bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut!

Efter att flera av regeringens skatteförslag riktade mot näringslivet dragits tillbaka, t ex exitskatten och en förändring av 3:12-reglerna, vill finansministern ha en konstruktiv dialog om ”konkurrenskraftiga och likformiga skatteintäkter”. Entreprenörskapsforum och Företagarna fångade upp detta i ett Almedalsseminarium på temat: Hur bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut?

LÄS MER
18-06-29

Fem förslag för att fler ska skala upp sina verksamheter

Entreprenörskapsforums Martin Andersson och Johan Eklund skriver på Atinget.se att det krävs goda villkor för att starta och skala upp nya internationellt konkurrenskraftiga företag. Sverige behöver värna framväxten av nya exportföretag och hålla låga trösklar för internationalisering. Ta del av deras fem förbättringsförslag.

LÄS MER
18-06-29

Entreprenörskapet kunde vara bättre

Entreprenörskapet är fortfarande lågt i Värmlands län då endast fem procent av invånarna är engagerade i att starta eller driva ett ungt företag. Riksgenomsnittet ligger på 7,3 procent. Det skriver Entreprenörskapsforums GEM-team i Nya Wermlands-Tidningen och lyfter behovet av regionala förebilder och en stark entreprenörs- och småföretagskultur.

LÄS MER
18-06-28

Save the date: SEF-lansering 22 nov

På eftermiddagen den 22 november lanseras 2018 års Swedish Economic Forum Report. I år är den preliminära rubriken Navigera under osäkerhet – entreprenörskap, marknadsexperiment och experimentell policy. Bland medverkande författare finns Albert-Bravo Biosca, NESTA, Mikko Annala, Demos Helsinki, Maureen McKelvey, Göteborgs universitet och Roger Stough, George Mason University, liksom ett antal forskare från Entreprenörskapsforum. 

LÄS MER
18-06-27

Om öppna data i ett digitaliserat samhälle

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg är medförfattare till en ny bok om öppna data, vidareutnyttjande och dataskydd i ett digitaliserat samhälle. Tillgången till s.k. öppna offentliga data främjar datadriven innovation och entreprenörskap, men skapar också nya förutsättningar för en effektivare offentlig sektor samt större demokratisk transparens och delaktighet.

LÄS MER
18-06-26

Braunerhjelm på Summer Residence Week for Entrepreneurship Scholars

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, är just nu i Oxford på Summer Residence Week for Entrepreneurship Scholars som organiseras för sjätte gången. 20 världsledande forskare inom entreprenörskapsfältet deltar på evenemanget för att presentera forskning, nätverka och arbeta. Bland deltagarna märks t.ex. Maryann Feldman, University of North Carolina, och Saul Estrin, LSE […]

LÄS MER
18-06-20

Almedalen: Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning?

Svenska entreprenörers tillväxtförväntningar har minskat de senaste åren, allt färre planerar att anställa 20 personer eller fler. Samtidigt råder närmast motsatt förhållande i flera anglosaxiska länder. Vilka policyåtgärder kan stimulera internationaliseringen av svenska företag? Välkommen till ett seminarium samarrangerat med Business Sweden 2 juli i Almedalen.

LÄS MER
18-06-18

Den årliga GEM-lanseringen, en entreprenöriell högtidsstund!

Torsdagen den 14 juni lanserades 2018 års nationella GEM-rapport. Bland de medverkande som kommenterade Global Entrepreneurship Monitor (GEM), världens största studie av entreprenörskap, märktes bl.a. Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet och Niklas Johansson statssekreterare Näringsdepartementet.

LÄS MER
18-06-14

Global entreprenörskapsrapport: 2017 ett svagt år för svenskt entreprenörskap

Under 2017 minskade det svenska entreprenörskapet, 7,3 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Även tillväxtambitionerna, liksom innovationshöjden, har enligt entreprenörerna själva fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minskning i kvinnors entreprenörskap.

LÄS MER
18-06-08

Varför lyckas nya företagare bättre om de startar på hemmaplan?

Professor Olav Sorenson, årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research, förklarar för SvD:s Tove Lifvendahl hur sociala nätverk underlättar tillkomsten av nya företag, varför gräsrotsfinansiering skapar delvis nya förutsättningar och varför antal spelar roll för integrationsprocessen. Ta del av 11-kaffet!

LÄS MER
18-06-07

Nya styrelseledamöter i Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum välkomnar de nya styrelseledamöterna Sofia Larsen och Annika Lundius. Styrelsen stärker nu sin kompetens med gedigna erfarenheter som kommer att bidra med viktig kunskap i arbetet. Läs om Larsen, Lundius och Entreprenörskapsforums styrelse.

LÄS MER
18-06-06

Är USA bättre på akademiskt entreprenörskap än Sverige?

I USA äger universiteten forskningsresultaten (Bayh-Dole systemet) medan det i Sverige är forskarna själva som har rätt till forskningsidéerna (lärarundantaget). I en nyligen antagen artikel i International Labour Review analyserar Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm tillsammans med Thomas Åstebro, Serguey Braguinsky och Anders Broström vilket av dessa system som bäst verkar främja akademiskt entreprenörskap. Läs WP:n! 

LÄS MER
18-06-05

Livslångt lärande och kompetensförsörjning

Sverige har historiskt varit bra på kompetensomställning och bör kunna vara det även framöver. Det var budskapet från Pontus Braunerhjelm som medverkade på Entreprenörskapsforums och TCOs gemensamma seminarium på temat livslångt lärande. Det blev en diskussion om kompetensutveckling, digitalisering och omställning i en allt mer föränderlig värld.

LÄS MER
18-06-04

Hur kan Östersjöregionen utvecklas till ett globalt digitalt nav?

Entreprenörskapsforums Martin Andersson diskuterar de digitala möjligheterna i Östersjöregionen på det 9:e årliga forumet EUSBSR, EU Strategy for the Baltic Sea Region, som pågår för närvarande i Tallinn. Huvudtemat är Östersjöregionen efter 2020 och frågor om hur regionen kan fungera som modell för EU när det gäller gränsöverskridande digitalt samarbete ligger högt på agendan.

LÄS MER
18-06-01

GEM 2018: Serieentreprenörer, kvinnors företagande och regionalt entreprenörskap

Årets nationella GEM-rapport lanseras den 14 juni och ger status på hur svenskt entreprenörskap står sig i en internationell utblick. Dessutom får vi veta mer om serieentreprenörskap, kvinnors företagande och regionala förutsättningar för entreprenöriell aktivitet. Kommenterar gör bland andra Saeid Esmaeilzadeh, Emil Källström, Maria Mattson Mähl och Sara Wimmercranz. Anmäl dig nu!

LÄS MER
18-05-31

Produktiva expertråd från professor Eklund

En ny produktivitetsstudie för sydöstra Sverige sätts igång och Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH, ger sin syn på varför en studie om produktivitet är relevant för regional utveckling. Det är Sydsvenska Handelskammaren, flera regionförbund och kommuner som bjuder in till kickoffen för den kommande Sydostanalysen den 4 juni.

LÄS MER
18-05-23

Upprustning kan bli självfinansierad

Ett upprustat svenskt försvar kan ha stora positiva effekter på den civila ekonomin. Listan på framgångsrika företag och civila tillämpningar av kunskap med ursprung i militär teknologi kan göras lång. På SvD Brännpunkt skriver Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund tillsammans med Gunnar Eliasson att, givet dagens förändrade omvärldsbild, bör militär upphandling ses som ett innovationspolitiskt instrument.

LÄS MER
18-05-21

Braunerhjelm/Lappi på Di Debatt: Höjd produktivitet kräver gott entreprenörsklimat

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Emma Lappi skriver på Di Debatt att den svaga produktivitetsutvecklingen i västvärlden kan bero på bristande konkurrens som i sin tur kopplar till ett minskande innovativt entreprenörskap. Den viktigaste ekonomisk-politiska åtgärden är därför ett skattesystem inte enbart inriktat på omfördelning utan som också skapar drivkrafter för entreprenörskap och tillväxt.

LÄS MER
18-05-18

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research 2018

Olav Sorenson, proferssor Yale School of Managenment, mottog årets Global Award for Entrepreneurship Research vid en prisceremoni på Grand Hôtel I Stockholm 14 maj. Priset som består av 100 000 Euro delades ut av Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning.

LÄS MER
18-05-16

Ett digitalt skifte i hela ekonomin

Så gott som alla svenska företag är direkt eller indirekt beroende av mjukvara i sin dagliga verksamhet. Martin Andersson och Joakim Wernberg, båda Entreprenörskapsforum, har analyserat mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. I en artikel i Elektroniktidningen jämförs mjukvarans intåg i samhället med när elektriciteten kom.

LÄS MER
18-05-16

Livslångt lärande i en föränderlig värld

Att studera på högskolan ska öppna dörrar både till nya kunskapsvärldar och till arbetsmarknaden. Men är det fallet idag? Och är det bara i unga år man ska göra en utbildningsresa? Entreprenörskapsforum och TCO bjuder in till lunchseminarium den 4 juni på temat livslångt lärande och kompetensförsörjning.

LÄS MER
18-05-14

Entreprenörer blomstrar av sociala nätverk

Idag skriver professorerna Martin Andersson, Johan Eklund och Magnus Henrekson på SvD.se om årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research Olav Sorensons forskning. De lyfter att det är entreprenören som driver ekonomin framåt. Och för att entreprenörskap ska blomstra är inte bara ekonomiska faktorer viktiga, geografiska och sociala aspekter är också väsentliga.

LÄS MER
18-05-11

Orosmoln över svensk ekonomi

Förutsättningarna för Sverige att vara en Tesla finns, men vi har definitivt en del att jobba med. Vid lanseringen av en ny PS om svensk konkurrenskraft nämndes ett antal reformområden, bl a utbildning, incitament att arbeta och investera och arbetsmarknadslagstiftning, men också bostadsmarknad och infrastruktur. Ta del av referat och bilder!

LÄS MER
18-05-09

Eklund i DI: Konkurrenskraften står inför utmaningar

Det finns flera signaler om att allt inte är som det borde i den svenska ekonomin och konkurrenskraften står inför utmaningar, säger Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH, när han och Christian Ketels, chefekonom BCG, intervjuas i Di TV. Den svenska svagheten på längre sikt handlar om kompetensförsörjning, fortsätter han och hoppas på faktisk förändring efter […]

LÄS MER
18-05-08

Välkommen till årets prisföreläsning på Grand Hôtel

Årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research professor Olav Sorenson, Yale School of Management, håller prisföreläsning den 14 maj. Prisutdelare är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
18-05-02

Johan Eklund om vart högskolan är på väg

Se Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund i webbutsändningen från SACOs högskolepolitiska forum. Han medverkade i en paneldebatt på temat: Kan högskolan utföra sina kärnuppgifter med hög kvalitet? Fyra av fem panelister svarade nej på frågan. Varför? Se filmen!

LÄS MER
18-05-02

Wernberg om den digitala transformationen av arbetsmarknaden

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg medverkar i Ledarnas seminarium om hur framtidens arbetsmarknadsdialog ska fungera. Seminariet hålls inför att en slutrapport om den digitala transformationen av arbetsmarknaden, med Laura Hartman som ordförande, ska rapporteras.

LÄS MER
18-04-30

Dagens moderna filantropi: nya vägar att finansiera välfärden

Om skatter ska kunna sänkas för att stärka svensk konkurrenskraft måste offentlig verksamhet drivas effektivare och andra krafter bidra i högre grad. Det skriver Entreprenörskapsforums tidigare styrelseledamot Hans Peter Larsson på Tax matters, PwC:s skatteblogg, med hänvisning till diskussionerna på Swedish Philanthropy Summit. 

LÄS MER
18-04-23

Swedish Philanthropy Summit 2018 – är filantropi ett Stockholmsfenomen?

Fredagen 20 april 2018 var det dags för årets upplaga av Swedish Philanthropy Summit  vars tema var ”Nya investeringsformer och en ökad roll för filantropi i att möta samhällsutmaningar.” Det diskuterades bl.a. vem som donerar pengar, var filantroperna har sitt säte såväl i Sverige som internationellt och vilken impact donationerna får.

LÄS MER
18-04-20

OECD: Filantropi kan lösa flera av FNs utvecklingsmål

Global filantropi spelar en allt större roll för utvecklingsländerna. Det gäller särskilt för FNs 2030-agenda som betonar den privata filantropins betydelse när det gäller att nå de hållbara utvecklingsmålen (SDG:erna). Karen Wilson, Social Impact Investment OECD, visar på Entreprenörskapsforums konferens Swedish Philanthropy Summit 2018 att filantropi och privata satsningar kommer att vara avgörande för att […]

LÄS MER
18-04-18

Årets studentföretagare 2018 tog VM-brons i Toronto

Max Mohammadi, Årets Studentföretagare i Sverige 2018, blev utnämnd till en av de tre mest lovande unga entreprenörerna globalt och vann brons i världens största entreprenörskapstävling för unga företagare, Global Student Entrepreneur Awards, GSEA. 

LÄS MER
18-04-16

Koncentrerat ägande minskar kapitalmarknadens effektivitet

I en effektiv ekonomi bör kapital snabbt omfördelas – från företag och sektorer på nedgång – till mer lönsamma investeringsmöjligheter. I ett uppmärksammat working paper, i asiatiska TheNewsLens, skriver Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Sameeksha Desai, Kauffman Foundation, att ett mer koncentrerat ägande minskar kapitalmarknadens effektivitet.

LÄS MER
18-04-16

Backsell: Frustrerande företrädaransvar

Entreprenörskapsforums ordförande Lars Backsell, grundare Recipharm, uttrycker kritik mot företrädaransvaret i tidningen Företagaren. Det är en relativt okänd skatteregel som innebär att den som sitter som vd eller i styrelsen för ett aktiebolag kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets samtliga skatteskulder i samband med en konkurs. Jag vågar helt enkelt inte ta den risk det […]

LÄS MER
18-04-09

Braunerhjelm och de Soto hos ICC

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor BTH och KTH, medverkade i Svenska ICCs årsmöte och kommenterade på Hernando de Soto, förra årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research. På bilden: Marcus Wallenberg, Hernando de Soto, Lena Johansson, Kung Carl XVI Gustaf, Fredrik Persson, Pontus Braunerhjelm och Jan-Olof Jacke.

LÄS MER
18-04-05

Swedish Philanthropy Summit 2018

Nya investeringsformer och en ökad roll för filantropi att möta samhällsutmaningar – det är fokus för årets upplaga av Swedish Philanthropy Summit den 20 april. Bland redan klara talare märks Anna Ryott, Norrsken Foundation, Mark Drewell, ForeSight Group, Karen Wilson, GV Partners och OECD samt Max von Abendroth, DAFNE.

LÄS MER
18-04-03

Andersson & Wennberg: Sociala nätverk centrala i Sorensons forskning

Årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research är Olav Sorenson, professor Yale University. Men vilka är hans viktigaste forskningsresultat? Priskommitténs Karl Wennberg, professor Linköpings Universitet och Martin Andersson, professor BTH, presenterar pristagarens forskning på bloggen Ekonomistas. Sociala nätverk och entreprenörskap står i fokus. Sorenson har bl a förklarat hur entreprenörskapets och riskkapitalets geografi påverkar och påverkas […]

LÄS MER
18-03-28

Eklund: Reformera nationalräkenskaperna för bättre ekonomiska beslut

Kan ni nämna ett grundläggande strukturproblem i den svenska ekonomin som har lösts eller närmat sig en lösning under de gångna åren? Så inleder Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund sin ledare i senaste Ekonomisk debatt. Han efterfrågar strukturreformer och ser ett behov av ett mått på ekonomisk aktivitet som verkligen ger en korrekt bild av ekonomin, t ex bruttoproduktion.

LÄS MER
18-03-26

Medalj till Cecilia Bergh

Cecilia Bergh, koncernchef Mando Group AB och styrelseledamot i Entreprenörskapsforum 2011-2017, tog idag emot Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats tillsammans med Per Södersten. Prisutdelare var Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. 

LÄS MER
18-03-22

Stor potential med gräsrotsfinansiering

Entreprenörskapsforum har haft två experter med i utredningen om gräsrotsfinansiering som nyligen lämnade över sitt betänkande, SoU 2018:20, till finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Det har framkommit under utredningens gång att gräsrotsfinansiering har stor potential att skapa nya finansieringsmöjligheter inte minst för små företag och nya entreprenörer, säger Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum. 

LÄS MER
18-03-21

Ändrad praxis om företrädaransvar?

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar under 2018 avslagit Skatteverkets ansökan om företrädaransvar. Entreprenörskapsforums bidrag till denna förändring av praxis på området är rapporten ”Företrädaransvar – kan det avskaffas?” där författaren föreslog just att företrädaransvaret för skatter, i dess nuvarande utformning, bör tas bort.

LÄS MER
18-03-21

Eklunds tre förslag till förbättrad högskola

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, medverkar i Akademikernas högskolepolitiska forum den 18 april 2018 arrangerat av SACO. Redan nu kan du lyssna till Johans tre förslag till vad högskolan behöver förbättra för att klara sin kärnuppgifter. Se intervjun!

LÄS MER
18-03-19

Ny verksamhetsberättelse här!

Kom du med på bild? Forskas det om globala megatrender? Hur finansieras Entreprenörskapsforums verksamhet? Vilka sitter i styrelsen? Ladda ned den senaste verksamhetsberättelsen och ta del av ALLT om Entreprenörskapsforum!

LÄS MER
18-03-16

Unga forskarpriset 2018 lyfter tjänstefiering av industrin

Hur sker industriföretags omställning från produkt till tjänsteleverans? Det vet David R Sjödin, ekon dr vid Luleå tekniska universitet, LTU, som tilldelas årets Unga forskarpris av Entreprenörskapsforum. Sjödin beskrivs som en mycket produktiv forskare med tydlig profil inriktad på entreprenörskap inom etablerade företag. Priset på 150 000 kronor utdelas vid en ceremoni på Grand Hôtel i […]

LÄS MER
18-03-16

En rumsligt blind politik behövs för staden

Att lära av staden är titeln för Entreprenörskapsforums senaste rapport författad av forskarna Martin Andersson och Johan P Larsson. Med anledning av lanseringen av rapporten anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium 13 mars. Det visade sig att det är delning, matchning och lärande som förklarar stadens produktiva fördelar. Och för att främja staden krävs satsningar på bl […]

LÄS MER
18-03-15

Forskning om sociala nätverk och entreprenörskap belönas med €100 000

Global Award for Entrepreneurship Research 2018 tilldelas Olav Sorenson, professor vid Yale School of Management. Sorenson får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.

LÄS MER
18-03-15

Joakim Wernberg om vår digitala framtid

Vilka nya företag och affärsmodeller ser vi i en alltmer digitaliserad värld? Det svarade Joakim Wernberg på när han medverkade i Fores seminarium på temat den 14 mars. En rad plattformar visar tendenser att skapa monopol i sina branscher. Samtidigt kan små företag växa mycket snabbt tack vare att tekniken gör det möjligt att ha […]

LÄS MER
18-03-14

Kvinnors entreprenörskap – en outnyttjad resurs?

Med anledning av den internationella kvinnodagen arrangerade Entreprenörskapsforum för tredje året i rad ett seminarium. Årets upplaga gick under rubriken ”Samtal om jämställt företagande”. Forskning visar att färre kvinnor än män startar företag. Trots framsteg har särskilt små bolag ytterst få kvinnor i styrelser och ledningsgrupper.

LÄS MER
18-03-13

Joakim Wernberg om tjänsterevolutionen

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg agerar expertkommentator på Business Swedens seminarium ”Tjänsterevolutionen – En global möjlighet för Sverige och svenska företag” onsdagen den 14 mars. På seminariet lanseras en rapport som föreslår tre möjliga vägar framåt för svensk tillverkningsindustri och tjänstesektor fram till 2030. 

LÄS MER
18-03-09

En förändrad filantropi kan göra större skillnad

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johanna Palmberg skriver på Liberal Debatt att filantropin under de senaste åren genomgått en utvecklingsfas. Det är nu en glidande skala från traditionella donationer till investeringar med samhällsintresse. Filantropin kan bidra till lösningar på såväl lokala som globala samhällsutmaningar. Därför bör politiken utformas på ett sätt som stimulerar filantropiska satsningar. Läs artikeln! Foto: Gustav […]

LÄS MER
18-03-06

Hur viktigt är mjukvaruutveckling för Sverige?

Entreprenörskapsforums Martin Andersson och Joakim Wernberg är båda författare till en studie om svensk mjukvaruutveckling genomförd på uppdrag av Swedsoft. Den 13-14 mars presenterar de rapporten på seminarier i Malmö och Göteborg. Svar på frågan om vilka kompetenser inom mjukvaruområdet som behövs nu och i framtiden utlovas.  

LÄS MER
18-03-02

Vinstdynamik avslöjar konkurrenskraft inom EU

Konkurrensutsättning leder till att företags vinstnivåer blir ”normala” inom en relativt kort tidsram. Om vinstnivåer däremot ligger kvar högre eller lägre än snittet under längre tidsperioder avslöjar det bristande konkurrens. Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Emma Lappi analyserar EU-ländernas vinstdynamik ur detta perspektiv i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Empirica.

LÄS MER
18-03-01

Lunchseminarium 13 mars: Att lära av staden

Vad driver urbanisering och betyder urbanisering att endast storstäderna växer på landsbygdens bekostnad? I en ny rapport, Att lära av staden, förklarar Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson och Johan P Larsson vilka ekonomiska drivkrafter som driver människor och företag till städerna. Rapporten lanseras den 13 mars, anmäl dig nu!

LÄS MER
18-02-27

Snårigt regelverk försvårar forskningsfinansiering och samverkan

Under de senaste decennierna har den externa forskningsfinansieringen ökat i betydelse. Men i takt med att den privata finansieringen tilltagit har oklarheter kring rådande bestämmelser blivit tydliga. Med anledning av detta har Professor Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, skrivit en rapport som reder ut begreppen och onsdagen den 21 februari höll Entreprenörskapsforum ett lanseringsseminarium.

LÄS MER
18-02-23

Internationella trender inom filantropi

Vilka är de senaste förändringarna som påverkar filantropi internationellt och vad trendar i USA, Storbritannien, Mellanöstern och Norden? Dessa perspektiv gavs när Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum, medverkade på Philanthropy Programme och STEPs seminarium i London den 21 februari. 

LÄS MER
18-02-22

Finsk uppmärksamhet på bristande svensk konkurrenskraft

Sverige har konkurrenskraftsproblem som döljs av en delvis valbetingad stark konjunktur, skrev Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm m fl nyligen på SvD Brännpunkt. Finska Aamulehti uppmärksammar detta i en intervju som bl a lyfter behovet av justeringar i skattesystemet, för att främja kompetensförsörjningen och förbättra bostadsmarknaden. 

LÄS MER
18-02-21

Örebro 8 mars: Samtal om jämställt företagande

Hur ser det ut med jämställdhet inom företagandet? Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet? Varmt välkommen till frukostsamtal i Örebro på den internationella kvinnodagen, den 8 mars, om ett mer jämställt företagande.

LÄS MER
18-02-21

Ny rapport: Stärk svenska lärosäten genom att klargöra vad som gäller för forskningsfinansiering och samverkan

Sveriges konkurrenskraft bygger på att svenska lärosäten kan leverera kompetent arbetskraft och bedriva forskning som håller hög nivå och i vissa fall är världsledande. Forskningsprojekt löper ofta över ett stort antal år och förutsätter långsiktigt uthållig finansiering. Men regelverken kring privat finansiering öppnar för olika tolkningsmöjligheter.

LÄS MER
18-02-16

Johan Eklund: Sverige behöver århundradets arbetsmarknadsreform

Sverige behöver genomföra århundradets arbetsmarknadsreform. Det säger Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund i Arbetsmarknadsnytt. Han menar att flera systemfel överlappar varandra och gör att det är stor kompetensbrist på svensk arbetsmarknad. Såväl utbildning, byggande, infrastruktur som skatter behöver förändras.

LÄS MER
18-02-14

Eklund efterfrågar regelreform på arbetsmarknaden

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund efterfrågar i Nerikes Allehanda en regelreform för att entreprenörer ska kunna rekrytera rätt kompetens och för att företagen ska kunna växa. Artikeln publiceras i anslutning till att Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras i Örebro idag.

LÄS MER
18-02-13

Ny webbplats för Global Award

Det unika priset Global Award för Entrepreneurship Research med en prissumma på 100 000 euro delas i år ut den 14 maj. Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är IFN. Vinnova är medfinansiär. Prissumman kommer från Stockholms Köpmansklubb. Läs mer om priset på den nya och uppdaterade sajten.

LÄS MER
18-02-09

Årets studentföretagares hjärta slår för AI

Max M Mohammadi har tillsammans med sin bror tagit fram Heartstrings, en AI-lösning som förebygger hjärtproblem. It-nyhetssajten Voister intervjuar Årets studentföretagare som snart planerar att ge sig ut på en internationell marknad. Och så ska han tävla i GSEA-finalen förstås, den arrangeras i Toronto den 14-17 april. 

LÄS MER
18-02-07

Johan Eklund ger Europaperspektiv

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund är en av de ledande forskarna som diskuterar hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken i Europaperspektivs 21:a årsbok. Bland de medverkande vid lanseringen den 7 februari finns Carl Bildt, Annika Ström Melin och Martin Ådahl.

LÄS MER
18-02-01

Donationer och forskningsfinansiering – så bör regelverken tillämpas!

För att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig nation måste svenska lärosäten hålla en hög nivå. Det kräver uthållig finansiering. Extern finansiering av universitet och högskolor har också ökat i betydelse. Men det finns oklarheter kring regelverken, framför allt när det gäller donationsförordningen och högskolelagen. Välkommen till ett seminarium om donationer och forskningsfinansiering.

LÄS MER
18-01-31

Pontus Braunerhjelm: Så mår de svenska storföretagen

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor BTH och KTH, medverkade i Sveriges Radios P1 och kommenterade delårsrapporterna från Ericsson, HM och Volvo. Han förmedlade att bolagen är väldigt viktiga för Sverige och Sverigebilden. De är också viktiga ankare i kluster och kompletteras av nya och växande innovativa företag. 

LÄS MER
18-01-30

Efter Kamprad. Hur väl lyckas Sverige skapa nya superentreprenörer?

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, talar i SvD/Aftonbladets morgonstudio om Sverige som entreprenörsland efter Kamprad. Han säger att förutsättningarna att starta bolag är ganska goda, men att vår akilleshäl är att vi inte lyckas få bolag att växa och bli stora. 

LÄS MER
18-01-28

Ingvar Kamprad – en unik entreprenör

En av Sveriges största entreprenörer genom tiderna, Ingvar Kamprad är död. Entreprenörskapsforum forskar i hans anda i projektet ”Entreprenörskap på landsbygden” som erhållit medel från Familjen Kamprads stiftelse. Projektet handlar om förutsättningar och drivkrafter för framväxt och tillväxt av nya branscher och verksamheter som byggs upp kring ”gamla resurser” som skog, fiske och jordbruk, på […]

LÄS MER
18-01-24

Digitalisering och framtidens arbetsmarknadsmodeller

På Swedish Entrepreneurship Summit som arrangeras den 14 februari i Örebro hålls två spännande diskussioner som kopplar till dagens allt mer digitaliserade ekonomi. Den ena tar upp automatisering och livslångt lärande och den andra hur analoga regelverk kan anpassas till ett allt mer digitalt arbets- och näringsliv? Säkra din plats nu!

LÄS MER
18-01-22

Var gick det snett för den svenska högskolan?

Få undervisningstimmar, toppstudenter som inte håller måttet och en bristfällig finansieringsmodell. Hur kunde det bli resultatet av målsättningen om Sverige som en ledande kunskapsnation? Det undrar Cecilia Garme i SvD och hon hänvisar bl a till Johan Eklunds och Lars Petterssons bok Högskola i otakt. 

LÄS MER
18-01-19

Spännande final i Årets studentföretagare 2018

Torsdag 18 januari gick 2018 års upplaga av Årets studentföretagare av stapeln i Stockholm. 150 000 kr i pris samt en plats i den internationella finalen, Global Student Entrepreneur Awards, GSEA, i Toronto Kanada stod på spel. Sex finalister tävlade och det var i det längsta oklart om vem som skulle ro hem priset.

LÄS MER
18-01-19

Expressen-TV om Årets studentföretagare

Inför finalen i Årets studentföretagare medverkade Ylva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum och Joachim Ronneback, finalist, i Expressens tv-studio och berättade om tävlingen som korar årets främsta studentföretagare.

LÄS MER
18-01-10

Johan Eklund på Folk och Försvar

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, medverkar i årets upplaga av rikskonferensen Folk och Försvar – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Statsminister Stefan Löfven, Jens Stoltenberg, generalsekreterare NATO, liksom ÖB, försvarsministern samt partiernas företrädare i Försvarsberedningen m fl finns också på talarlistan.

LÄS MER
18-01-05

Sista chansen – ansök nu!

Nu är det sista chansen att söka som praktikant hos Entreprenörskapsforum för vt 2018. Vi söker dig som studerar medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller samhällsvetenskap med intresse av att synas i sociala medier med Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

LÄS MER
18-01-01

Final i Årets studentföretagare 2018

Sex tävlande är klara för finalen av Årets studentföretagare den 18 januari. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Toronto. Kom och lyssna på finalisternas spännande företagspresentationer!

LÄS MER
17-12-29

Årets mest lästa debattartikel

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund (till höger) skrev tillsammans med JIBS-forskaren Lars Pettersson en debattartikel om felutbildning på universiteten som var den mest lästa på Altinget arbetsmarknad under 2017. Trots att allt fler är högutbildade i Sverige kvarstår matchningsproblem på arbetsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög.

LÄS MER
17-12-22

Välkommen till Swedish Entrepreneurship Summit 2018

Årets upplaga av Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras på Örebro slott den 14 februari 2018. På agendan ligger frågan om arbetsmarknadsrörlighet leder till innovation och entreprenörskap? Även digitalisering/automatisering och framtidens arbetsmarknadsmodeller diskuteras liksom matchning och storföretagens roll för regionen.

LÄS MER
17-12-21

Julhälsningar från Entreprenörskapsforum

Tredje advent har passerat och julstämningen börjar så smått att infinna sig. Den kommande jul- och nyårsledigheten erbjuder tid för reflektion och en tillbakablick på året som gått. Vi på Entreprenörskapsforum kan konstatera att 2017 varit ett år fyllt av entreprenöriella höjdpunkter.

LÄS MER
17-12-19

Martin Andersson om samspelet mellan små och stora företag

I senaste Entré porträtteras Entreprenörskapsforums professor Martin Andersson som en nationalekonom med många forskningsintressen. Bland annat lyfts hans fokus på samspelet mellan små och stora företag fram. Båda behövs i ekonomin – de små tar exempelvis fram innovationer som de stora kan kommersialisera.

LÄS MER
17-12-14

Luciasamtal om jämställt företagande

Mål 5 i FNs agenda 2030 anger att kvinnor ska ha fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Men hur ser det då ut med det jämställda företagandet? Det var temat för 2017 års luciaseminarium som blev en diskussion om risk, kompetens, talang, […]

LÄS MER
17-12-04

Automatisering förstör inte jobb men kräver lärande

Föreställningen om att automatisering eller robotisering förstör jobb är missvisande och tar uppmärksamhet från den viktigare frågan om hur hur ekonomin genomgår ett lärandeskifte som innebär att även högutbildade måste kompetensutvecklas under sin karriär. Det skriver två av Entreprenörskapsforums forskare i en ny rapport om digitaliseringen i Östersjöregionen.

LÄS MER
17-12-01

Braindrain av landsbygden ger smartare Stockholmare

…och övriga storstadsbor. Det visar en artikel av Lina Ahlin, doktorand CIRCLE Lunds universitet, Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH samt Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH. De har tittat närmare på när högutbildade fattar beslutet att lämna landsbygden och flytta till en stad.

LÄS MER
17-11-30

Vägen till toppen: Innovation, tillväxt och statens roll

Den ultimata vägen till tillväxt var i centrum vid måndagens seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Stockholm Institute of Transition Economic (SITE). Två ekonomer från Internationella valutafonden (IMF), Dr. Reda Cherif and Dr. Fuad Hasanov, presenterade sina resultat.

LÄS MER
17-11-22

Luciasamtal om jämställt företagande

Varmt välkommen till lunchsamtal den 13 december om ett jämställt företagande. Kvinnor ska, enligt FNs Agenda 2030, ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet och hur uppnår vi målet?

LÄS MER
17-11-21

Dags för ökad autonomi för högskolor!

Allt mer resurser läggs på högre utbildning och allt fler går genom högre utbildning. Trots detta fungerar arbetsmarknaden allt sämre. Är det rimligt med en enhetlig ­modell för alla lärosäten? Ett alternativ är att ge ökat utrymme för specialisering, eller varför inte experimenterade? Det skriver ­Johan Eklund och Dan Brändström på SvD Brännpunkt.

LÄS MER
17-11-21

Årets studentföretagare 2018: tävla eller nominera din kandidat NU!

Årets studentföretagare är en tävling för studenter som vid sidan av studier på universitet eller högskola äger och driver företag.Förstapriset i Årets studentföretagare är 150 000 kronor samt en plats i den internationella finalen, Global Student Entrepreneur Awards, GSEA, i Toronto Kanada.

LÄS MER
17-11-20

Filantropi en självklarhet i USA

I USA ses det som självklart att skänka pengar till välgörenhet. Det skulle vara i det närmaste otänkbart att inte skänka pengar eller engagera sig inom välgörenhet om du själv är välbärgad. ”Det är som en folkrörelse”, säger Pontus Braunerhjelm, professor och forskningsledare Entreprenörskapsforum, till Dagens Industri.

LÄS MER
17-11-15

All the Way to the Top: Innovation, Growth, and the Role of the State

Den 27 november medverkar två seniorekonomer från International Monetary Fund, IMF, Reda Cherif och Fuad Hasanov, i ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Stockholm Institute of Transition Economics. Medverkar gör också Johan Eklund, Christian Ketels och Torbjörn Becker. Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
17-11-14

Svensk konkurrenskraft: Vad kan politiken göra?

På Swedish Economic Forum nästa vecka medverkar Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C) och Jennie Nilsson, ordförande Näringsutskottet (S). De kommer att diskutera utifrån årets rapport ”Svensk konkurrenskraft – Har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan?” Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
17-11-09

Reformera företrädaransvaret

Med anledning av rapportlanseringen av Företrädransvaret – Kan det avskaffas? anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium 7 november. På seminariet ifrågasattes om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet och med 60 år utan förändringar av regelverket föreslogs att det är dags att reformera reglerna kring företrädaransvaret.

LÄS MER
17-11-07

Ny rapport: Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret!

Företagare tar risker och det händer att de misslyckas. Samtidigt är företagande viktigt för Sveriges välstånd. Konsekvenserna av ett misslyckande får inte vara alltför brutala – det måste vara möjligt för en företagare att få en andra chans. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum föreslår Roger Persson Österman, professor Stockholms universitet, att företrädaransvaret för skatter, […]

LÄS MER
17-11-01

Johan Eklund: Så skapas ekonomisk tillväxt

Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att generera ekonomisk tillväxt? Lyssna när Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, berättar om hur investeringar i kunskap omvandlas till värdeskapande och förs över till ekonomisk produktion. Han nämner också förutsättningar för innovation och entreprenörskap, något som Johan lyfter fram i sin policyrelevanta forskning.

LÄS MER
17-10-27

Välkommen till Swedish Economic Forum 2017

Är Sverige och svenska företag konkurrenskraftiga? Varför är det viktigt? Välkommen till Berns torsdagen den 23 november då Entreprenörskapsforum lanserar Swedish Economic Forum Report. Rapporten belyser konkurrenskraft ur flera perspektiv och Sverige bedöms utifrån ett helt nytt konkurrenskrafts-scorecard.

LÄS MER
17-10-25

Entreprenörskap – vägen till positiv förändring

Ylva Skoogberg, projektledare för Global Entrepreneurship Monitor, GEM, medverkade förra veckan vid lanseringen av Bulgariens nationella GEM-rapport. Hon lyfte fram behovet av evidensbaserad policy och gav exempel på hur Entreprenörskapsforums forskning används i den svenska debatten om entreprenörskap och i svensk policyutveckling.

LÄS MER
17-10-24

SVT Forum: Så ska de globala FN-målen nås

Entreprenörskapsforums seminarium om FNs 17 hållbarhetsmål går nu att se online. Idag sänds också seminariet i SVT2 kl 09-13. Huvudfrågeställningen är hur näringsliv, akademi, offentlig verksamhet och stiftelser kan arbeta tillsammans för att nå målen. Bland de medverkande märks Jan Eliasson, f d vice generalsekreterare FN, Margareta Norell Bergendahl, KTH, Mats Persson (L), riksdagsledamot, Annika Söder, kabinettssekreterare utrikesdepartementet m […]

LÄS MER
17-10-23

Förändringskrafter för globala hållbarhetsmål

Företrädare för akademi, näringsliv, politik och det civila samhället samlades i torsdags för att diskutera FNs 17 globala hållbarhetsmål. Företagande, filantropi och forskning fanns med bland möjliggörarna för att nå de högt uppställda målen liksom en bred samverkan aktörerna emellan samt långsiktiga spelregler. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN, var huvudtalare. Läs referatet.

LÄS MER
17-10-20

Braunerhjelm om batterietablering

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor vid KTH, ger kommentarer i DN och TT om att Northvolt förlägger batteritillverkning till Skellefteå och Västerås. Han nämner att teknologiintensiv produktion har större spridningseffekter till övriga lokala ekonomin och uttalar sig också om förutsättningarna att få ihop finansieringen. 

LÄS MER
17-10-18

SVT Forum sänder fullsatt filantropievent

Entreprenörskapsforums seminarium ”Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!” är fullsatt med kölista. Men du behöver inte missa något, SVT Forum kommer att sända seminariet i sin helhet. Så bli alltså inte nedstämd för att spännande personer som Annika Söder, Magnus Billing och Diana Amini har tillkommit i programmet.

LÄS MER
17-10-15

Företrädaransvaret – Kan det avskaffas?

Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, dvs lagen om att företrädare kan bli skyldiga att betala ett företags skatteskulder. Det har ifrågasatts om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet. Vad får egentligen företrädaransvaret för ekonomiska konsekvenser? Välkommen till rapportlansering tisdagen den 7 november.

LÄS MER
17-10-13

Nominera till Unga forskarpriset

För att stimulera unga forskare inom entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut det Unga forskarpriset på 150 000 kr. Vartannat år går priset till en kvinna respektive till en man. 2018 kan du därför nominera en man som är yngre än 35 år vid nomineringstillfället och som har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete.

LÄS MER
17-10-11

Sverige som kunskapsnation har fått sig en törn

I en globaliserad värld ökar konkurrensen vad gäller talang, teknik och investeringar, det har påverkat lokaliseringen av företagens verksamheter. Det är inte självklart att kunskapsintensiva delar är förlagda till Sverige. I senaste Ekonomisk Debatt konstaterar Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Kreicbergs, båda Entreprenörskapsutredningen, att Sverige är sårbart för hur ett fåtal svenska storföretags FoU-satsningar utvecklas.

LÄS MER
17-10-10

Braunerhjelm och Lööf om utmaningar för företagande

På torsdag medverkar Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm och Annie Lööf, partiledare (C), i en diskussion om hur Sverige står sig i jämförelse med andra länder och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för företagande. Det är advokatfirman Lindahl som presenterar en ny rapport på temat. Ta del av programmet.

LÄS MER
17-10-07

Vad är hetast inom dagens ekonomiforskning?

I dagens Ekonomiekot extra medverkade Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor KTH. Inför ekonomiprisets utdelning på måndag nämnde Pontus miljöekonomi och digitalisering och tekniskt utveckling som områden som är särskilt intressanta. Han lyfte även den plattformsekonomi som påverkar arbetsmarknaden och gör den mer internationaliserad som ett spännande fält. Lyssna till sändningen!

LÄS MER
17-10-06

Årets studentföretagare 2018 vinner 150 000 kr

Nu är det dags att fila på ansökan eller nominera en lämplig kandidat till Årets studentföretagare, tävlingen för studenter som vid sidan av studier på universitet eller högskola äger och driver företag. Förstapris är 150 000 kr och en plats i den internationella finalen i Toronto, Kanada. Vad väntar du på?

LÄS MER
17-10-04

Bruttoproduktion – det nya svarta måttet?

Sedan 2014 använder USA måttet GO. Enligt Mark Skousen, årets Swedish Schumpeter Lecturer, flyttar gross output – eller bruttoproduktion – fokus från hushållen och den privata konsumtionen till företagens investeringar, innovation och entreprenörskap, det som faktiskt driver ett lands totala ekonomiska utfall.    

LÄS MER
17-10-03

Ny PS: Komplettera BNP för bättre ekonomisk-politiska beslut

Sedan 2014 använder USA GO – Gross Output – som ett kompletterande mått till BNP. G7-länderna är på gång att ta efter. GO, som kan översättas till BP, bruttoproduktion, är ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten i en nation. Enligt Mark Skousen, en av världens mest inflytelserika ekonomer som introducerat BP i […]

LÄS MER
17-10-01

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium kring FNs globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen. Alexandra Mörner, Axfoundation, Stefan Swartling Peterson, Unicef och Lena Ingelstam, SIDA  m fl medverkar.

LÄS MER
17-09-29

Braunerhjelm om Sverige som startup-nation i the Atlantic

Hur kommer det sig att ett land som Sverige med hög skatt och höga offentliga utgifter producerar så många lyckade start-ups? Frågan ställs i amerikanska the Atlantic. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm säger att om du gör det svårare för monopol att dominera marknaden får du in nya företag. Läs mer om hur Sverige blev en startup-nation.

LÄS MER
17-09-28

Braunerhjelm på DN Debatt: så minskar vi kompetensglappet

Det finns ett glapp mellan de kunskaper som lärs ut på högskolorna och de behov som ­näringslivet har, skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm med Jan-Olof Jacke, Helena Stjernholm och Maria Strömme m fl i Näringslivets forskningsberedning, på dagens DN Debatt. Reformförslag som lyfts handlar om fördjupning, ett ökat kvalitetsfokus och samverkan mellan lärosäten och privata aktörer.

LÄS MER
17-09-20

Stoppa felutbildningen på universiteten

Trots att allt fler är högutbildade i Sverige kvarstår matchningsproblem på arbetsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög. Därför måste staten se över resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor liksom incitamenten för studenterna, skriver Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS och Lars Petterson, ekon dr och associate dean JIBS, på Altinget. Läs artikeln!

LÄS MER
17-09-18

Reformer för en högskola i otakt

Onsdagen den 13 september bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringsseminarium av Högskola i otakt där problem rörande matchningen på arbetsmarknaden kopplades till högskolesystemet belystes. För att stävja problematiken föreslogs bl a att lönen i större utsträckning bör återspegla marginalproduktiviteten och att se över lärosätenas incitatmentsstrukturer.  Att arbetsgivarna har ett stort ansvar i att vidga sitt rekryteringstänk […]

LÄS MER
17-09-17

Braunerhjelm citerad 1000 gånger!

En av pionjärerna till en ny teoribildning är Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH. Hans forskning som publicerats i den ledande internationella tidskriften Small Business Economics har nu citerats 1000 gånger. I ”The knowledge spillover theory of entrepreneurship” beskriver han, tillsammans med sina medförfattare, hur ett nytt forskningsfält vuxit fram sedan början av 2000-talet. 

LÄS MER
17-09-17

Vad finns bortom BNP?

Gross output, GO, heter måttet som till skillnad från BNP fokuserar på utbudssidan i ekonomin. På så sätt täcks även företagens känslighet för konjunktursvängningar in. Årets Schumpeterföreläsare Mark Skousen föreläser, den 3 oktober, om hur svängningar i företagens investeringar kan förutsäga BNP upp till 12 veckor i förväg. Kommenterar gör Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef Konjunkturinstitutet, Lena Hagman, chefsekonom Almega och Johan […]

LÄS MER
17-09-17

Abiel Sebhatu har disputerat på friskolereformen!

Grattis Abiel Sebhatu till doktorstiteln! Abiel som varit Entreprenörskapsforums doktorand lade fram sin avhandling, Deregulation, Institutional Change, and Entrepreneurship in the Swedish Education System – Intended and Unintended Effects of Competition, igår. Opponent var professor Sarah Soule, Stanford University. Ta del av en analys av den svenska friskolereformen. 

LÄS MER
17-09-13

Ny bok: Högskola i otakt – mer utbildning inte svaret på allt

Svaret på frågan om hur Sverige ska rusta sig inför framtiden har under årtionden varit: Mer utbildning. Men arbetsmarknaden fungerar allt sämre trots att Sverige aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag. I en ny bok, Högskola i otakt, dras slutsatsen att felutbildning, kvalitetsproblem och matchningsproblematik kräver att mer utbildning sker utifrån arbetsgivarnas […]

LÄS MER
17-09-11

Var är Sveriges röst i diskussionen om EU:s framtid?

Näringspolitiskt forums Christian Ketels, Harvard Business School och Handelshögskolan i Stockholm, undrar på dagens SvD Brännpunkt över Sveriges visioner för den framtida EU-strukturen. Just nu, efter brexit-chocken, skapas beslut med stor betydelse för Sverige. Men regeringen bidrar inte med några egna idéer. Ketels tipsar om några möjliga sätt för Sverige att positionera sig.  

LÄS MER
17-09-01

Swedish Economic Forum 2017: Svensk konkurrenskraft

2017 års Swedish Economic Forum Report har temat konkurrenskraft och lanseras torsdagen den 23 november 2017 i Kammarsalen på Berns. I rapporten diskuteras ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar vad gäller det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. Säkra din plats redan nu!

LÄS MER
17-08-30

Mark Skousen årets Schumpeterföreläsare

Tisdagen den 3 oktober håller Mark Skousen 2017 års Schumpeterföreläsning. Mark Skousen är presidential fellow vid Chapman University i Kalifornien och författare till flera böcker, bl a The Structure of Production och Making of Modern Economics samt utnämnd till en av världens 20 mest inflytelsrika ekonomer.

LÄS MER
17-08-29

Vad betyder entreprenöriella erfarenheter?

Entreprenörskapsforums Emma Lappi gästdoktorerar vid School of Public and Enviromental Affairs, Indiana University Bloomington, USA, under höstterminen 2017. Hon ägnar terminen åt att forska på det ämne hon planerar att disputera på: vad som händer efter att individer fått entreprenöriella erfarenheter.

LÄS MER
17-08-28

Workshop om ägarstyrning och företagsinvesteringar

Den 7-8 september träffas forskare i Vaxholm för att diskutera corporate governance and investment. Professorerna Johan Eklund, Per-Olof Bjuggren och Dennis C. Mueller står bakom mötet som är en del av EU-projektet Corporate Governance and European Union Integration. Ta del av programmet.

LÄS MER
17-08-27

Högskola i otakt

Den 13 september lanseras rapporten Högskola i otakt. Vid ett frukostseminarium på Entreprenörskapsforum diskuteras om den högre utbildningen i Sverige främjar den ekonomiska utvecklingen. Sverige har aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som i dag, men arbetsmarknaden fungerar ändå allt sämre. Författarna anser att det sker en systematisk felutbildning i Sverige. Vad har högskoleexpansionen för effekter […]

LÄS MER
17-08-25

Nytt Wallenbergprojekt om globala megatrender

Hur kan entreprenörskap säkerställa framtida sysselsättning, produktivitet och ekonomisk tillväxt? Det är huvudfrågan för ett nytt stort forskningsprogram som täcker fem globala megatrender och leds av Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm.

LÄS MER
17-08-16

Råd åt finansdepartementet: Se vikten av entreprenörer och uppfinnare

Att ha en tydlig entreprenörskaps- och innovationsprofil på den politiken är sannolikt den bästa investeringen för fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen. Därmed räcker det inte med att näringsministern är engagerad i företagarfrågor. Om Sverige ska lyfta till nya entreprenöriella höjder måste även finansdepartementets ledning ta till sig betydelsen av entreprenörskap och innovation, skriver flera medarbetare från […]

LÄS MER
17-08-15

GEM 2017 på fem minuter

Hur mår egentligen det svenska entreprenörskapet? Se intervjun med Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm. Du kommer att få veta att framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Men också mycket mer, se filmen!

LÄS MER
17-07-07

ALLT om Entreprenörskapsforum i Almedalen

Entreprenörskapsforum arrangerade fyra seminarier under Almedalsveckan i Visby. Därtill medverkade Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund i andra aktörers aktiviteter. Här finner du ALLT om vad som hände kring Entreprenörskapsforum den 3-4 juli 2017. 

LÄS MER
17-07-07

Eklund efterlyser förändringar i den svenska modellen

Hur kan vi tillsammans skapa ett bättre klimat för tillväxtföretag? Det diskuterades under Entreprenörskapsforums och PwC:s gemensamma Almedalsseminarium. Ta del av filmen där Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, tillsammans med Magnus Eriksson, PwC, sammanfattar det viktigaste från seminariet.

LÄS MER
17-07-06

Nominerades till Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

För tredje året i rad utsåg Region Västerbotten Almedalens bästa Stockholmsperspektiv där en aktör prisas för sin inställning att ta tillvara på Stockholm som tillväxtmotor, något som skapar fördel för övriga landet. Entreprenörskapsforum fanns med bland de nominerade som en av de ledande nationella mötesplatserna för kunskapsinhämtning. 

LÄS MER
17-07-06

En nordisk modell för samhällsförändring genom filantropi

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: Kombinationen av entreprenörskap, filantropi och finansiella resurser kan vara en bra grogrund för samhällsförändring, sa Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm då han Almedalslanserade en intervjustudie med nordiska filantroper. Under seminariet efterfrågades en professionalisering av filantropin, för detta behövs mötesplatser, förbättrade förutsättningar för entreprenörskap samt en politisk diskussion kring filantropi.

LÄS MER
17-07-05

Skala upp och undvik pilotprojekts-kyrkogården

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: Genom innovation och ny teknik har många företag snabbt skapat tillväxt och etablerat sig runt om i världen. Det finns dock hinder som bromsar planerade tillväxtresor. Tisdagens Almedalsseminarium, arrangerat av Entreprenörskapsforum och PwC, fokuserade på vad såväl politik och näringsliv behöver göra för att fler företag ska skala upp.

LÄS MER
17-07-03

Nyanlända och företagande – dags att börja tänka systemkritiskt?

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: För att hälften av de nyanlända ska försörja sig själva har det historiskt tagit åtta år. Sverige måste bli betydligt bättre på att ta tillvara den ekonomiska potential immigranter utgör. På måndagens seminarium lyftes några av de hinder som finns för nyanländas företagande tillsammans med förslag på hur vi kan se till att […]

LÄS MER
17-06-28

Så får vi fler tillväxtföretag i Sverige!

Hur kan vi skapa förutsättningar för fler tillväxtföretag i Sverige? Vilka är hindren och vilka lösningar krävs i lagstiftning, av myndigheter och näringsliv? Dessa frågor tar Entreprenörskapsforum och PwC upp i ett gemensamt seminarium under Almedalsveckan. Redan nu kan du ta del av Johan Eklunds policyförslag på PwCs företagarblogg.

LÄS MER
17-06-27

Braunerhjelm & Palmberg om de nya filantroperna

Filantroper i dag är yngre, mer fokuserade och drivs mer av entreprenörstänk än tidigare. Det berättar Entreprenörskapsforums forskare Pontus Braunerhjelm och Johanna Palmberg för Civilekonomen som uppmärksammar en färsk intervjustudie med ett 40-tal filantroper. Läs intervjun! Foto: Gustav Gräll

LÄS MER
17-06-27

Eklund publicerad i Applied Economic Letters

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH och JIBS, har nyligen fått artikeln ”Are there inherent biases in applying cost–benefit analysis?” publicerad i den vetenskapliga tidskriften Applied Economic Letters. I artikeln diskuteras de potentiella metodfel som kan uppstå vid tillämpning av cost benefit-analys, en analysmetod för att beräkna samhällsnytta i offentliga projekt.

LÄS MER
17-06-21

Pedagogiskt pris till Johan P Larsson

Entreprenörskapsforums Johan P Larsson har tilldelats JSA Pedagogical Prize  2017 som delas ut av JIBS Studentförening (JSA). Priset går till en lärare som starkt bidragit till studenternas inlärningsupplevelse och är knuten till Jönköping International Business School. JSA:s motivering lyder ”För att löpande ha visat vad en universitetsutbildning verkligen handlar om. Det hårda arbete och den […]

LÄS MER
17-06-17

Kunskaps- och teknikföretagen avgörande för ekonomin

Vi måste värna de stora teknikintensiva företagen. De är grogrund för nya startups, har erfarenhet och kan skala upp ny teknologi. Spridningseffekterna från dessa företag till övriga näringslivet är helt avgörande för kunskapsekonomin, skriver Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson, även BTH och IFN, i Ny Teknik. Läs artikeln.

LÄS MER
17-06-15

GEM 2017: Sverige borde vara världens mest entreprenöriella land

Vid ett fullsatt lanseringsseminarium på SUP46 presenterade Entreprenörskapsforum 8 juni årets nationella GEM-rapport. Rapporten är skriven av det svenska GEM-teamet och är en del av det globala forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor (GEM). I årets rapport framkommer att kvinnor och äldre driver Sveriges entreprenörskap. Diskussionerna på seminariet berörde bland annat behovet av ett reformerat företrädaransvar, en andra […]

LÄS MER
17-06-12

Brett mediegenomslag för svenska GEM

Kanske har du nyligen läst att det svenska entreprenörskapet drivs framåt av kvinnor och äldre i medierna? Resultaten från lanseringen av årets nationella Global Entrepreneurship Monitor, GEM, fick nämligen ett brett mediegenomslag inklusive intervjuer med rapportredaktören Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum. 

LÄS MER
17-06-08

Ny rapport: Nationell GEM-rapport 2017 – Svenska entreprenörskapet drivs framåt av kvinnor och äldre

Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016, 7,6 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum. Trots den positiva […]

LÄS MER
17-06-06

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan i Visby samarrangerar Entreprenörskapsforum fyra seminarier: nyanlänt företagande, filantropi och en ny nordisk välfärdsmodell, konkurrenskraft med Singapore i fokus samt hur vi får fler tillväxtföretag står på agendan under måndag till tisdag 3-4 juli. Hoppas vi ses!

LÄS MER
17-06-05

Praktikant redo för nya utmaningar

  Under våren har Philip Zetterlund haft praktik på Entreprenörskapsforum och har under sin tid på kontoret bistått kommunikationsavdelningen i det dagliga arbetet med att uppdaterande sociala medier och planera övningar. Efter en lärorik tid på Entreprenörskapsforum kommer nu Philip att röra sig vidare mot arbetslivet.

LÄS MER
17-06-02

Produktivitetens nya geografi

I ett samarrangerat frukostseminarium onsdagen den 31 maj 2017 bjöd Entreprenörskapsforum, Business Sweden och Sydsvenska Handelskammaren in till lansering av Produktivitetskommissionens bok Produktivitetens nya geografi, skriven av Pernilla Johansson, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren. Läs referatet.    

LÄS MER
17-06-01

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, har idag medverkat i Riksdagens skatteutskotts seminarium för att diskutera skatters betydelse som drivkraft för företags lokalisering inom eller utanför Sverige. Seminariet kan följas i SVT Forum och på riksdagens webb-TV inom kort. Ta del av programmet för seminariet.

LÄS MER
17-05-28

Lansering av årets nationella GEM-rapport

På ett seminarium den 8 juni lanseras 2017 års nationella GEM-rapport. Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största studie av entreprenörskap som undersöker entreprenörers aktivitet och ambition liksom attityder kring entreprenörskap. I år sätts särskilt fokus på regionala förutsättningar för entreprenöriell aktivitet och äldres entreprenörskap.

LÄS MER
17-05-24

Storföretagen – inte uträknade än

Tisdagen 23 maj bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium  med anledning av att en ny rapport om storföretagens roll i Sverige lanserades. Diskussionerna rörde storföretagen som plantskolor för nästa generations entreprenörer och inkubatorer för kunskapsintensiv arbetskraft. Det konstaterades dessutom att stora och små företag verkar i ett ekosystem och att det inte finns en konflikt dem emellan. 

LÄS MER
17-05-23

Ny rapport om storföretagens roll för svensk ekonomi

Sedan 1990-talskrisen har Sverige genomgått en betydande strukturomvandling. Sysselsättning och tillväxt av jobb skapas främst av små och medelstora företag, i synnerhet i tjänstebranscher, medan industrin faller tillbaka. Men näringslivsdynamiken drivs av ett samspel mellan små nya och stora etablerade företag.

LÄS MER
17-05-18

Äganderätt i fokus för årets Global Award

Måndagen den 15 maj delades 2017 års Global Award for Entrepreneurship Research ut till Hernando de Soto, grundare av Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. I sin prisföreläsning hänvisade han till en stor parallell värld bestående av fem miljarder människor utan äganderätt eller bevis för vilka de är.

LÄS MER
17-05-16

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen. Jesper Brodin, IKEA, Alexandra Mörner, Axfoundation och Stefan Swartling Peterson, Unicef, medverkar. Säkra din plats redan nu!

LÄS MER
17-05-15

De Soto: Äganderätt gör alla till vinnare i en globaliserad värld

Utvecklingsländerna är inte fattiga därför att vi är rika. De är fattiga för att de inte har våra institutioner. Årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, Hernando de Soto, visar vägen för hur alla länder, fattiga som rika, kan få fördelar av globaliseringen samt att Sverige kan prestera mycket bättre. Det skriver Johan Eklund, […]

LÄS MER
17-05-12

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

Den 31 maj bjuder Business Sweden, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till ett seminarium om produktivitetens utveckling i svenska regioner. På seminariet diskuteras bl a vad som förklarar avmattningen i produktivitetstillväxten i Sverige efter finanskrisen och vilka faktorer som är viktiga för ett företags och en regions produktivitetsutveckling.

LÄS MER
17-05-05

Braunerhjelm om kluster i the New Yorker

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm säger i en intervju i the New Yorker att det säkraste sättet att skynda på ett klusters död är att skära bort idéflödet från omvärlden. Att som president Donald Trump försöka behålla enskilda företag, men inte hela ekonomiska ekosystem – och samtidigt dra ned på stödet till grundläggande forskning och utbildning – det […]

LÄS MER
17-04-28

Storföretagens roll i kunskapsekonomin

Sverige är idag ett land där tillväxt av jobb i första hand skapas av små och medelstora företag i tjänstebranscherna. Betyder detta att storföretagen i industrin minskar i betydelse och att näringspolitiken i högre grad bör inriktas på småföretag? Svaret nyanseras i forskningsrapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige? Välkommen till lunchseminarium med rapportlansering […]

LÄS MER
17-04-27

Högteknologiska företag extra viktiga för sysselsättningen

Ökar ett högteknologiskt företag som Ericsson antalet anställda med en person så har forskning visat att detta generar ytterligare 3-5 arbetstillfällen. Detta beror delvis på att högteknologiska företag anställer högutbildad personal med höga löner och därmed stor köpkraft. Men de tenderar även att skapa fler arbeten för konsulter och underleverantörer av olika slag än vad […]

LÄS MER
17-04-26

Entreprenörskap i det 21:a århundradet

Utformningen av lagar och regelverk styr såväl kunskapsproduktion som entreprenörskap, och båda är nödvändiga för att få fram samhällsnyttiga och välståndsfrämjande innovationer. Det slås fast i Entreprenörskapsutredningen som Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm varit ordförande för. Nu skriver han om hinder och möjligheter för att stärka förutsättningarna för ett produktivt entreprenörskap och en högre innovationstakt i Ekonomisk Debatt, läs […]

LÄS MER
17-04-20

Mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?

Onsdagen den 19 april bjöd Entreprenörskapsforum in till lunchseminarium med lansering av en ny rapport om svensk kapitalförsörjning. Det blev en initierad diskussion med fokus på innovations- och företagsstöd och flera policyförslag för ett mer effektivitet, bättre incitament och större helhetssyn lyftes.

LÄS MER
17-04-20

Sverige: en kunskapsnation som inte värdesätter kunskap?

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund skriver idag – tillsammans med Lars Pettersson, JIBS – i Dagens Samhälle att kunskap inte värdesätts i Sverige. Högre utbildning är idag en relativt olönsam privatekonomisk affär. Forskarna ser det som långsiktigt oförenligt med tanken på Sverige som en konkurrenskraftig kunskapsnation och efterfrågar en starkare utveckling av utbildningspremien. Läs artikeln!

LÄS MER
17-04-19

Ny rapport: Risk för flodvåg av offentligt VC

Att endast 46 procent av kapitalet i de statliga venture kapital-fonderna är investerat framkommer i en ny rapport från Entreprenörskapsforum författad av Roger Svensson, docent IFN. En högre grad av det offentliga VC-kapitalet bör gå till sektorer med hög risk, tidiga faser eller där det förväntas ge överspillningseffekter, t ex i Clean Tech och Life […]

LÄS MER
17-04-19

Se över beskattningen av entreprenörskap

Entreprenörskapsforums styrelseledamot Hans Peter Larsson, skatterådgivare och partner PwC, skriver på dagens SvD Näringsliv Debatt att ett antal tillväxthämmande skatter slopats under 2000-talet, men att trenden nu är att skatter återigen höjs. I höstens budget behövs en ny vision för beskattning av entreprenörer, skriver Hans Peter Larsson. Läs artikeln!

LÄS MER
17-04-11

Prisföreläsning med Hernando de Soto

I år tilldelas Global Award for Entrepreneurship Research Hernando de Soto, chef Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. Välkommen till prisutdelning med efterföljande föreläsning måndagen den 15 maj i Grünewaldsalen, Konserthuset. Finansminister Magdalena Andersson delar ut priset och medverkar bland andra i paneldiskussionen. Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
17-04-04

Fokus på entreprenörskapets förutsättningar

I Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse för 2016 kan du ta del av hur vi ihärdigt pekat på policyförslag som bättre främjar förutsättningarna för entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt. Ta del av hur vi arbetar med forskning, nätverk och debatt (pdf).

LÄS MER
17-04-03

Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd

Onsdag den 19 april lanseras rapporten Svensk kapitalförsörjning – Mot ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd? av Roger Svensson, docent IFN, där det bl a framkommer att det statliga riskkapitalet vuxit markant det senaste decenniet. Samtidigt investeras inte en stor del av kapitalet vilket höjer farhågor om att privata alternativ trängs undan. Charlotte Brogren, Anna Hallberg m […]

LÄS MER
17-03-31

En nordisk filantropimodell: helhetsperspektiv och effekt

Missade du Swedish Philanthropy Summit? Nu finns referat, bilder och webbutsändning från den givande konferensen. Johanna Palmberg presenterade en ny intervjustudie med ett 40-tal nordiska filantroper och stiftelserepresentanter och det kunde konstateras att det finns en specifik nordisk filantropimodell som är holistisk, proaktiv och effektdriven.

LÄS MER
17-03-24

Vinster kontra valfrihet i välfärden

Vinsternas omfattning – eller t o m dess vara eller icke vara – inom välfärdssektorerna, skola, vård och omsorg, debatteras häftigt. Idag finns den s k Välfärdsutrednings förslag som i praktiken föreslår ett vinstförbud. Entreprenörskapsforum har sett ett behov av kunskap kring såväl vinsternas omfattning som deras betydelse för entreprenörskap och långsiktig välfärdsutveckling och arrangerade […]

LÄS MER
17-03-24

Ny rapport: Samhällspåverkan genom filantropi – Ett nordiskt perspektiv

Zurich/Stockholm: Idag lanserar UBS och Entreprenörskapsforum en studie om filantropi i Norden, Creating impact through philanthropy. Studien baseras på djupintervjuer med över 40 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess […]

LÄS MER
17-03-22

Ny SIFO: Kraftig överskattning av välfärdsföretagens vinster

En majoritet av svenskarna, 52 procent, överskattar välfärdsföretagens vinstnivåer kraftigt. Det leder till en överdriven syn på företagens möjligheter till vinstutdelning. De som övervärderar vinstmarginalerna har också tendens att förorda begränsningar av vinstuttag. När respondenterna informeras om de verkliga vinstnivåerna på 4-6 procent är det en majoritet av befolkningen som anser att dagens vinstnivåer är […]

LÄS MER
17-03-16

Intresse av den samhällsekonomiska debatten? Sök praktikplats!

Till höstterminen 2017 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  samhällsvetenskap eller journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

LÄS MER
17-03-16

Unga forskarpriset 2017 uppmärksammar nyföretagande och närheten till finansiellt kapital

Varför är närheten till banker så viktigt för nyföretagande? Det vet Mikaela Backman, ekon dr vid Jönköping International Business School (JIBS), som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets Unga entreprenörskapsforskare. Priskommittén menar att Backman har producerat en utmärkt avhandling och därefter uppvisat god kvalitet och produktivitet i sin forskargärning. Priset utdelas vid en ceremoni i Konserthuset […]

LÄS MER
17-03-15

Ny rapport om attraktiva städer

Martin Andersson och Johan P Larsson har skrivit rapporten Näringslivsdynamik, städer och agglomerationsekonomier – forskningsöversikt och agenda, publicerad i Tillväxtanalys PM-serie. Rapporten undersöker sambandet mellan städer och agglomerationsekonomier samt jämför sambanden mellan olika branscher.

LÄS MER
17-03-15

Forskning om institutioners betydelse belönas med 100 000 euro

Global Award for Entrepreneurship Research 2017 tilldelas Hernando de Soto, chef Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. De Soto får priset för att han ökat förståelsen för hur institutioner stödjer ekonomin, liksom betydelsen av äganderätt och entreprenörskap för […]

LÄS MER
17-03-15

Välfärd utan vinster?

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt där svenskarnas attityder till vinster ofta uppfattas som negativa. Samtidigt fyller vinstdrivande företag inom välfärdssektorerna en viktig funktion genom ökad effektivitet och produktivitet. Välkommen till ett frukostseminarium onsdagen den 22 mars med bland andra Annie Lööf, Rune Andersson, Toivo Sjörén och Britta Wallgren.

LÄS MER
17-03-14

Backsell och Braunerhjelm i DI om företrädaransvar

Idag lyfter Dagens Industri företrädaransvar, d v s att ett bolags företrädare riskerar personligt ansvar för ett företags skulder. Reglerna beskrivs kosta i personliga tragedier och onödiga konkurser. Entreprenörskapsforums ordförande Lars Backsell, grundare Recipharm, menar att det är en drakonisk lagstiftning som har börjat tillämpas på ett sätt som inte ens lagstiftaren såg framför sig. 

LÄS MER
17-03-14

Nylevererat i Working Paper-serien

Entreprenörskapsforums Working Papers är en akademisk publikationsserie med entreprenörskap, innovation och småföretagande i fokus. Våra WPs är nyskrivna, seminariegranskade och policyrelevanta. Ta del av våra tre senaste papper. 

LÄS MER
17-03-13

Creating Impact through Philanthropy

Fredagen den 24 mars arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Philanthropy Summit. På konferensen lanseras en intervjustudie med ett 40-tal filantroper och stiftelserepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Välkommen till en givande förmiddag där vi bl a diskuterar innovativa finansieringsformer för samhällspåverkan.

LÄS MER
17-03-09

Långsam ökning av kvinnors företagande

I samband med internationella kvinnodagen arrangerade Entreprenörskapsforum och SCB ett seminarium om kvinnors företagande. En slutsats var att det kvinnliga företagandet ökar, även om det går långsamt. I paneldiskussionen lyftes bl a drivkrafter, pengar och riskbenägenhet.

LÄS MER
17-03-02

Socialt kapital – vägen till regional tillväxt?

Vad är socialt kapital och hur kan man främja det på bästa sätt? Var en av de centrala frågorna när en policysammanfattning som bygger på boken Handbook of Social Capital and Regional Development lanserades hos Entreprenörskapsforum den 28 februari.

LÄS MER
17-03-02

Entreprenörerna driver samhällsutvecklingen

Entreprenörerna är den mest betydelsefulla kraften för ekonomisk förändring i samhället. Det säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i en intervju med BTH. Entreprenörerna är förändringsagenter som driver på samhällsutvecklingen. Därför är policynära forskning om entreprenörskap så viktig. Se klippet på Youtube.

LÄS MER
17-02-28

Fem finalister redo att ro hem 150 000 kr

Fem finalister stod redo att pitcha sina företag på tolv minuter med hopp om att ro hem förstapriset i Årets studentföretagare; 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Frankfurt. På plats fanns en alert jury med uppgift att fråga ut de tävlande om företagsidé, intäkter, framtid och studier. Läs referatet från när […]

LÄS MER
17-02-28

Betydelsen av socialt kapital för entreprenörskap

Det sociala kapitalet är kittet som binder samman och skapar förutsättningar för entreprenörskap och förnyelse. I en ny policysammanfattning av Johan P Larsson och Hans Westlund diskuterar författarna hur socialt kapital kan bidra till regional utveckling och entreprenörskap. Ladda ned PS:en!

LÄS MER
17-02-23

Kvinnors företagande 8 mars

Entreprenörskapsforums och SCB samarrangerar ett seminarium i Örebro på den internationella kvinnodagen den 8 mars. På seminariet diskuteras bl a om män och kvinnor har olika attityder och incitament att starta företag, om de driver olika sorters företag och om det finns skillnader i hur kvinnor och män blir bemötta av t ex myndigheter och banker etc. […]

LÄS MER
17-02-21

Swedish Entrepreneurship Summit: En hyllning till entreprenörskapet

För 21:a gången var Swedish Entrepreneurship Summit tillbaka i Örebro för att lyfta entreprenörskap och innovation. Nytänkande och förändring var landshövding Maria Larssons inledningsord när hon välkomnade deltagarna till konferensen. Och visst blev det mycket av nytänkande när policyförslag och idéer för att främja entreprenörskap diskuterades i perspektiv av kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration och regional tillväxt.

LÄS MER
17-02-17

Agneta Bladh tar fram nationell internationaliseringsstrategi för högre utbildning och forskning

Agneta Bladh, ny styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och styrelseordförande i Vetenskapsrådet, har fått ett regeringsuppdrag som särskild utredare för internationalisering av högre utbildning. Utredningen ska föreslå en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning.

LÄS MER
17-02-13

Final i Årets Studentföretagare 2017

Fem tävlande är klara för finalen av Årets studentföretagare den 23 februari på SUP46 i Stockholm. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Frankfurt. Kom och lyssna på finalisternas spännande företagspresentationer!

LÄS MER
17-02-06

Regler hindrar entreprenörer som vill anställa och växa

55 procent av världens entreprenörer räknar med att anställa åtminstone en person de närmaste fem åren visar årets Global Entrepreneurship Monitor (GEM) som lanserades idag på GEMs årsmöte i Malaysia. Svenska entreprenörer är dock betydligt mer försiktiga än det globala genomsnittet.

LÄS MER
17-02-06

Skatter för entreprenörsdriven tillväxt

Torsdagen den 2 februari bjöd Entreprenörskapsforum in till frukostlansering av rapporten Skatterna och entreprenörskapet – företagsbyggande, optioner och tillväxt. Författarna pekade på att det svenska entreprenörskapet placerar sig i mittfåran. att de svenska entreprenörsskatterna ligger relativt högt och inte heller är utformade för att underlätta tillväxt i företagen.

LÄS MER
17-02-05

Swedish Entrepreneurship Summit 2017 i Örebro

20 gånger hittills i Örebro och nu är vi tillbaka med vår årliga konferens som lyfter entreprenörskap och innovation. Vi kommer bl a att prata om kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration, betydelsen av en attraktiv miljö för regional tillväxt. I programmet medverkar bland andra näringsminister Mikael Damberg. 

LÄS MER
17-02-03

Ny rapport: Främja tillväxt genom skatter för innovation och entreprenörskap

Varifrån ska jobben komma i framtiden? Sveriges ekonomi har gått bra de senaste åren men arbetslösheten har ändå bitit sig fast runt sju procent. Nya och existerande företag kan öka antalet anställda och varaktigt minska arbetslösheten. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, och på DI Debatt, pekar författarna på att Sverige behöver en politik som […]

LÄS MER
17-01-24

Entreprenörskapsforum söker nya medarbetare!

Vill du bidra till att initiera, bedriva och kommunicera forskning om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt? Nu finns det två lediga tjänster på Entreprenörskapsforum. Vi söker en forskare och en projektledare och kommunikatör. Välkommen med din ansökan!

LÄS MER
17-01-23

Martin Andersson nu på Entreprenörskapsforum

Professor Martin Andersson är ny forskare på Entreprenörskapsforum sedan årsskiftet. Martin har sin huvudsakliga verksamhet som professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är även professor i innovationsstudier vid Lunds Universitet samt affilierad forskare vid Institutet för näringslivsforskning.

LÄS MER
17-01-20

Doing Business 2017: Sverige bra men långt ifrån bäst

Torsdagen den 19 januari Sverigelanserades Världsbankens Doing Business Report 2017 vid ett välbesökt seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Även om Sverige rankar högt pekade den namnkunniga panelen på vikten av att vara med på racet mot toppen.

LÄS MER
17-01-20

Skatter för innovation och entreprenörsdriven tillväxt

Trots rapportering om framgångsrika enhörningar presterar Sverige medelmåttigt vad gäller entreprenörskap och skattetrycket är fortsatt högt. En internationell jämförelse av skattesystem visar att det finns mer att göra i Sverige för att främja innovation och entreprenörsdriven tillväxt. Välkommen på frukostlansering av en rapport om skatter och entreprenörskap den 2 februari!

LÄS MER
17-01-19

Hamilton: EU och Sverige frihandelns beskyddare

Carl B Hamilton, affilierad professor Entreprenörskapsforum, skriver på dagens SvD Brännpunkt att när USA drar sig tillbaka bakom murar och tul­lar bör EU, Tyskland och även Sverige bereda sig på att överta USA:s roll i världsekonomin som den främste beskyddaren av det multilaterala handels­systemet och internationella institutioner som WTO. Det kan visa sig bli en […]

LÄS MER
17-01-17

Vad kan vi lära oss av den amerikanska modellen?

Torsdagen den 12 januari bjöd Entreprenörskapsforum och NNR in till seminarium på temat Bättre regelverk – hur är det möjligt? Huvudtalare var Harvardprofessorn Cass Sunstein, som talade om hur de amerikanska administrationerna sedan Reagan – oavsett ideologisk hemvist – arbetat aktivt med konsekvensanalyser och regelförbättring, samt vilka följder det fått.

LÄS MER
17-01-16

Tunga namn till Entreprenörskapsforums styrelse

2017 välkomnar Entreprenörskapsforum två nya ledamöter i styrelsen, Agneta Bladh och Saeid Esmaeilzadeh. Styrelsen stärker därmed sin sammantagna kompetens med gedigna erfarenheter som kommer att bidra med viktig kunskap i arbetet. Läs mer om de nya ledamöterna.

LÄS MER
17-01-12

Sverigelansering av Världsbankens Doing Business Report

Världsbankens årliga mätning av företagsklimatet i knappt 200 länder – från Afghanistan till Zimbabwe – har rönt betydande uppmärksamhet sedan den publicerades för första gången 2003. Augusto Lopez-Claros, analyschef Världsbanken, presenterar Doing Business 2017 vid ett seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och IVA den 19 januari. Hur placerar sig Sverige och har vi förbättrat oss gentemot våra konkurrentländer?

LÄS MER
Schumpeter Johan Eklund
17-01-11

Johan Eklund förstärker BTH

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund har knutits som professor till Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Han tillhör institutionen för industriell ekonomi som fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. Johan kommer fortsättningsvis även ha en koppling till Jönköping International Business School. Läs mer om Johan Eklunds forskningsintressen.    

LÄS MER
17-01-07

Bättre regelverk – hur är det möjligt?

Hur skapas effektiva regelverk och styrmedel? Vilka ramverk och institutioner krävs för att leda det politiska systemet framåt? Vilka utmaningar och avvägningar måste göras? Entreprenörskapsforum och Näringslivets Regelnämnd, NNR, arrangerar ett lunchseminarium den 12 januari med professor Cass Sunstein, Harvard Law School och tidigare rådgivare åt president Obama, om dessa frågor.

LÄS MER
16-12-22

God entreprenöriell jul och fem nya datum inför 2017

Trots insikten om entreprenörskapets betydelse och entreprenörens centrala roll för ekonomisk tillväxt och välstånd behöver kunskapen nötas in. Under 2016 har Entreprenörskapsforum bidragit till detta genom att leverera intresseväckande forskningsrapporter och bjuda in till aktuella seminarier med diskussionslystna paneler. Allt för att du ska få bättre kunskap inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.  

LÄS MER
gem_worldbank
16-12-20

Sverige är Europas mest intraprenöriella land

Europa har länge dragits med paradoxen hög ekonomisk konkurrenskraft men låga nivåer av entreprenörskap. En ny rapport från World Economic Forum och Global Entrepreneurship Monitor ger en förklaring: Europa har istället många intraprenörer, d v s personer med innovativa idéer inom befintliga organisationer.

LÄS MER
16-12-16

Kunskap får dig att drömma större

På Filantropiskt forums sedvanliga luciaseminarium diskuterades civilsamhällets utmaningar och möjligheter att underlätta för nyanlända migranter att effektivt integreras i arbetsmarknad och samhälle. Professor Una Osili presenterade nya forskningsresultat och Yashar Moradbakhti, CEO Lingio och Bledar Zuta, utvecklingssamordnare Allaktivitetshuset Hermodsdal utgjorde exempel på sociala entreprenörer som vidgade vyerna.

LÄS MER
panel-1
16-12-14

Globaliseringen är inget nollsummespel

Den 9 december lanserades Johan Norbergs nya rapport som dokumenterar globaliseringens landvinningar de senaste decennierna. Aldrig tidigare i den mänskliga historien har så många fått det så mycket bättre så snabbt. En namnkunnig panel lyfte framgångar, motgångar och åtgärdsförslag vad gäller ojämlikhet, miljö och utveckling.

LÄS MER
thulinstabeller_banner_2016_ny_farg-kopia
16-12-12

Den svenska entreprenörsviljan är hög

Den svenska entreprenörskapsviljan är hög men skiljer sig mellan svenska län. En majoritet, 52 procent, av östgötarna som inte är företagare idag kan tänka sig att bli det. Motsvarande andel i Blekinge och Södermanland är 38 procent. Kalmar och Stockholm ligger i topp när det gäller avsikt att starta företag inom tre år. Utmaningen ligger […]

LÄS MER
norberg_webbetta_2
16-12-08

Globaliseringen 50 ggr större än industriella revolutionen

Imorgon lanserar Entreprenörskapsforum den nya rapporten ”En värld i rörelse 1990–2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv”, av Johan Norberg. Idag kan du läsa debattartikeln på SvD Brännpunkt där han lyfter att människan aldrig förr upplevt så stora sociala och ekonomiska förbättringar, främst i världens låg- och medelinkomstländer.

LÄS MER
panel-2
16-12-05

Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

Årets Swedish Economic Forum gick av stapeln den 24 november 2016. Vid seminariet lanserades och diskuterades årets antologi Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap som sätter fokus på de ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar som ökad migration ställer Sverige inför.

LÄS MER
16-12-03

Webbutsändning: Civilsamhällets betydelse för integration

Se webbutsändning från Filantropiskt forums sedvanliga luciaseminarium där civilsamhällets möjligheter och utmaningar kring att underlätta för nyanlända migranter samt att effektivt integrera dessa individer i arbetsmarknad och samhälle diskuterades. Följ seminariet via länken.

LÄS MER
Schumpeter Johan Eklund
16-12-01

Johan Eklund knyts till BTH

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Jönköping International Business School, JIBS, är fr o m idag den 1 december professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Eklund kommer förstås fortsatt vara vd samt behåller affilieringen till JIBS. Läs mer om Johan Eklund och hans forskningsintressen.

LÄS MER
16-11-29

Tävla och vinn 150 000!

Ansökan till Årets studentföretagare är öppen, ansök idag och var med och tävla om 150 000 kronor. Finalen hålls i Stockholm den 23 februari 2017 där alla finalister presenterar sina bidrag bidrag inför en jury.

LÄS MER
16-11-24

Ny rapport: lägre minimilöner krävs för ekonomisk integration

Sverige är det OECD-land som under 2014-2016 tagit emot flest flyktingar per capita. Dessvärre har vi lyckats dåligt med integrationen. I Swedish Economic Forum Report 2016: Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap som lanseras av Entreprenörskapsforum idag analyseras vad som kan göras för att förbättra den ekonomiska integrationen av immigranter.

LÄS MER
16-11-22

Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv

Fredagen den 9 december 2016 kl 08.00-09.30 frukostlanserar Entreprenörskapsforum rapporten En värld i rörelse 1990-2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv, av Johan Norberg, författare och debattör. I rapporten kartläggs konsekvenserna av globalisering på mänsklig levnadsstandard vad gäller ekonomi, miljö, hälsa, säkerhet och frihet under åren 1990-2015.

LÄS MER
16-11-21

Braunerhjelm i Axess: ta entreprenörerna på allvar

Nästan alla talar väl om entreprenörer. Men när det gäller att förbättra lagar, regler och skatter händer inte mycket. I en av värld av allt snabbare förändring kan det stå oss dyrt. Det säger KTH-professorn Pontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, i ett samtal med PJ Anders Linder i Axess.

LÄS MER
webbetta_pontus
16-11-09

Braunerhjelms utredning i media: det går inte att komma runt skatterna

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm avrapporterade nyligen utredningen ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet”. Nu har ledarsidorna på bl a DI, DN och SvD kommenterat den och är överens: Långsiktigt risktagande uppmuntras inte tillräckligt och det går inte heller att komma runt skatterna. Eller som Tobias Vikström skriver ”Det går inte att komma på någon regelfråga som är viktigare för […]

LÄS MER
bildrad_sef2016-11-15
16-11-08

Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

Årets Swedish Economic Forum Report lanseras den 24 november och sätter fokus på de ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar som ökad migration ställer Sverige inför. Rapporten belyser frågor som lönebildningens betydelse för ekonomisk integration och förutsättningar för entreprenörskap bland nyanlända migranter. Läs mer och anmäl dig!

LÄS MER
lars-backsell
16-11-03

”Inte ett enda förslag för att stimulera entreprenörskap”

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna är här och Entreprenörskapsutredningens referensgrupp  är minst sagt kritisk. Dess ordförande Lars Backsell, som bl a också är ordförande i Entreprenörskapsforum, skriver både i DI Digital och SvD Näringsliv artiklar om att regeringen inte värdesätter entreprenörer.

LÄS MER
panel-2
16-11-01

Svaga länkar i innovationssystemet

Andelen akademiska idéer som väljs för inkubation minskar trots omfattande stöd och ambitioner från beslutsfattare att stärka kopplingarna mellan akademin och näringslivet. Är detta ett problem? Vem är i så fall ansvarig och hur bör åtgärderna se ut? Entreprenörskapsforums nya rapport Den svaga länken? Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet var föremål för het diskussion vid ett […]

LÄS MER
praktikant 2017
16-10-29

Entreprenörskapsforum söker praktikant

Vill du bidra till det offentliga samtalet? Till vårterminen 2017 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  samhällsvetenskap eller journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

LÄS MER
webbild_sefrapport2015
16-10-28

Genomslag för kvalitet i välfärden

Entreprenörskapsforum har under lång tid förespråkat att kvalitet ska vara vägledande inom välfärden. De problem som uppstått inom sektorn beror inte primärt på att vinstdrivande företag tillåts verka inom välfärden, utan på att privatiseringen skett innan effektiv reglering och tillsyn varit på plats. Det centrala är att alla aktörer – såväl privata som offentliga – […]

LÄS MER
webbild_unga forskarpriset
16-10-26

2017 års Unga forskarpris på 150 000 kr kommer att tilldelas en kvinna som är max 35 år vid nomineringstillfället och som utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Vartannat år går priset till en man. Har du docentkompetens kan du nominera. Kontakta Ylva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum.

LÄS MER
Entreprenörskapsutredningen panel
16-10-25

Entreprenörskaps-utredningen: Förbättra ramvillkoren!

Koordinera främjandesystemet, skärp kraven för företagsrekonstruktion, konkurrensutsätt universiteten och möt utmaningarna med kompetensförsörjning, digitalisering och bättre ramvillkor. Det är några av rekommendationerna från den s k Entreprenörskapsutredningen.

LÄS MER
panel
16-10-21

Entreprenörskap – metod snarare än mystik

Den 17 oktober höll professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, årets Swedish Schumpeter Lecture. Hon är mest känd för att ha utvecklat ”effectuation” som handlar om hur entreprenörer fattar beslut och använder sina resurser. Använd dina förutsättningar på bästa sätt, var öppen för andras idéer och se entreprenörskap som en metod.

LÄS MER
webbetta_ejermo
16-10-20

Inkubatorer – pang för pengarna?

Vilken funktion fyller inkubatorer idag och vad vet vi om deras effekter? Torsdagen den 27 oktober anordnar Entreprenörskapsforum ett seminarium med anledning av vår nya rapport Den svaga länken? Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet. Rapporten visar att inkubatorernas andel av akademiska idéer sjunker och att kopplingarna till akademin blir allt svagare. Detta trots omfattande stöd.

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm 700
16-10-19

I GP: Så kan Sverige rusta för framtidens företag och jobb

Entreprenörskapsutredningens ordf Pontus Braunerhjelm och huvudsekr Johan Kreicbergs skriver i GP att det inte räcker med kunskapssatsningar. Kunskap måste också omvandlas till samhällelig nytta och innovationer. De slår fast att en tydlig entreprenörskaps- och innovationsprofil på den ekonomiska politiken sannolikt är den bästa investering en regering kan göra för en fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen.

LÄS MER
bildrad_19aug
16-10-19

Webbsändning: Entreprenörskapsutredningen

Nu är den här! Följ presentationen av den s k Entreprenörskapsutredningen och ta del av förslag till hur vi säkrar jobb, investeringar samt tar till vara satsningar på utbildning och forskning via Bambuser HÄR.

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm 1
16-10-17

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet

Idag har slutbetänkandet i utredningen om Sveriges innovations- och entreprenörskapsklimat, Entreprenörskap i det 21 århundradet, överlämnats till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Uppdraget har inneburit att identifiera hinder och möjligheter samt lämna förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.

LÄS MER
panel-1
16-10-14

Blockkedjan förändrar och sänker trösklar

Den 11 oktober 2016 lanserades rapporten Blockchain – Decentralized Trust vid ett fullsatt seminarium. Blockkedjetekniken har väckt stort intresse och starka reaktioner runt om i världen. Men hur fungerar den egentligen och hur kan vi använda den. Detta diskuterade rapportens författare, insatta kommentatorer och publik vid lanseringen.

LÄS MER
bildrad_19aug
16-10-14

Entreprenörskapsutredningen: så säkrar vi svensk förnyelsekraft!

Nu är den klar! Den 19 oktober presenteras den s k Entreprenörskapsutredningen vid ett seminarium på Entreprenörskapsforum. Utredningen tillsattes av regeringen 2015 och dess ordförande Pontus Braunerhjelm, professor och forskningsledare Entreprenörskapsforum, har fokuserat på förutsättningar för att starta och driva företag och utveckla innovationer.

LÄS MER
webbetta_socialinnovation
16-10-14

Johanna Palmberg på Social Innovation Summit

Den 26 oktober medverkar Entreprenörskapsforums forskningsledare Johanna Palmberg på Social Innovation Summit. Hon medverkar i ett pass på temat ”Den svenska modellen – hinder eller möjlighet för social innovation och socialt entreprenörskap?” Missa inte det!

LÄS MER
webbetta_blockchain
16-10-13

Blockkedjan flyttar makten från stat till medborgare

Blockkedjetekniken växer exponentiellt och väcker starka reaktioner från regeringar och finansiella aktörer runt om i världen. Hittills har fokus legat på den digitala valutan Bitcoin som är förbjuden i Bolivia och på Island. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att blockkedjans tillämpningsområden är betydligt mer omfattande. Precis som internet förde med sig fria informationsflöden förväntas […]

LÄS MER
carl-b-hamilton
16-10-12

Carl B Hamilton lyfter varnande finger för handelskrig och rysk-tyska gasledningen!

Entreprenörskapsforums affilierade forskare Carl B Hamilton är aktiv i samhällsdebatten. Idag ställer han i SvD frågan om vilken spaningsutrustning den rysk-tyska gasledningen bär på sin väg genom södra Östersjön. Härom dagen syntes han i DI där han kommenterade den amerikanska valrörelsen: Om Donald Trump vinner kommer han att kunna genomföra sin protektionistiska politik – och starta handelskrig […]

LÄS MER
lopez-lopet
16-10-11

Konkurrenskraft – Inte alltid om att vinna eller försvinna

Den 3-4 oktober 2016 var det dags för konferensen Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld där namnkunniga svenska och internationella forskare, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter deltog. Frågor som diskuterades var bland annat: Hur går det egentligen för Sverige och hur mäter vi den svenska konkurrenskraften?

LÄS MER
eklund-bergh-henrekson-sarasvathy
16-10-09

Entreprenörskap är något alla kan lära sig!

Nu på måndag den 17 oktober håller professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, årets Swedish Schumpeter Lecture på temat Two Decades of Effectuation Research: Implications for Entrepreneurship and Economic Development Policy. Kom och lyssna på hur entreprenörer fattar beslut och hur framtiden kan skapas genom våra handlingar och beslut.

LÄS MER
panel-lopet-700-x-250
16-10-06

Entreprenöriell dynamik i städer och länder

Nu kan du ta del av Entreprenörskapsforums seminarium i Washington DC via referat, bilder och webbutsändning. Fokus låg på entreprenöriell dynamik, regleringar och betydelsen av globala städer för att främja handel, innovation och tillväxt.

LÄS MER
blockchain-700x250
16-09-23

Blockkedjan – nu händer det!

Först kom PC:n, sen kom internet, nu kommer blockkedjan! Den 11 oktober lanserar Entreprenörskapsforum en ny rapport om blockkedjeteknik. Inte sällan talas det om blockkedjan som en revolutionerande innovation som kommer att förändra sättet vi handlar, kommunicerar och hanterar information. Men vad innebär detta mer konkret? 

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm 1
16-09-23

Braunerhjelm i DN: Så viktigt är Ericsson för Sverige

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, professor KTH, säger att Ericsson har haft en central roll för näringslivets forskningssatsningar och bidragit till Sveriges framgångar inom innovation. Han tillägger att det får en större effekt när ett högteknologiskt företag skär ned än om exempelvis ett företag inom tjänstesektorn skär ned. Detta eftersom man räknar med att ytterligare tre till fem […]

LÄS MER
Johan Eklund
16-09-20

Johan Eklund om vinster i välfärden

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund skriver i Dagens Samhälle att i stället för vinstbegränsning bör diskussionen handla om hur vi lyfter kvaliteten i välfärden. Väl utformade spelregler kan rätta till de problem som har uppstått inom välfärdssektorn. Centralt är att reglerna fokuserar på kvaliteten i de tjänster som levereras och att kraven är enhetliga för såväl privata […]

LÄS MER
webbetta_ejermo
16-09-16

Hett replikskifte om hur inkubatorerna kan göra mer nytta

”Kläcker vi rätt sorts ägg?” frågade sig SvDs Per Gudmundson efter att ha tagit del av Olof Ejermos rapport ”Den svaga länken?” utgiven av Entreprenörskapsforum. Efter ett antal repliker lägger Ejermo fram fyra huvudpoänger med rapporten som bl a visar att inkubatorernas andel av akademiska idéer sjunker. Läs hela replikväxlingen som bl a lyfter frågan ”Går det att […]

LÄS MER
Johan Eklund
16-09-14

Johan Eklund: Sverige behöver en ny Lindbeckkommission

I Ekonomisk debatt nr 5 som publiceras idag skriver Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund att det krävs institutionella reformer för att långsiktigt stärka den svenska ekonomin och förmågan till förnyelse genom entreprenörskap och innovationer. Här kan Sverige lära sig av andra länder, t ex Tyskland som genomfört omfattande ekonomiska reformer och driver en ekonomisk politik i hög grad riktad mot […]

LÄS MER
johan-eklund-och-mikael-damberg
16-09-12

Det går bra för Sverige – men det skulle kunna gå bättre!

Småföretagare ser ljust på framtiden, men enligt Företagarnas och Swedbanks Småföretagarbarometer är svårigheten att hitta personal med rätt kompetens ett orosmoln. Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund kommenterade att: ”Svaren i den här undersökningen stämmer väl överens med min bild av svensk ekonomi. Alla är överens om att det går bra för Sverige, men det skulle kunna […]

LÄS MER
panel-2
16-09-12

Tyskt recept på krishantering: entreprenörskap och hårt arbete

Den 7 september 2016 gästade David Audretsch, professor Indiana University, Entreprenörskapsforum för att berätta om sin nya bok The Seven Secrets of Germany: Economic Resilience in an Era of Global Turbulence. Entreprenöriell kultur, flexibel arbetsmarknad, öppenhet mot omvärlden och en förbättrad image nämndes som några av framgångsfaktorerna. Panelen diskuterade vad Sverige kan lära sig av detta.

LÄS MER
webbetta_ejermo
16-09-09

Inkubatorsystemets länkar till akademin blir allt svagare och idéflödet in i inkubatorerna från universiteten har minskat både i absoluta och relativa tal. Detta trots omfattande stöd från det nationella inkubatorsprogrammet och ambitioner från beslutsfattare att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv. Enligt en ny rapport från Entreprenörskapsforum måste inkubatorprogrammen ta större hänsyn till samhällsekono­miska effekter […]

LÄS MER
Webbild_18nov_omslag
16-09-08

Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

Det är temat för Swedish Economic Forum Report som utifrån kvalificerad forskning årligen tar upp högaktuella och policyrelevanta frågor. Lanseringskonferensen hålls torsdagen den 24 november och de medverkande rapportförfattarna är Pernilla Andersson Joona och Lars Calmfors, båda Stockholms universitet, Sameeksha Desai, Indiana University Bloomington, Una Osili, Indiana University och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum och JIBS. Reservera din plats nu!

LÄS MER
Webbild_SEFrapport2015 (002)
16-09-08

Dan Olofsson i SvD om vinster i välfärdsföretagen

I dagens SvD skriver Dan Olofsson, grundare av bl a Sigma, en krönika där han hänvisar till Entreprenörskapsforums rapport Vinster, välfärd och entreprenörskap där det framkommer att svenskarna felaktigt uppskattar de privata välfärdsföretagens vinster till cirka 25 procent av omsättningen. I verkligheten ligger rörelseresultaten i snitt på cirka 6 procent.

LÄS MER
Bildrad_3-4okt 2
16-09-01

Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld

Hur går det egentligen för Sverige? Hur mäter vi den svenska konkurrenskraften och vilken näringspolitisk betydelse har det? Hur mäts konkurrenskraft och hur används måtten? Vad betyder produktiviteten för konkurrenskraften? Anmäl dig nu till konferensen (3-4/10) där vi gräver djupare i konkurrenskraftsfrågor tillsammans med SCB och Tillväxtanalys.

LÄS MER
7 sept bildrad
16-08-15

Seven Secrets of Germany – what’s in it for Sweden?

Tyskland lyckas upprätthålla ekonomisk framgång medan stora delar av Europa och OECD kämpar i en tid av global turbulens. Vad är hemligheten bakom Tysklands framgång? Välkommen till ett seminarium där professor David Audretsch presenterar sin och professor Erik E. Lehmanns nya bok The Seven Secrets of Germany: Economic Resilience in an Era of Global Turbulence.

LÄS MER
Panel 1
16-07-08

Digitalisering, delning och gig-ekonomi kräver århundradets regelreform

I Almedalen den 4 juli arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket ett seminarium om digitalisering, delning och gig-ekonomi. Spelplanen förändras allt snabbare. Är företag rustade att möta teknik- och attitydskiften och ett ökat omvandlingstryck? För att möta utmaningarna efterfrågades bl a århundradets regelreform!

LÄS MER
Panel 1
16-07-08

Så bidrar socialt entreprenörskap och filantropi

Socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé, blir allt mer populärt. Dessutom har intresset bland framgångsrika entreprenörer att bidra till positiv samhällsutveckling ökat under senare år. Entreprenörskapsforums sista seminarium under almedalsveckan handlade om filantropi och socialt entreprenörskap och samarrangerades med PwC onsdagen den 6 juli.

LÄS MER
Panel
16-07-07

Utvärdera för mer effektiva inkubatorer

De svenska inkubatorerna ska generera fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag, men utvecklingen går mot färre forskningsidéer, lägre innovationspotential och mindre spridningseffekter. Vid Entreprenörskapsforums och Innovationskontoret Fyrklöverns seminarium i Almedalen den 5 juli diskuterades inkubatorernas roll, varför idéflödet har minskat och hur inkubatorernas effektivitet kan ökas.

LÄS MER
Panel
16-07-06

Så utformas en skattereform för entreprenörskap

En utredning om en ny skattereform har diskuterats av såväl finansminister, partier, fack som arbetsgivarorganisationer. Om den blir av får entreprenörerna inte komma i andra hand som de gjorde vid skattereformen 1990. På Entreprenörskapsforums och PwCs gemensamma Almedalsseminarium den 5 juli 2016 diskuterades de mest angelägna frågorna för de innovationsbaserade entreprenörerna.

LÄS MER
Panel 1
16-07-04

Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för svensk konkurrenskraft

Almedalsmåndagen den 4 juli inleddes med Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium om symbiosen mellan stora och små företag. Ett näringsliv i förändring öppnar upp för nya affärsmodeller och innovationer vilket påverkar både etablerade storföretag och unga små. Samarbete är både nödvändigt och självklart menade de medverkande.

LÄS MER
Webbetta_Orebro
16-07-03

Regionalpolitiskt forum på Facebook

Entreprenörskapsforum har startat ett Regionalpolitiskt forum som ska sätta fokus på regionala förutsättningar för det svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt. Utifrån den senaste forskningen tas förslag på ekonomisk-politiska åtgärder som kan stärka entreprenörskap och konkurrenskraft i regionerna fram. Redan nu kan du läsa om nya forskningsrön på Regionalpolitiskt forums sida på Facebook. 

LÄS MER
Muriel Attané
16-07-02

Regleringar, skatter och incitament för entreprenörskap

Årets internationella GEM-rapport, The entrepreneurial challenge – A comparative study of entrepreneurial dynamics in China, Europe and the US, lanserades den 20 juni vid den svenska representationen i Bryssel. Rapporten visar att andelen personer som är aktivt involverade i att starta företag ökar snabbar i Sverige än i många andra europeiska länder.  En namnkunnig panel kommenterade.

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm
16-07-01

Braunerhjelm om tjänstesektorns globalisering i Sveriges radio

Att köpa tjänster i utlandet via förmedlingsplattformar på nätet har blivit allt vanligare. Digitaliseringen gör det enklare att anlita tjänsteföretag i lågkostnadsländer. Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, medverkar i en diskussion i Studio ett på temat civilingenjörers jobb flyttar utomlands. 

LÄS MER
Bild till löpet
16-06-30

Schengen, Brexit och kostnaden för återinförda gränser

Högre priser, lägre BNP och sämre dynamik på marknaderna förutspår Dr. Thiess Petersen från Bertelsmann Stiftung som presenterade en kalkyl för svensk BNP om Schengen i praktiken slutar fungera och gränser återinförs i Europa hos Entreprenörskapsforum den 28 juni. Kommentarerna från bl a Karolina Ekholm, statssekreterare Finansdepartementet, var instämmande.

LÄS MER
Webbetta_GEM_IntRapport_2
16-06-21

Angosaxiska länder utklassar EU i entreprenörskap

De anglosaxiska länderna rankar mycket högre än alla andra länder i alla aspekter av entreprenörskap – entreprenörskapsnivå, nyföretagande, kvinnors entreprenörskap och entreprenörskap i vardande, enligt rapporten “The entrepreneurial challenge – A comparative study of entrepreneurial dynamics in China, Europe and the US” som lanseras idag av Entreprenörskapsforum.

LÄS MER
Mao Yushi 2
16-06-17

En djupdykning i Kinas ekonomi

Den 14 juni anordnade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium om reformer av den kinesiska ekonomin. Bl a diskuterades i vilken riktning Kina håller på att utvecklas, förändringar i den kinesiska ekonomin, de statligt ägda företagens status och CSR.

LÄS MER
Melker Schörling
16-06-15

Melker Schörling Symposium – stadens triumf och landsbygdens återtåg!

Den 2 juni arrangerade Entreprenörskapsforum Melker Schörling Symposium som satte fokus på städer vs landsbygd. Frågor som stad och lands ömsesidiga beroende, kluster, digitaliseringens betydelse och mångfald diskuterades av en lång rad namnkunniga personer. Även om stadens position är fortsatt stark kan landsbygden mycket väl vara på återtåg!

LÄS MER
Almedalen ny
16-06-15

Ses vi i Almedalen?

Under Almedalsveckan i Visby samarrangerar Entreprenörskapsforum fem seminarier: samverkan stora och små företag, företagande i en snabbt föränderlig värld, skatter, inkubatorer och socialt entreprenörskap står på agendan under måndag till onsdag 4-6 juli. Hoppas vi ses!

LÄS MER
Johan P Larsson
16-06-10

Täta städer stärker konkurrenskraften

Att städers förtätning är en nationell angelägenhet visar Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan P Larsson i artikeln Non-routine activities and the within-city geography of jobs som nyligen blev antagen i tidskriften Urban Studies. En slutsats är att täta stadskärnor utgör ett grundvillkor för utförandet av kunskapsintensiva tjänster. 

LÄS MER
Bildrad_28juni 2
16-06-09

Webbutsändning: Brexit och värdet av Schengen

Vilken är betydelsen av öppna gränser för ekonomisk utveckling? Välkommen till lunchseminarium där Dr. Thiess Petersen, Bertelsmann Stiftung i Tyskland, presenterar en kalkyl för svensk BNP om Schengen i praktiken slutar fungera och gränser återinförs i Europa. Arrangörer är Entreprenörskapsforum, Business Sweden och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Läs mer och anmäl dig.

LÄS MER
GEM Panel 2
16-06-08

GEM-lansering – julafton för entreprenörer

Igår lanserades årets nationella rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) på ett välbesökt seminarium som bjöd på såväl julstämning som sommarkänslor. Rosie Linder, Per Bolund och Annie Lööf kommenterade de svenska resultaten i världens största entreprenörskapsundersökning.

LÄS MER
GEM2016_webbetta
16-06-07

Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016

Efter det dramatiska tappet 2014 ökar det svenska entreprenörskapet igen. Hälften av den kraftiga nedgången har återhämtats 2015 och kvinnors entreprenörskap förklarar hela uppgången. Samtidigt fortsätter männens entreprenörskap att minska. Likaså fortsätter den nedåtgående trenden 2015 för det riktigt unga entreprenörskapet, d v s företag yngre än tre månader.

LÄS MER
GEM_Bryssel
16-06-01

21 juni: Bryssellansering av GEM-rapport

Tisdagen den 21 juni lanserar Entreprenörskapsforum ytterligare en rapport baserad på världens största entreprenörskaps-undersökning Global Entrepreneurship Monitor (GEM): The Entrepreneurial Challenge – Entrepreneurship in EU, China and the US. Vid lanseringen kommenterar ett antal välrenommerade EU-tjänstemän, politiker och beslutsfattare rapporten.

LÄS MER
Unirulesem 14 juni
16-06-01

Kinas ekonomi: Från statlig järnhand till marknadsdriven entreprenöriell guldålder?

Den 14 juni anordnar Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium om reformer av den kinesiska ekonomin. Professor Mao Yushi, grundare av det fristående kinesiska forskningsinstitutet Unirule Institue of Economics håller ett anförande på temat ”Basic Feature of Chinese Economy”. Dessutom presenteras aktuell forskning om förändringar i den kinesiska ekonomin, statligt ägda företag och CSR.

LÄS MER
Panel 2
16-05-30

”Välfärdsinspektion” – en idéskiss

Den 26 maj 2016 diskuterade Per Strömberg och Martin Andersson vad välfärdssektorn kan lära sig av erfarenheterna av regleringar på finansmarknaden. Inte alls en krystad parallell menade författarna till Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?. Buda över förslagen till välfärdsutredningen bums tyckte en av kommentatorerna och en annan trodde att dessa förslag hade kunnat förhindra den ofruktsamma vinstdebatten om […]

LÄS MER
PS_Andersson_webbild
16-05-25

Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

Vinstdrivande företag inom välfärdssektorn är ett hett debatterat ämne i Sverige. Men de problem som uppstått inom sektorn beror inte primärt på att vinstdrivande företag tillåts verka inom välfärden, utan på att privatiseringen skett innan effektiv reglering och tillsyn varit på plats. I en ny PS från Entreprenörskapsforum lyfter Martin Andersson och Per Strömberg att välfärdssektorn […]

LÄS MER
CeciliaBergh1
16-05-20

Cecilia Bergh Årets Entreprenör 2015!

Entreprenörskapsforums styrelseledamot Cecilia Bergh, grundare Mando Group, blev igår utnämnd till Årets Entreprenör 2015 av Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond. ”Att bli utsedd till Årets Entreprenör är lika glädjande som hedrande. Personligen naturligtvis men också för mina medarbetare och allra viktigast: våra patienter uppmärksammas. Priset inspirerar oss alla.”

LÄS MER
GEM_brildrad_2
16-05-19

Per Bolund och Annie Lööf kommenterar GEM

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP) och Annie Lööf, partiledare (C), medverkar vid lanseringen av den nationella Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-rapporten idag tisdagen den 7 juni på SUP46. Gör du?

LÄS MER
Utdelning Global Award
16-05-13

Pionjärforskaren Philippe Aghion prisades

Philippe Aghion, professor Collège de France, besökte Stockholm och Grand Hôtel den 10 maj för att motta årets Global Award for Entrepreneurship Research. I samband med prisutdelningen höll han en prisföreläsning om tillväxtgåtor och diskuterade tillväxt, innovation och reformer med en namnkunnig panel.

LÄS MER
Johan Wikström
16-05-13

Årets studentföretagare sexa i globala finalen

Johan Wikström, Genomtänkt, som vann den nationella finalen av Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets tävling Årets studentföretagare kom sexa i den globala finalen i Thailand. ”En sjätte plats i världen är inte så illa ändå. Vi fick mycket beröm – och blev t o m nominerade för – bästa pitch. Dessutom har vi träffat riktigt spännande investerare så […]

LÄS MER
webbild_almedalen2015
16-05-09

Entreprenörskaps-forum i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby samarrangerar Entreprenörskapsforum fem seminarier om bl a digitalisering och delningsekonomi, inkubatorer och en skattereform för entreprenörskap under mån-onsdagen. Välkommen till våra aktiviteter med Tillväxtverket, PwC och Örebro universitet.

LÄS MER
26maj_bildrad 3_Paloma
16-05-06

Finansmarknadernas regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

Frukostseminarium den 26 maj: vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt. På finansmarknaderna är dock vinst en icke-fråga, där är diskussionen snarare hur vinstdrivande företag ska regleras. På seminariet medverkar Martin Andersson, Lotta Engzell-Larsson, Kristina Mårtensson, Henrik Storm Dyrssen, Pär Strömberg och Håkan Tenelius. Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
JohanE_banner_2015
16-05-02

Avskaffa hyresregleringen

Hyresregleringen utgör en av flera på varandra lagda regleringar som har resulterat i en dåligt fungerande bostadsmarknad. Kombinerat med en illa fungerande plan- och byggprocess och en stor brist på bostäder har den negativa effekter även för arbetsmarknaden. Det skriver Entreprenörskapsforums Johan Eklund på DI Debatt.

LÄS MER
20april_etta
16-04-22

Den regionala kulturens betydelse för entreprenörskap

Seminariet i Örebro den 20 april tog sin utgångspunkt i  rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda. Författaren Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum berättade varför det startas fler företag i områden med historiskt sett många entreprenörer och presenterade även åtgärder för att stärka den regionala konkurrenskraften.

LÄS MER
Webbetta_Smittsamma
16-04-20

Webb-TV: Det smittsamma entreprenörskapet

Den 20 april samarrangerar Entreprenörskapsforum och Business Region Örebro ett seminarium där rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda presenteras och diskuteras. På seminariet diskuteras hur entreprenöriella kluster skapas, hur entreprenörskulturer kan bita sig fast i vissa regioner samt hur en negativ trend för en region eller kommun kan vända. Se seminariet på […]

LÄS MER
Carl B Hamilton
16-04-20

Trump är ett hot mot jobben i Sverige

Sverige är starkt beroende av USA när det gäller ­export av varor och tjänster. Vårt välstånd bygger på att det sitter en frihandelsinriktad president i Vita huset. Det blir dock inte fallet om Trump – eller Sanders – blir president, skriver Carl B Hamilton, professor, särskild rådgivare till EU-kommissionens handelsdirektorat och knuten till Entreprenör­skapsforum, på SvD […]

LÄS MER
sökes
16-04-19

Vill du bidra till det offentliga samtalet?

Till höstterminen 2016 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller samhällsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – dvs forskning, nätverk och debatt.

LÄS MER
Pontus-Braunerhjelm
16-04-15

Braunerhjelm kräver att högskolan satsar på vidareutbildning

Analysgruppen Arbetet i framtiden fick i uppdrag av framtidsminister Kristina Persson att komma med förslag för full sysselsättning, låg arbetslöshet och en inkluderande arbetsmarknad på 10-15 års sikt. Rapport och debattartikel levererades den 11 april. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm medverkade i analysgruppen liksom i artikel och replik. 

LÄS MER
Johan Eklund webb
16-04-14

Johan Eklund på Law and Economics-konferens i Paris

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor JIBS, presenterar idag ett working paper på temat Taxes, the tax administrative burden and the entrepreneurial life cycle vid en internationell Law and Economics-konferens i Paris. Ta del av skriften och läs mer om konferensen.

LÄS MER
webb_socialainnovationer
16-04-13

Nominera en social innovation!

Idag startar ett nytt projekt, ”100 sociala innovationer”, som ska samla in och visa upp ett stort antal exempel på nya sociala innovationer i Sverige. Syftet med projektet är att lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt vill arbeta med att främja utvecklingen av social innovation i […]

LÄS MER
Pontus_banner_2015
16-04-12

Debatten om personaloptioner intensifieras

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och IFNs Magnus Henrekson framhäver vikten av en förmånlig beskattning av personaloptioner för svensk välståndsutveckling på DI Debatt. Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorentzon, håller med: kassera utredningen omedelbart!

LÄS MER
SES_webbbild_top_2016_Logga
16-04-07

WEBBUTSÄNDNING: Swedish Entrepreneurship Summit i Malmö

Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskap, näringslivsdynamik och innovation arrangeras i Malmö den 7-8 april. Entreprenörskapsforum och Sydsvenska industri- och Handelskammaren bjuder nämligen in till Swedish Entrepreneurship Summit 2016. På agendan finns bl a företagens roll i kunskapsekonomin, växande företag, produktivitet, life science och hållbarhet. Varmt välkommen med din anmälan! SE KONFERENSEN på Bambuser.

LÄS MER
Webbetta_JohanP_rapport
16-04-06

Ny rapport: En innovationspolitik utan entreprenörskap ger ingen tillväxt

Innovationer sprids genom entreprenörers kommersialisering i näringslivet. På så sätt fortplantar sig allmännyttig kunskap i ekonomin. Om innovationer inte kommer medborgarna till del uteblir tillväxten. Ändå saknas entreprenörskapsperspektivet i forsknings- och innovationspropositionerna 2008-2012, enligt en ny rapport av Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum.

LÄS MER
20april_bildrad_2
16-04-01

Örebroseminarium: Det smittsamma entreprenörskapet

Den 20 april samarrangerar Entreprenörskapsforum och Business Region Örebro ett seminarium där rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda presenteras och diskuteras. På seminariet diskuteras hur entreprenöriella kluster skapas, hur entreprenörskulturer kan bita sig fast i vissa regioner samt hur en negativ trend för en region eller kommun kan vända. Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
Panel OECD 1
16-03-24

Sverige i OECDs innovationstopp men åtgärder krävs

Sverige presterar bra men förbättringar krävs vad gäller styrning och strategisk ledning. Det sa OECD-chefen Andrew W. Wyckoff när han besökte Entreprenörskapsforum och Vinnova för att presentera OECDs utvärdering av svensk innovationspolitik. Ta del av webbutsändning, bilder och referat från seminariet.

LÄS MER
Panel
16-03-23

Företagens exportmönster och behovet av en avdramatiserad handel

Den 16 mars hölls ett lanseringsseminarium av rapporten International Market Exit and Re-entry författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, professor respektive doktorand, JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Det blev en diskussion om såväl export som import, globala värdekedjor, företagens exportmognad och behovet av att avdramatisera exporten – en del av den vardagliga handeln.

LÄS MER
webbild_award2016_96px
16-03-22

Pionjär inom tillväxtforskning belönas med 100 000 euro

Global Award for Entrepreneurship Research 2016 tilldelas Philippe Aghion, professor vid Collège de France och tidigare Harvard University. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Philippe Aghion får priset för sin forskning om hur viktiga innovationer är för företag. Innovationer påverkar företags in- respektive utträde på marknaden och […]

LÄS MER
Bildrad_22mars
16-03-22

WEBBUTSÄNDNING: OECD om forskning och innovation

Se webbutsändningen från Entreprenörskapsforums och VINNOVAS seminarium då Andrew W. Wyckoff, Director for Science, Technology and Innovation på OECD, besökte Sverige för att presentera OECDs rapport The 2016 Sweden Review of Innovation Policy. 

LÄS MER
Pernilla Norlin + publik
16-03-21

Entreprenörskaps-forum i fokus på Ruter Dam-träff

Ruter Dams affärsnätverk besökte Entreprenörskapsforum den 15 mars. Naturligtvis diskuterades entreprenören – en ekonomis förändringsagent. Flera forskare presenterade sina projekt och eftermiddagen avslutades med sushi, förfriskningar och spännande samtal.

LÄS MER
Webbetta_Naldi
16-03-16

Ny rapport: Flexibelt exportstöd gynnar internationalisering

Regeringens lägger som en del av exportstrategi 795 miljoner SEK för att stimulera Sveriges närvaro på globala marknader de kommande fem åren. En ny studie från Entreprenörskapsforum visar att 40 procent av exporterande små- och medelstora företag drar sig ur sina exportmarknader, av dessa återvänder hälften vid ett senare tillfälle. Svenskt exportfrämjande bör inte enbart […]

LÄS MER
Maria Larsson8mars
16-03-09

Entreprenörskap – en genusfråga

Med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade Entreprenörskapsforum ett frukostseminarium i Örebro under rubriken Är entreprenörskap en genusfråga? Bakgrunden var att kvinnors entreprenörskap minskat såväl i Sverige som i Örebro län. I diskussionen lyftes behovet av att få fler nyanlända kvinnor att bli entreprenörer, fler ambassadörer för kvinnors företagande samt att jobba […]

LÄS MER
Webbetta_Smittsamma 2
16-03-09

Innovativa hubbar eller samma gamla stubbar?

Norra Sverige har vuxit upp ur exploateringen av rika naturtillgångar. Stora industrier har sysselsatt hundratusentals människor genom åren. Idag ser dock samhället annorlunda ut. Ska den norrländske entreprenören våga sig fram efter att ha varit en sällsynt gäst under den stora bruksepoken. Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum, medverkar i Framtidstankens seminarium i Sundsvall den 17 mars.

LÄS MER
Bildrad_22mars
16-03-08

OECD om forskning och innovation

OECD-chefen Andrew W. Wyckoff besöker Sverige för att presentera rapporten The 2016 Sweden Review of Innovation Policy på ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Vinnova den 22 mars.

LÄS MER
Global connections
16-02-29

Till, från och mellan marknader – småföretag på export

Den 16 mars 2016 lanserar Entreprenörskapsforum rapporten International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SME:s författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, professor respektive doktorand JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Specifikt tittar författarna på om, hur och varför företag gör exit från internationella marknader och huruvida de […]

LÄS MER
Johan Wikström
16-02-29

Företagsamma studenter i final

Årets studentföretagare 2016 gick av stapeln 24 februari på SUP46 i Stockholm. Elina Johansson, Frederica Ohly, Johan Wikström, Magnus Sellberg och Meiju Vartainen slogs om titeln och 150 000 kr och en plats i den internationella finalen i Bangkok.

LÄS MER
15mars_Bildrad
16-02-26

Ruter Dam på företagsbesök

Ruter Dams nätverk av kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag bjuds den 15 mars in till företagsbesök hos Entreprenörskapsforum. Under mötet diskuteras hur Entreprenörskapsforum påverkar beslutsfattare med oberoende forskningsresultat, hur det svenska näringslivets långsiktiga internationella konkurrenskraft och förmåga att hävda sig i den globala ekonomin ser ut samt vilka ekonomisk-politiska policyförslag som krävs för […]

LÄS MER
Webbetta_VB2016_2
16-02-23

Nu är den här!

Forskning, nätverk och debatt inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Det är Entreprenörskapsforum i en liten ask, eller i en 32-sidig verksamhetsberättelse. Här på kontoret doftar det nytryck, vi lovar att den är färsk även digitalt. Ta del av verksamhetsberättelsen för 2015.

LÄS MER
Webbetta_debatt
16-02-22

Entreprenörskaps-forum i debatten

Sedan årsskiftet har Entreprenörskapsforum synts på flera stora dagstidningars debattsidor. Bland annat har personaloptioner, bostadsmarknad, privata donationer till universitet och regional konkurrenskraft varit på agendan.

LÄS MER
Webbetta_Orebro
16-02-19

Örebroregionen – väl rustad för framtida utmaningar!

Örebros utveckling i fråga om att höja humankapitalinnehållet i den regionala arbetsmarknaden har varit bland de starkaste i landet. All utbildning resulterar dock inte i humankapital. Utbildning måste tillåtas vara behovsdriven utifrån ett arbetsgivarperspektiv, vilket förutsätter nära samarbete med det regionala näringslivet. Det skriver Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Per Thulin i Nerikes Allehanda.

LÄS MER
Johan P Larsson publik
16-02-17

Det smittsamma entreprenörskapet: rapport, film, referat, bilder och press

Varför finns det fler entreprenörer i städer med rik entreprenöriell historia? Varför startas det fler företag i kvarter med många etablerade entreprenörer? Johan P Larsson, Rune Andersson, Susanne Andersson Pripp,  Stig Henriksson och Magnus Henrekson medverkade vid lanseringen av Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda den 11 februari.

LÄS MER
8mars_bildrad_2
16-02-16

På väg mot 2020: Är entreprenörskap en genusfråga?

Tisdagen den 8 mars arrangerar Entreprenörskapsforum  ett frukostseminarium i Örebro med anledning av den internationella kvinnodagen. I senaste nationella Global Entrepreneurship Monitor (GEM) visas att svenska kvinnors entreprenörskap har fallit från 6,2 procent till 3,8 procent, en minskning med närmare 40 procent på ett år. Detta rimmar illa med regeringens strategi att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och att 4 […]

LÄS MER
Smittsamma löp
16-02-15

Det smittsamma entreprenörskapet

Regional bolagsskatt, förbättrade ramvillkor och god stadsplanering föreslogs för att förändra envisa lokala kulturer och stärka den regionala konkurrenskraften. Det var fullsatt när rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda  lanserades den 11 februari 2016. Medverkade gjorde, förutom rapportförfattaren Johan P Larsson, Rune Andersson, Susanne Andersson Pripp, Magnus Henrekson och Stig Henriksson.  

LÄS MER
GSEA_2016_webbild
16-02-15

Final i Årets studentföretagare 2016

Fem tävlande är klara för finalen av Årets studentföretagare den 24 februari på SUP46 i Stockholm. Förstapriset är 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Bangkok. Kom och lyssna till engagerande företagspresentationer och mingla med finalister, företagare och arrangörer.

LÄS MER
Webbetta_Smittsamma
16-02-11

Ny rapport: Färre nya företag i historiska (S) och (V)-fästen

Svenska kommuner som historiskt varit starka fästen för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har betydligt färre nya företag per invånare idag, mer än ett halvt sekel senare. Samma kommuner är mer beroende av storföretag och allmänhetens attityder till företagande är också minst positiva i landet. I rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda presenterar Johan P Larsson […]

LÄS MER
Johan P Larsson publik
16-02-11

WebbTV: Det smittsamma entreprenörskapet

Varför finns det fler entreprenörer i städer med rik entreprenöriell historia? Varför startas det fler företag i kvarter med många etablerade entreprenörer? Johan P Larsson, Rune Andersson, Susanne Andersson Pripp,  Stig Henriksson och Magnus Henrekson medverkade vid lanseringen av  ”Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda”. TITTA PÅ SEMINARIET HÄR!

LÄS MER
byggplats
16-02-05

Åtgärder för en havererad hyresmarknad

De flesta av Sveriges kommuner har brist på hyresrätter och i många städer krävs det åratal i kö för att få lägenhet. Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Arvid Malm skriver på Norrbottens-Kurirens och Västerviks-Tidningens debattsidor att situationen inte bara är dålig för den som vill flytta – även ekonomin drabbas när företag som växer får svårare […]

LÄS MER
Bildrad_11feb_2
16-02-01

Det smittsamma entreprenörskapet

Varför finns det fler entreprenörer i städer med rik entreprenöriell historia? Varför startas det fler företag i kvarter med många etablerade entreprenörer? Johan P Larsson, ekon dr och forskare Entreprenörskapsforum, presenterar rapporten ”Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda” som diskuteras av bl a Rune Andersson, Mellby Gård, Susanne Andersson Pripp, HotellEtt och Visita, Stig Henriksson, riksdagsledamot […]

LÄS MER
Pontus-Braunerhjelm
16-01-28

Braunerhjelm i debatt om personaloptioner

Varför ska investeringar som innebär likartat risktagande beskattas så olika? Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och 13 tunga företagare skrev den 8 januari ett inlägg om personaloptioner på DI Debatt vilket öppnade för fortsatt diskussion. 

LÄS MER
webbetta_13jan
16-01-13

Gör som Finland och underlätta privata donationer till universitet

Om regeringen menar allvar med att kunskap ska vara grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel bör incitament för privata donationer till universitet och högskolor stärkas markant, skriver tre forskare knutna till Entreprenörskapsforum på DN Debatt idag.

LÄS MER
SES_webbbild_top_2016_Logga
16-01-01

Swedish Entrepreneurship Summit i Malmö

Varmt välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskap, näringslivsdynamik och innovation! Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras av Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren äger i år rum på Quality Hotel View i Malmö den 7-8 april. På agendan finns bl a företagens roll i kunskapsekonomin, växande företag, produktivitet, life science och hållbarhet.  Ta del av det späckade programmet och anmäl dig!

LÄS MER
JohanE_banner_2015
15-12-24

Utbildning lönar sig inte tillräckligt i Sverige

Av 23 jämförbara OECD-länder har Sverige den ­lägsta utbildningspremien. Den låga avkastningen på utbildning och human­kapital är på sikt inte förenlig med Sverige som ledande kunskaps­nation, skriver Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund på SvD debatt.

LÄS MER
Daniel Wiberg
15-12-23

Från linjär till cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och betrakta avfall som en resurs – att göra mer med mindre. I en ny rapport av Almas Heshmati, professor JIBS, analyseras cirkulär ekonomi som begrepp och styrmedel. På lanseringsseminariet den 17 december 2015 diskuterades hur vi går från en linjär till en cirkulär ekonomi liksom affärsmodeller som […]

LÄS MER
Panel-filantropi2
15-12-23

Folkhemsfilantropi på digital framfart

Trots att avdragsrätten för gåvor slopas från och med januari 2016 ser framtiden för givande ljus ut. Nya digitala kanaler har öppnat nya möjligheter för engagemang och givande och intresset för att bidra med både tid och pengar till samhällsutveckling ökar. En politik som tar ansvar för detta engagemang i civilsamhället efterlystes vid Entreprenörskapsforums seminarium […]

LÄS MER
Julbild2015_4
15-12-23

Ett innehållsrikt och spännande 2015 är snart till ända liksom Johan Eklunds första år som vd för Entreprenörskapsforum. Ett stort tack riktas till er alla i vårt nätverk, dvs ni beslutsfattare, praktiker och forskare som engagerar er i frågor som rör entreprenörskap, innovation och näringslivsdynamik. Ni bidrar till att Entreprenörskapsforum är en väletablerad organisation med högt anseende. Läs […]

LÄS MER
CircularEconomy_webbetta
15-12-17

Låt entreprenörer driva utvecklingen mot hållbar ekonomi

EU uppmanar sina medlemsländer att ta fram nationella strategier för att integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sverige har goda förutsättningar med hög teknologisk utveckling och stark innovationskraft. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att omställning mot en cirkulär ekonomi gör det möjligt att handskas med knappa resurser och utsläpp. Hållbart entreprenörskap spelar en […]

LÄS MER
Geoffrey Hewings 2
15-12-16

Lyft regionernas konkurrenskraft – inte bara städernas!

Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois beskrev sin forskning om vad som gör en stad konkurrenskraftig på Entreprenörskapsforums seminarium den 7 december. Det blev en diskussion kring behovet att gå utanför staden till förmån för att diskutera en hel regions utmaningar. Forskningen visar också på en ökad grad av ömsesidigt beroende mellan regioner; utbytet inom regionen minskar […]

LÄS MER
Anna Brattström mfl
15-12-08

Öppen innovation – så funkar det

Den 2 december lanserades policysammanfattningen Varför silotänkande kan vara bra för innovation. Innovationstävlingar, öppen källkod samt allianser och partnerskap är former av öppen innovation som företag experimenterar med. Men trots framgångsexempel pekar forskningen på att det finns stora utmaningar. Vid seminariet diskuterades vad öppen innovation egentligen är, vilka former som kan och bör användas och om det egentligen är någonting nytt.

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm
15-12-07

Braunerhjelm i Näringslivets forskningsberedning

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm har knutits som sakkunnig till Näringslivets forskningsberedning. Bland tungviktarna i gruppen finns Håkan Mogren, tidigare vd Astra, Leif Östling, tidigare vd Scania, Karin Markides, professor, tidigare rektor på Chalmers, Maria Strömme, professor nanoteknologi, Jan-Olof Jacke, vd Astra Zeneca Sverige och Johan Söderström, vd ABB Sverige.

LÄS MER
EU_bild1
15-12-04

Kollaborativ ekonomi, entreprenörskap och små och medelstora företag

Onsdagen den 25 november samarrangerade Entreprenörskapsforum en heldags-workshop om kollaborativ ekonomi tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat med inriktning på inre marknaden, näringsliv, entreprenörskap och små och medelstora företag. Det blev en dag med många livliga diskussioner, möten mellan entreprenörer och policy-praktiker samt en del konkreta inspel och förslag för alla att ta med sig hem.

LÄS MER
Panel 3
15-12-03

Vinster i välfärden – opinion, valfrihet och kvalitet

Den 26 november 2015 lanserades årets Swedish Economic Forum Report – Vinster, välfärd och entreprenörskap. Årets rapport sätter fokus på vinster i välfärden, bl a beskrivs hur välfärden påverkas av vinster, hur stora vinsterna är och hur opinionen påverkas. Rapportens författare presenterade slutsatser och policyförslag och namnkunniga kommentorer diskuterade bl a debatten och opinionen kring vinster, […]

LÄS MER
Webbild_Brattstrom_PS
15-12-02

En procent av företagen lyckas med öppen innovation

Företag som både tar in och släpper ut idéer är mer innovativa än andra. Samtidigt visar empiriska studier att öppen innovation är svårt att realisera. Även bland företag som aktivt söker öppna upp lyckas få faktiskt ta in idéer utifrån. Av 2 400 företag som aktivt satsar på öppen innovation lyckas bara 24, d v […]

LÄS MER
panel
15-12-02

Örebro universitet lyfter regionens utveckling

Onsdagen den 18 november lanserade Entreprenörskapsforum Regionalpolitiskt forum i den nya aulan på Örebro universitet. I samband med lanseringen presenterades rapporten Flytt- eller stannfågel? – Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad av Johan Eklund och Per Thulin från Entreprenörskapsforum.

LÄS MER
Webbild_SEFrapport2015 (002)
15-11-26

Ny rapport: Svenskar överskattar vinster i välfärden med 400 procent

I en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum framkommer att sju av tio svenskar vill begränsa vinstutdelning i välfärdssektorn. Samtidigt anser en lika stor majoritet att valfrihet är viktigt. Rapporten visar även att vinstmotivet är en viktig drivkraft för konkurrens och innovation och att opinionen mot vinster i välfärden delvis bygger på missuppfattningar om vinsternas storlek. I […]

LÄS MER
Webbild_SvD
15-11-24

Varken internationell eller svensk forskning tyder på att det finns några stora skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande produktion av välfärdstjänster. Vare sig vinstbegränsningar eller förbud mot vinstuttag kommer åt de kvalitetsproblem som uppstår inom välfärdssektorn. Det skriver författarna bakom årets Swedish Economic Forum Report som lanseras på torsdag. 

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-11-23

Pontus Braunerhjelm vice preses i IVA

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, har nyligen blivit invald som vice preses i IVA på tre år. Leif Johansson, ordf i Ericsson och AstraZeneca är preses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som bildades 1919 som världens första ingenjörsvetenskapsakademi. Pontus Braunerhjelm är även en av medlemmarna i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt som lanserade en […]

LÄS MER
Orebro_universitet_webb
15-11-23

Rätt kunskap skärper regionernas ställning

Rätt kunskap är ett kritiskt element i en strategi som syftar till att behålla eller stärka en regions ekonomiska ställning. Vikten av att erbjuda en attraktiv arbetsmarknad, men också en stimulerande boendemiljö och ett varierat utbud av kultur kan inte överskattas, skriver Johan Eklund, Per Thulin och Per Tryding i en debattartikel i Dagens samhälle […]

LÄS MER
7dec_bildrad_ny
15-11-20

Stadens ekonomiska dynamik

Den 7 december bjuder Entreprenörskapsforum in till seminarium med Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois. Professor Hewings forskar om vad som gör en stad konkurrenskraftig och hur stadens och närområdets tillväxtkraft är sammanflätad med utvecklingen av demografi, konsumtionsmönster och flyttmönster.

LÄS MER
Produktivitetskommissionen
15-11-20

Produktivitetskommission utreder skånsk paradox

Trots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg med de andra storstadsregionerna de senaste decennierna. Därför har Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med regionala aktörer i Skåne tagit initiativ till en skånsk produktivitetskommission. Entreprenörskapsforum är vetenskaplig partner i projektet. Den 13 november medverkade Johan Eklund, professor och vd Entreprenörskapsforum och ordförande för det expertråd som knyts till projektet, vid […]

LÄS MER
Bildrad_2dec_ny2_
15-11-20

Öppen innovation – hur funkar det?

Öppen innovation blir alltmer vanligt. Många företag säger sig arbeta med öppen innovation och Europeiska kommissionen storsatsar för att få europeiska företag att implementera öppna innovationsprocesser. På ett seminarium den 2 december presenteras en ny policysammanfattning av Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet och årets mottagare av Entreprenörskapsforums Unga forskarpris.

LÄS MER
Panel
15-11-19

Privata donationer till högre utbildning och forskning

Intresset för att donera till högre utbildning och forskning ökar i Sverige. Men, av de 17 rekommendationer EU tog fram för att uppmuntra till donationer har inte ett enda genomförts i Sverige. Vad kan vi lära av Finland där staten under senare år stimulerat privata donationer till lärosäten genom motfinansiering och utökad avdragsrätt? Detta diskuterades vid ett frukostseminarium den […]

LÄS MER
11dec_bildrad_3
15-11-19

Folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer

Det finns idag ett stort samhällsengagemang för att bidra med både tid och pengar till en positiv samhällsutveckling. Den tekniska utvecklingen, inte minst sociala medier, skapar förutsättningar som gynnar denna folkhemsfilantropi. Vid ett seminarium den 11 december kommer vi bl a att diskutera digitaliseringens betydelse för givandet och användandet av nya kanaler för insamlingsorganisationerna.

LÄS MER
Webbild_18nov_omslag
15-11-18

Ny rapport: Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad

Örebroregionen med Örebro universitet i spetsen har, liksom Sverige i stort, byggt ut kapaciteten inom högre utbildning. Samtidigt finns det problem med svensk högre utbildning såväl vad gäller kvalitet som innehåll. Arbetsgivare får allt svårare att rekrytera trots en högre andel högutbildade. Hur ser det ut med utbildningsprofiler, kompetensförsörjning och matchning på Örebro arbetsmarknad?

LÄS MER
Webbild_SharingEconomy
15-11-17

Workshop om kollaborativ ekonomi

Den 25 november arrangerar Entreprenörskapsforum och Europeiska kommissionen en workshop om kollaborativ ekonomi. Syftet är att skapa en bättre förståelse för hur den kollaborativa ekonomin fungerar genom att lyssna in näringslivet, lokala och nationella beslutsfattare samt akademiker, tankesmedjor och organisationer.  

LÄS MER
Panel utbildningspremie
15-11-13

Global talangjakt ställer krav på Sverige

Den 11 november lanserades policysammanfattningen Utbildningspremie och kompetensförsörjning av Johan Eklund vid ett frukostseminarium i Entreprenörskapsforums lokaler. I skriften problematiseras Sveriges låga utbildningspremie och vad det, kopplat till en dåligt fungerande matchning på arbetsmarknaden, betyder för Sveriges konkurrenskraft och den kunskapsdrivna tillväxten. Förbättrad utbildningskvalitet på alla nivåer, marginalskatternas effekter och global talangjakt togs upp i paneldiskussionen.

LÄS MER
SEF2015_bildrad_ny
15-11-13

SEF15: Vinster, välfärd och entreprenörskap

Swedish Economic Forum Report lanseras den 26 november och sätter i år fokus på vinster i välfärden. Bl a beskrivs hur välfärden påverkas av vinster, hur stora vinsterna är och hur opinionen påverkas. Bland kommentatorerna finns Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, Anna-Karin Hatt, Almega, Dan Olofsson, entreprenör och filantrop, Håkan Wiclander, Idéburna skolors […]

LÄS MER
Bildrad
15-11-12

Regleringar, näringslivsdynamik och entreprenörskap

Pontus Braunerhjelm, Sameeksha Desai och Johan Eklund har skrivit inledningskapitlet till ett nummer av European Journal of Law and Economics. Specialnumret och kapitlet utforskar förhållandet mellan regleringar, näringslivsdynamik och entreprenörskap.    

LÄS MER
Webbild_PS_Utbildningspremie
15-11-11

Ny rapport: Utbildning lönar sig inte i Sverige

Svenska studenter har relativt svaga incitament för att investera i utbildning. Den senaste policysammanfattningen från Entreprenörskapsforum visar att den svenska bruttolönepremien (lön före skatt) ligger på ca fyra procent per utbildningsår i Sverige. Av 23 rika OECD-länder har Sverige den lägsta utbildningspremien, Tyskland ligger exempelvis på 9,5 procent.

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-11-11

Från forskning till innovation – delrapport från Entreprenörskaps-utredningen

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, som även är särskild utredare för Entreprenörskapsutredningen, har lämnat en delrapport med slutsatser som bedöms ha bäring på regeringens forsknings- och innovationspolitik. Han lyfter fram förslag inom tre delområden som alla måste beaktas för att få full utväxling på de svenska forskningsinsatserna. 

LÄS MER
Orebro_universitet_webb
15-11-10

Ingemar Lind in memoriam

Vi på Entreprenörskapsforum noterar med sorg att Ingemar Lind har avlidit. Ingemar Lind var en av de fyra som tillsammans smidde planerna för det som idag är Entreprenörskapsforum, tidigare Forum för småföretagsforskning, FSF, som startade 1994. Han verkade som rektor vid Örebro universitet 1990-1999. Han var i grunden matematiker med en doktorstitel från Uppsala universitet. Efter sin tid […]

LÄS MER
Panel
15-11-09

Innovationsråd som policyinstrument

Den 2 november 2015 anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium med anledning av att Vinnova lanserade rapporten National Research and Innovation Councils as an Instrument of Innovation Governance – Characteristics and challenges. I rapporten jämförs de nationella uppläggen av 14 innovationsråd i 12 länder. Diskussionen under seminariet fokuserade på hur råden är uppbyggda, deras roll och hur innovation kan […]

LÄS MER
Lagbild
15-11-06

Ökad attraktivitet och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm har medverkat i styrgruppen för projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt som IVA drivit i två år. I veckan lanserades rapporten ”Nycklar till ökad attraktivitet och tillväxt”. I rapporten ges svar på följande frågor: Vad krävs för att Sverige, en liten exportberoende ekonomi, ska fortsätta att vara ett land med mycket högt välstånd? Vad […]

LÄS MER
Bild_1
15-10-29

Sociala innovationer förnyar och förbättrar Sverige

Den 27 oktober lanserades policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer. Även om ämnet är relativt obeforskat är sociala innovationer inget nytt utan har lagt grunden till dagens välfärdsutbud. Både statens och företagens ansvar stod i fokus när sociala innovationer och deras roll i samhällsutvecklingen diskuterades vid lanseringsseminariet.

LÄS MER
17dec_bildrad_Paloma
15-10-28

Att göra mer med mindre – den cirkulära ekonomins möjligheter

Den 17 december bjuder Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten A Review of the Circular Economy and its Implementation, av Almas Heshmati, professor JIBS. I rapporten visar författaren vad som driver utvecklingen av en cirkulär ekonomi och kartlägger hur andra länder, framförallt Kina, har arbetat med policy för omställning samt hur detta kan utvärderas och […]

LÄS MER
Webbild_SocialaInnovationer
15-10-27

Så kan staten främja sociala innovationer

Samhället står inför en mängd utmaningar såsom demografisk utveckling, miljö- och klimatpro­blem, ökad seg­regation och samhällsklyftor. Sociala innovationer erbjuder nya lösningar på sociala behov. För att förbättra förutsättningarna för dessa kan staten ta en mer aktiv roll för att öka investeringarna. I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum föreslås bl a en statlig investeringsfond, justerade upphandlingskrav […]

LÄS MER
11nov_bildrad
15-10-22

Olönsam utbildning och dålig matchning – effekter för svensk konkurrenskraft?

Den 11 november lanseras Johan Eklunds PS Utbildningspremie och kompetensförsörjning – effekter för matchningsproblemen på arbetsmarknaden?  I skriften problematiseras Sveriges låga utbildningspremie och vad det, kopplat till en dåligt fungerande matchning på arbetsmarknaden, betyder för Sveriges konkurrenskraft och den kunskapsdrivna tillväxten.

LÄS MER
Webbild_UFP 5
15-10-21

Nu är det dags att nominera till Unga forskarpriset! Pristagaren får heder, ära och 150 000 kronor! 2016 års pris kommer att tilldelas en man som är max 35 år vid nomineringstillfället och som utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Vartannat år går priset till en kvinna, senast till Anna Brattström, Lunds universitet. Har du docentkompetens […]

LÄS MER
sökes
15-10-20

Vill du bidra till det offentliga samtalet?

Till vårterminen 2016 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller samhällsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – dvs forskning, nätverk och debatt.

LÄS MER
Bildrad_2nov_2
15-10-19

Innovationsråd – fikaklubbar eller samverkan för konkurrenskraft?

Den 2 november arrangerar Entreprenörskapsforum och Vinnova ett lunchseminarium kring lanseringen av en ny rapport som jämför de nationella uppläggen av 14 innovationsråd i 12 länder. På seminariet diskuteras bl a vilken roll nationella innovationsråd har, om politiker kan styra innovation och vad utvärderingen säger om det svenska innovationsrådet. Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
5nov_bildrad Paloma (kopia)
15-10-17

Privata donationer till högre utbildning och forskning

Torsdagen den 5 november bjuder Entreprenörskapsforum in till frukostseminarium om finansiering av forskning och högre utbildning. Seminariet tar sin utgångspunkt i det finska systemet där staten under senare år stimulerar privata donationer till lärosätena genom motfinansiering och utökad avdragsrätt. Vad kan vi lära av det finska systemet? Varmt välkommen med din anmälan!

LÄS MER
18nov_webbild-2
15-10-16

Flytt- eller stannfågel? Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad

Onsdagen den 18 november lanserar Entreprenörskapsforum Regionalpolitiskt Forum som ska, utifrån den senaste forskningen, peka på ekonomisk-politiska insatser som långsiktigt kan stärka regionernas ställning. I samband med lanseringen presenteras rapporten Flytt- eller stannfågel? – Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad av Johan Eklund och Per Thulin.

LÄS MER
Bildrad_Kina
15-10-12

Entreprenörskaps-forum på World Entrepreneurship Forum

Onsdagen den 21 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum en workshop med fokus på entreprenöriella aktiviteter, attityder och ambitioner i Europa, Kina och USA på World Entrepreneurship Forum i Hangzhou, Kina. Vad finns det för likheter och skillnader mellan Europa, Kina och USA vad gäller entreprenöriella aktiviteter, ambitioner för tillväxt och innovation och attityder kring entreprenörskap? Olika typer av […]

LÄS MER
Webbetta_Kvalitetsmassan_2
15-10-10

På torsdag 5 november arrangerar Entreprenörskapsforum tre seminarier på Kvalitetsmässan i Göteborg. Hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster; innovation och entreprenörskap i offentlig verksamhet samt e-hälsa och sociala innovationer i välfärden är ämnen som vi lyfter under Europas största mässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

LÄS MER
Erik Fahlbeck + publik
15-10-08

Sveriges företagande och konkurrenskraft – mäter vi rätt?

Även om svensk makroekonomisk prestation är ok ger undermålig utbildning, hög regelbörda och dålig matchning anledning till oro. Tisdagen den 6 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium om hur vi mäter och bedömer näringslivets förutsättningar i Sverige. Hur inhämtas relevant kunskap om villkoren för att stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet? Bl a diskuterades: hur går det egentligen för […]

LÄS MER
Bildrad_27okt 2
15-10-08

Vad är socialt med sociala innovationer?

Tisdagen den 27 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till en frukostlansering av policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer? Både i Sverige och internationellt ser vi en ökad medvetenhet och intresse för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap. Vad säger forskningen och vad är sociala innovationers roll i samhällsekonomin?

LÄS MER
Utlandsfodda_webbetta
15-10-08

Utlandsfödda främjar exporten

Du som har lyssnat på Ekonomiekot idag har hört Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom Stockholms Handelskammare, och medförfattare till ”Utlandsfödda och företagens internationalisering” berätta om rapportens slutsatser. Företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag, därför bör Sverige bättre ta tillvara utlandsföddas kompetenser och kontakter för att främja svensk internationalisering. Läs rapporten!

LÄS MER
Augusto Lopez Claros
15-10-05

Skifta skatter mot fastigheter och konsumtion

Att det finns utrymme för förbättringar för det svenska företagsklimatet stod klart när Världsbankens analyschef Augusto López-Claros besökte Sverige och Entreprenörskapsforum. Politiker och experter var inbjudna att ge synpunkter vilket resulterade i en bred diskussion om utbildning, skatter, bostads- och arbetsmarknad. Ta del av referat och bilder från seminariet.

LÄS MER
Eklund, Andersson, Ellingsen
15-09-29

Eklund om Anderssons budget

Igår kommenterade Johan Eklund, Entreprenörskapsforums vd, regeringens budgetproposition för 2016 på Nationalekonomiska föreningens möte. Finansminister Magdalena Andersson drog BP16 ”Investeringar för fler jobb” och presenterade de åtgärder regeringen föreslår för fler jobb och för att uppnå målet om EUs lägsta arbetslöshet.

LÄS MER
6okt_bildrad
15-09-24

Sveriges företagande och konkurrenskraft – mäter vi rätt saker?

Sveriges position inom områden som är viktiga för näringslivets konkurrenskraft jämförs fortlöpande med andra länder. Hur går det egentligen för Sverige? Mäter vi rätt saker? Den 6 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till ett seminarium om vad som är relevant att titta närmare på för att bedöma konkurrenskraften i det svenska näringslivet.

LÄS MER
Panel
15-09-21

Utbildning nyckeln till entreprenörskap

Entreprenörskap går att lära sig! Sverige bör öka satsningar på entreprenörskapsutbildning i ett tidigt skede. Dessutom lönar sig högre utbildning i allmänhet, i alla fall om du är entreprenör. Detta diskuterades den 16 september då Entreprenörskapsforum, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm arrangerade Swedish Schumpeter Lecture 2015. Årets föreläsare var Mirjam van Praag, professor Copenhagen Business School. Bo […]

LÄS MER
Nya_medarbetare 2
15-09-17

Förstärkning på Entreprenörskaps-forum

Efter sommaren har Entreprenörskapsforum fått tillskott på alla fronter. Nationalekonomen Pardis Nabavi är vår nya forskare efter Maria Adenfelt, Ylva Skoogberg ersätter Mikael Jorstig som projektledare med ett särskilt fokus på våra regionala frågor och professor Carl B Hamilton är ny affilierad forskare och senior rådgivare. Forskningssidan stärks ytterligare av våra två nya doktorander Emma Lappi […]

LÄS MER
paloma_700x250px
15-09-11

Ansök eller nominera till Årets studentföretagare

Årets studentföretagare är Entreprenörskapsforums årliga tävling för studenter på kandidatnivå (undergraduate), som jämte studier, äger och driver ett eget företag. Förstapriset är 150 000 kronor samt plats i den internationella finalen  Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) i Bangkok, Thailand. Ansök eller nominera senast 8 januari 2016!

LÄS MER
1okt_webbild
15-09-08

Världsbankschef på Sverigebesök

Torsdag den 1 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till ett seminarium då Augusto López-Claros, Director of Global Indicators and Analysis på Världsbanken, besöker Sverige för att presentera huvudslutsatserna ur rapporterna om det svenska näringslivsklimatet som Världsbanken tog fram på uppdrag av den förra regeringen.

LÄS MER
Webbild_insolvens
15-09-07

Inbjudan till konferens i Turin om insolvens och entreprenörskap

Entreprenörskapsforum är medarrangör av en tvådagarskonferens den 19-20 november i Turin, Italien. Konferensen kommer att handla om konkurs, insolvens och entreprenörskap. Du är välkommen att medverka med din teoretiska eller empiriska studie; skicka in ditt papper senast den 30 september.

LÄS MER
Johan_Pontus_700px
15-09-02

Återinförandet av en kapitalbudget skulle gynna svensk tillväxt

Fler röster höjs för att Sverige ska överge överskottsmålet. I så fall bör det ske i samband med en större budgetreform, skriver Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm i SvD idag. Dagens budgetsystem har resulterat i att samhällskritiska – och för framtida välfärd centralt viktiga – investeringar får stå tillbaka till förmån för kortsiktig fördelningspolitik och […]

LÄS MER
Notch
15-09-01

Så blir du glad igen Notch

Markus ”Notch” Persson sålde sitt företag Minecraft för 18 miljarder kronor. Nu twittrar han från Ibiza över hur olycklig han är. Entreprenörskapsforums forskningsledare Johanna Palmberg bjöds tillsammans med andra experter in av EFN för ett samtal med Lennart Ekdal om hur man blir lycklig som miljardär och om vad man kan göra med sina pengar.

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-08-26

Braunerhjelm gästar Stellenbosch

I september gästforskar professor Pontus Braunerhjelm i Sydafrika vid Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), ett oberoende institut grundat vid University of Stellenbosch. Under sin tid på STIAS kommer Pontus Braunerhjelm att dels forska och dels vara med i organisationskommittén för en roundtable-konferens på temat ”Innovation driven growth in Sub-Saharan Africa”. Konferensen äger rum den 22-23 februari 2016 och […]

LÄS MER
JohanP_banner
15-08-24

Martin Beckmann Award för bästa artikel

Entreprenörskapsforums forskare Johan P. Larsson har tillsammans med sina medförfattare vunnit Martin Beckmann Annual Award för bästa artikeln i Papers in Regional Science 2014. Enligt juryn är artikeln The sources of the urban wage premium by worker skills: Spatial sorting or agglomeration economies? ett innovativt och viktigt bidrag till förståelsen av hur och varför löner skiljer […]

LÄS MER
Webbild_Schumpeter 3
15-08-23

Utbildning vägen till entreprenörskap?

Den 16 september bjuder Entreprenörskapsforum tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm in till Schumpeterföreläsning. Mirjam van Praag, professor Copenhagen Business School, håller årets föreläsning ”The Potential of Fostering More (Schumpeterian) Entrepreneurship”. Kommentarer från bl a Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund och Juanna S Joensen, University of Chicago.

LÄS MER
Kvinna-m-kikare_smal _700px
15-08-10

Entreprenörskaps-forum söker praktikant

Till höstterminen 2015 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller samhällsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – dvs forskning, nätverk och debatt.

LÄS MER
Panel 1
15-07-15

Hur behåller vi en digital konkurrens i världsklass?

Förbättrad infrastruktur, flexibla regelverk och innovatörer och entreprenörer behövs för att tillvara digitaliseringens möjligheter och behålla en svensk konkurrenskraft i världsklass.  Sverige har stora fördelar i den digitala ekonomin, hur behåller vi försprånget? Detta diskuterades vid Entreprenörskapsforum och Tillväxtverkets andra Almedalsseminarium den 29 juni 2015.

LÄS MER
Panel
15-07-07

Vad letar företagen efter? Så får vi syn på och möter näringslivets kompetensbehov

Att hitta rätt anställd med rätt kompetens är en stor utmaning för företag och en förutsättning för konkurrenskraft. Hur når företagens behov fram till beslutsfattarna och hur får vi flexibla system som hänger med i snabba omvärldsförändringar? Dessa frågor diskuterades på Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets frukostseminarium under Almedalsveckan.

LÄS MER
Joakim Henningson
15-07-05

Nöjd praktikant mot nya mål

Entreprenörskapsforums praktikant för våren, Joakim Henningson, avslutar nu sin tjänst på organisationen och blickar vidare mot arbete för att främja svenska relationer med utlandet och svenskt företagande utomlands.

LÄS MER
Panel 2
15-07-03

Så får vi fler gaseller i flocken

Modernisering, samordning och starkare närvaro på tillväxtmarknader är avgörande för att hjälpa tillväxtföretag och företag med hög tillväxtpotential ut på nya marknader. Detta diskuterades vid lanseringen av Level Up – Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential den 23 juni.

LÄS MER
Workshop
15-07-02

Delningsekonomin förändrar de ekonomiska drivkrafterna

Skatter, regelverk, kunskap, utbildning och bostäder. Det är policyområden som måste ses över för att tillvara möjligheterna inom den framväxande delningsekonomin. Detta diskuterades vid lanseringen av rapporten Sharing Economy – Embracing Change with Caution den 16 juni.

LÄS MER
Panel
15-07-02

Kan reformerade konkurs- och insolvensregler leda till ett ökat entreprenörskap?

Den 17 juni höll Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium där det diskuterades om Sverige bör reformera konkurs- och insolvensregler i syfte att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap. Medverkade gjorde bland andra Robert Eberhart, professor vid Santa Clara University och Stanford University, som i sin forskning har tittat på olika institutionella reformers konsekvenser för entreprenörskap. Läs referatet (på engelska).

LÄS MER
webbild_almedalen2015
15-07-01

Pia Sandvik i näringsministerns advisory board

Regeringen har nu presenterat sin industrikansler som utlovades i valrörelsen. Det blir inte en person utan fyra och dessa ingår i näringsministerns advisory board. En av dessa rådgivare är Pia Sandvik, styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och vd Länsförsäkringar Jämtland.

LÄS MER
Panel policy
15-06-26

Entreprenörskap i Sverige 2015

I årets GEM-rapport visas att det svenska nyföretagandet har fallit dramatiskt. Särskilt anmärkningsvärt är minskningen av kvinnors entreprenörskap. Namnkunniga politiker, näringslivsprofiler och organisationsföreträdare kommenterade detta vid lanseringen i Stockholm.

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-06-26

Förbättra entreprenörers möjligheter till en ”andra chans”!

Stärk förutsättningarna för att entreprenörer ska få en andra chans om de hamnar i betalningssvårigheter. Det anser fem företrädare för Entreprenörskapsutredningen på Infotorg Juridik. Bland artikelförfattarna finns Entreprenörskapsforums ordförande Lars Backsell och forskningsledare Pontus Braunerhjelm. Läs artikeln.

LÄS MER
Webbild_LevelUP
15-06-23

Ny rapport: Boosta internationaliserings-främjandet

Väldigt få små och medelstora företag, SMF, internationaliseras. Samtidigt är det viktigt för Sverige att snabbväxande SMF söker sig till internationella marknader. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum lyfter författarna behovet av att öka främjandeinsatserna till företag med hög tillväxtpotential. Dessa insatser bör vara differentierade under ett företags olika tillväxtfaser för att bäst bistå företagens […]

LÄS MER
webbild_almedalen2015
15-06-20

Entreprenörskaps-forum i Almedalen

Under årets Almedalsvecka samarrangerar Entreprenörskapsforum två seminarier med Tillväxtverket, ett om kompetensförsörjning och ett om digitalisering. Båda hålls på förmiddagen den 29 juni. Dessutom medverkar vd Johan Eklund och forskningsledare Pontus Braunerhjelm i ett antal seminarier arrangerade av andra. Ta del av vårt kalendarium!

LÄS MER
Webbild_Locomotive
15-06-18

Lokomotivföretag för att främja export av miljövänlig teknik

Hur kan stora företag vara katalysatorer för små och medelstora företag, SMFs, som exporterar cleantech? Det är frågeställningen för en ny rapport om lokomotivföretag av Nordiska ministerrådet som Entreprenörskapsforums tidigare forskningsledare Maria Adenfelt bidragit till. Rapporten undersöker hur offentligt stöd till en dragloksmodell där partnerskap mellan större och mindre företag för att underlätta export av […]

LÄS MER
Webbild_SharingEconomy
15-06-16

Ny rapport: Delningsekonomin förändrar de ekonomiska drivkrafterna

I rapporten The Sharing Economy – Embracing change with caution, den elfte rapporten från Näringspolitiskt forum,  uppmärksammas att digitaliseringen utgör den möjliggörande teknologiska kraften för delningsekonomin.  Innovation på området innebär att identifiera outnyttjade varor och tjänster, maximera resursutnyttjandet samt att föra samman utbud och efterfrågan. Författarna noterar att Sverige, i förhållande till andra ekonomier, ligger […]

LÄS MER
Panel 1
15-06-15

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik

Den 29 maj 2015 lanserades policysammanfattningen Från jobbpolitik till tillväxtpolitik författad av Hans Lööf och Gustav Martinsson, båda KTH. Författarna efterlyser en politik inriktad på ett högt omvandlingstryck i ekonomin och ett välfinansierat försäkringssystem för att stimulera individers utbildning och omställning i stället för sänkt skatt på kapital och arbete.  Företrädare från fackförbund och näringslivsorganisationer kom med inspel och kommentarer […]

LÄS MER
Panel 1
15-06-12

USA – dubbelt så entreprenöriellt som Europa

Entreprenörskapsforum lanserade en ny rapport The Entrepreneurial Code – Entrepreneurial climate and prospective growth in Europe and US inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor i Washington DC. Hur kan policymakers bidra till att främja entreprenörskap och hur kan särskilt kvinnors entreprenörskap öka? Det var frågor som diskuterades på lanseringsseminariet i the House of Sweden den 1 […]

LÄS MER
Webbild_9juni_GEM
15-06-09

Nationell GEM-rapport: Drastisk minskning av kvinnors entreprenörskap

Det svenska entreprenörskapet har fallit dramatiskt med nästan två procentenheter; från 8,2 till 6,7 procent. Därmed bryts den uppgående trend som pågått sedan 2006 där Sverige mer än fördubblade sin entreprenöriella aktivitet fram till och med 2013. Särskilt anmärkningsvärt är en än större minskning av kvinnors entreprenörskap som fallit brant från 6,2 procent till 3,8 […]

LÄS MER
Sidney Winter 2
15-06-05

Evolutionär ekonom prisades på Grand

Den 20 maj 2015 mottog professor Sidney G. Winter årets Global Award for Entrepreneurship Research vid en prisceremoni på Grand Hôtel i Stockholm. Pristagaren utmanade den traditionella ekonomiska teoribildningen med sitt evolutionära perspektiv och manade till ytterligare diskussion kring entreprenörskapets roll för en dynamisk ekonomi.

LÄS MER
Eklund_Henrekson
15-06-02

Replik på DN Debatt: Förslag ökar utanförskapet

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS och Magnus Henrekson, vd IFN replikerar: Resultatet av Lööf och Martinssons förslag skulle sannolikt vara försvagad internationell konkurrenskraft, färre jobb och ökat utanförskap.

LÄS MER
Webbild_PS29maj
15-05-29

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik

Sverige har lyfts fram som ett av de länder som klarat den ekonomiska krisen bäst. Den samlade bruttonationalprodukten (BNP) har ökat mer de senaste tio åren än för de flesta jämförbara länder.  Men vilken tillväxt har egentligen den svenska ekonomin haft och hur ser lämpliga näringspolitiska satsningar ut? I Från jobbpolitik till tillväxtpolitik ger författarna […]

LÄS MER
Bild chicago
15-05-28

Storstädernas betydelse för världsekonomin

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm besökte prestigekonferensen The Chicago Forum on Global Cities. På scen fanns bl a Robert Rubin och Henry Paulsson, tidigare amerikanska finansministrar, Nya Zeelands tidigare premiärminister Helen Clark och Ajay Banga, vd Master Card. Konferensen handlade om storstädernas betydelse för världsekonomin och samlade över 600 personer från 25 olika länder.

LÄS MER
Panel 1.1
15-05-28

Exportfrämjande i behov av uppdatering

Den 12 maj 2015 arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett frukostseminarium om exportfrämjande och internationalisering av SMFs. Utvärdering och uppföljning är viktigt liksom en översyn av ett alltför snårigt utbud av främjandeinsatser.

LÄS MER
JohanP_Skane
15-05-28

Johan P Larsson på Skåne Innovation Day

Entreprenörskapsforums forskare Johan P Larssons rapport Innovation utan entreprenörskap? visar att de flesta svenska innovationer föds när entreprenörer samverkar med kunder och omvärld för att möta olika behov på marknaden. Den 3 juni presenterar han rapportens resultat i sessionen Entreprenörer är innovatörer! på Skåne Innovation Day.

LÄS MER
Panel 2 SOE
15-05-26

Staten och kapitalet – företagsdynamik i Kina

Den 7 maj 2015 arrangerade Entreprenörskapsforum ett halvdagsseminarium om privat och statlig bolagssektor i Kina. Välrenommerade kinesiska professorer diskuterade företagsdynamik och politisk ekonomi i Kina och hur utländska företag kan förstå och göra affärer med Kina med namnkunniga kommentatorer.

LÄS MER
29maj_webb_2
15-05-20

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik?

Den 29 maj bjuder Entreprenörskapsforum i samarbete med CESIS in till seminarium om Sveriges ekonomiska tillväxt. Under seminariet diskuteras bl a hur svensk tillväxt har sett ut och hur den bör se ut samt huruvida hållbar tillväxt är förenlig med hållbarhetsmål.

LÄS MER
Johan_Pontus_700px
15-05-19

Världsbanken om svensk ekonomi: Företagsklimatet behöver stärkas

I går, den 18 maj, presenterade Världsbanken en omfattande analys av det svenska företagsklimatet. Idag kommenterar Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund analysen på SvD.se. Övergripande anser de att Världsbanken på ett övertygande sätt visar att Sverige är i behov av ett fortsatt reformarbete för att stärka förutsättningarna för svenska företagare och entreprenörer i en hårdnande […]

LÄS MER
Johan_Pontus_webb
15-05-18

En budgetreform behövs

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund skriver idag på DI Debatt att budgetutformningen måste göras om för att öka de offentliga investeringarna. En lösning är att införa en lånefinansierad kapitalbudget och en driftsbudget. Läs artikeln.

LÄS MER
Panel 1
15-05-06

Filantropi för ett bättre Sverige

Filantropi är en viktig faktor för entreprenörskap, mångfald och utveckling av både den svenska och den internationella ekonomin menade framstående forskare, välkända filantroper, politiker och praktiker vid Entreprenörskapsforums konferens Swedish Philanthropy Summit.

LÄS MER
Pontus_Johan
15-04-26

Svensk kompetensförsörjning måste nå internationell toppnivå

Sverige uppvisar en nedgång inom de kunskapsintensiva sektorerna it, telekom och life science. I en hårdare global konkurrens måste Sveriges kompetensförsörjning snabbt nå global spetsnivå, skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund på SvD Brännpunkt.

LÄS MER
Panel 1
15-04-23

Innovation utan entreprenörskap?

Rapporten Innovation utan entreprenörskap? författad av Johan P. Larsson, forskare Entreprenörskapsforum, lanserades vid ett välbesökt frukostseminarium. Frågor om entreprenörens roll, innovationers ursprung och det entreprenöriella sammanhanget diskuterades av en namnkunnig panel.

LÄS MER
Johan Eklund
15-04-22

Johan Eklund i SvD: hög arbetslöshet trots fler högutbildade

Andelen högutbildade i svenska företag har fördubblats sedan krisen på 90-talet. Men arbetslösheten biter sig ändå fast på en hög nivå. Enligt Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund skaffar många fel utbildning för dagens arbetsmarknad. Det ska löna sig att skaffa en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

LÄS MER
webbild_Phil_summit_4
15-04-21

Swedish Philanthropy Summit 2015

Det finns några platser kvar till Swedish Philanthropy Summit som arrangeras i Finlandshuset i Stockholm nu på måndag den 27 april. Internationellt framstående forskare på området liksom välkända filantroper, politiker och praktiker medverkar, kommer du? 

LÄS MER
Maria Adenfelt2
15-04-17

Forskare blir managementkonsult

Efter att ha varit på Entreprenörskapsforum i drygt två år som forskningsledare går Maria Adenfelt, även docent affilierad till Uppsala universitet, vidare till Governo för ett arbete som managementkonsult.

LÄS MER
GlobAward2015_webb
15-04-15

Global Award till forskning om evolutionär ekonomi

Global Award for Entrepreneurship Research 2015 tilldelas Sidney Winter, professor emeritus vid Wharton School, University of Pennsylvania. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Sidney Winter får priset för sin forskning om dynamisk konkurrens.

LÄS MER
Klassresan
15-04-14

Utbildnings-, arbetsmarknads- och entreprenörskapspolitik kan bana väg för social rörlighet. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Marcus Larsson bidrar med kapitlet Entreprenörskap banar väg för klassresor i antologin Klassresan som ges av Bertil Ohlininstitiutet och Studieförbundet Vuxenskolan. 

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm 700
15-04-13

Braunerhjelm om nedgången inom svenska paradbranscher

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm medverkade i Ekonomiekot i lördags och kommenterade läget i it- och telekomindustrin. I mars varslade Ericsson 2 200 anställda i Sverige och Sony 1000 personer i Lund. Hur står det egentligen till med branschen i Sverige idag?

LÄS MER
byggnads_etta
15-04-13

Staten bör ta mindre ansvar för byggandet

Bostadsminister Mehmet Kaplan argumenterar för ökat statligt ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet. Hans lösning är fel. Istället för ökade subventioner krävs reformer av den föråldrade plan- och byggprocessen och en skattereform som ökar de kommunala incitamenten för nybyggnation. Det skriver professorerna Åke E. Andersson och Johan Eklund på SvD.se. 

LÄS MER
SES2015_dok_webb
15-04-09

Dokument: Swedish Entrepreneurship Summit

Swedish Entrepreneurship Summit genomfördes i Örebro den 18-19 mars i ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Örebro universitet. Nu kan du ta del av dagarna i text och bild. Ladda ned pdf:en.

LÄS MER
15april_JIBS
15-04-08

Näringsministern i frågestund med Entreprenörskaps-forums vd

Den 15 april modererar Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund ett seminarium med näringsminister Mikael Damberg. Passet är en del av JIBS Entrepreneurship Challenge, en 24-timmars utmaning för studenter för att stimulera kreativitet och entreprenörskap, som äger rum på Internationella handelshögskolan i  Jönköping.

LÄS MER
Annonsbild_3
15-04-02

Sök forskningsledar-tjänsten nu!

Entreprenörskapsforum söker en ny forskningsledare. Är det du? Sök i så fall tjänsten senast den 15 april. Passar den inte dig? Tipsa gärna en lämplig person att söka!

LÄS MER
Ellinor Bokedal
15-04-02

Kompetens flyttar hem

Ellinor Bokedal Cardell har varit på Entreprenörskapsforum i ett år som vikarierande projektledare och kommunikatör. Nu bär det av mot Ulricehamn och föräldraledighet.

LÄS MER
pontusnordea
15-04-01

Braunerhjelm om bolånen

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH gästade Fråga Nordea live från Centralstation i Stockholm. Ämnen som berördes var bl a bostadsmarknaden, reporäntan, inflation, boräntor, minusränta och risker vid bostadslån.  

LÄS MER
Anna Brattström unga forskarpriset 2015
15-04-01

Unga forskarpriset 2015 till Anna Brattström

I måndags eftermiddag fick Anna Brattström äntligen motta Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2015. Prisutdelningen hölls i anslutning till invigningen av Junior World Entrepreneurship Forum i Göteborg. Prissumman har numera höjts till 150 000 kr tack vare prisets sponsor Triton Advisers Sweden AB.

LÄS MER
Abiel Sebhatu
15-03-26

Doktorand med sikte på USA

Entreprenörskapsforums Abiel Sebhatu har fått stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen som möjliggör ett års doktorandstudier inom sociologisk ekonomi, utbildningsekonomi, och ekonometri vid Ivy League-klassade Cornell University.  Vid lärosätet, som producerat 45 nobelpristagare, kommer Abiel att ytterligare fördjupa sin forskning kring entreprenörskap, avreglering och skolsektorn ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-03-24

Braunerhjelm om ränteavdrag i SVT

SVT presenterar i kvällens Rapportsändning en analys över var de statliga ränteavdragen hamnar. De kostar staten runt 30 miljarder om året och 85 procent av skattesubventionen går till de hushåll som har starkast ekonomi. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm säger i inslaget att ränteavdragen bör avskaffas. 

LÄS MER
webbild_innovation
15-03-24

Innovation utan entreprenörskap? 

Entreprenörskapets roll betonas sällan i innovationspolitiken trots att det är just entreprenören som står för spridning av kunskap i ekonomin genom kommersialisering av innovationer. Den 10 april lanseras rapporten Innovation utan entreprenörskap? som öppnar för en diskussion om entreprenörens roll i innovationskedjan. Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
JWEF_webb (2)
15-03-23

Prisutdelning på Junior World Entrepreneurship Forum

Den 30 mars tilldelas Anna Brattström Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2015. Prisutdelningen sker i direkt anslutning till invigningen av Junior World Entrepreneurship Forum som arrangeras i Göteborg. Prissumman är numera 150 000 kronor och prisets sponsor är Triton Advisers (Sweden) AB.

LÄS MER
bildkollage_SES_paloma
15-03-20

SVT: Dum idé blev succé!

Så är Swedish Entrepreneurship Summit 2015 avklarat. Tack alla som medverkade eller deltog för intressanta och intensiva dagar i Örebro. SVT:s tvärsnytt uppmärksammade Johan Wendt som är social entreprenör och grundare till läxhjälpssuccén Mattecentrum. Även Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor intervjuades direkt från konferensen som hölls på Örebro slott.

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-03-18

Braunerhjelm på DN Debatt om den minskande högteknologiska industrin

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, skriver idag på DN Debatt om att sysselsättningen minskat trendmässigt inom de mest avancerade delarna av svensk industri. Nu krävs högskolereformer, incitament för vidareutbildning och ­satsning på teknikintensivt nyföretagande. 

LÄS MER
Inringng börsen Ann-Sofie Gunnarsson Katarina Lindahl
15-03-13

Bättre förutsättningar för kvinnors entreprenörskap

Fredagen den 6 mars bjöd Nasdaq Stockholm och Entreprenörskapsforum in till ett morgonseminarium för att fira internationella kvinnodagen som inföll söndagen den 8 mars. Forskning visar att kvinnor upplever en mindre förmåga att driva eget företag, men kvinnliga entreprenörer upplever en mycket högre grad av välbefinnande än män.

LÄS MER
Brattstrom_webb
15-03-13

Ung forskning om innovation management prisas

Hur kan kreativitet främjas och styras och hur kan kreativa idéer förvaltas och utvecklas till färdiga produkter? Det vet Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet, som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2015.

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm 700
15-03-12

Braunerhjelm kommenterar Ericssonvarslet i Ekonomiekot

Att Ericsson varslar 2200 anställda och 800 konsulter innebär att telekomjätten inte kommer ha mycket industriproduktion kvar i Sverige. Att det även planeras neddragningar i Kista där företaget har sin forskning är mycket oroande, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, i Ekonomiekot.

LÄS MER
Slutpanel2
15-03-10

Välfärdens dilemman måste balanseras

Onsdagen den 4 mars hölls slutseminariet för det treåriga forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd. Hur ska vård, skola och omsorg utföras i framtiden? Hur ska verksamheterna organiseras, styras och utvärderas? Detta var frågor som diskuterades vid slutseminariet med några av Sveriges mest centrala och kunniga personer när det gäller välfärdstjänster.

LÄS MER
webbetta_nystyrelse
15-03-09

Tre nya styrelseledamöter i Entreprenörskaps-forum

Vid årsskiftet förstärkte Entreprenörskapsforum styrelsen med tre nya styrelseledamöter: Pia Sandvik, vd Länsförsäkringar Jämtland, Jens Schollin, rektor Örebro universitet och Pontus Braunerhjelm, tidigare vd och numera forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH. De har alla gedigna erfarenheter och kommer att bidra med viktig kunskap.

LÄS MER
bildkollage_SES_paloma
15-03-08

Snart dags för Swedish Entrepreneurship Summit

Du har fortfarande chans att anmäla dig till Swedish Entrepreneurship Summit som arrangeras den 18-19 mars på Örebro Slott och Elite Stora Hotellet. I programmet finns bl a två ministrar – Helene Hellmark Knutsson och Kristina Persson – och årets teman är sociala innovationer, nyföretagande och storföretagens roll i samhällsekonomin.

LÄS MER
Joakim Henningson
15-03-06

Erfaren praktikant förstärker Entreprenörskapsforum

Joakim Henningson är Entreprenörskapsforums praktikant under våren 2015. Med en pol kand från Lunds universitet och erferenhet från Svenska Handelskammarens Young Professionals i Shanghai har han en gedigen bakgrund inför praktiken där han främst kommer att vara på kommunikationsavdelningen men även bidra i alla delar av verksamheten.

LÄS MER
Workshops_puff_SES_2
15-03-05

Workshops på Swedish Entrepreneurship Summit

På Swedish Entrepreneurship Summit arrangerar LRF och Tilväxtanalys workshops under rubrikerna Livsmedel – näring för tillväxt respektive Sveriges roll i de globala värdekedjorna. Medverkar under dagarna gör även två ministrar – Helene Hellmark Knutsson och Kristina Persson – och årets teman är sociala innovationer, nyföretagande och storföretagens roll i samhällsekonomin. Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras i […]

LÄS MER
4mars_UV_webb 3
15-03-04

Slutrapport Uppdrag Välfärd: Välfärden är värd en bättre debatt – Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras

Resultaten från det treåriga forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd visar på sex dilemman som alla förändringar gällande hur välfärden utförs, organiseras, styrs eller utvärderas, behöver ta hänsyn till. Det skriver företrädare för Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care i forskningsprogrammet Uppdrag Välfärds slutrapport som lanseras idag.

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-03-03

13 entreprenörer följer Braunerhjelms entreprenörskaps-utredning

I februari blev det klart att Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm leder en innovations- och entreprenörskaps-utredning på uppdrag av näringsminister Mikael Damberg. I DI presenteras idag den referensgrupp som knyts till utredningen och som leds av Lars Backsell, ordf Recipharm och Entreprenörskapsforum.

LÄS MER
Annonsbild_3
15-03-02

Forskningsledare till Entreprenörskaps-forum

Entreprenörskapsforum söker nu en forskningsledare som är intresserad av att utveckla Entreprenörskapsforums forskningsområden. Vi vill att du har doktorsexamen, gärna i företags-, nationalekonomi eller motsvarande samt några års erfarenhet av projektsamordning och arbetsledning. Varmt välkommen med din ansökan!

LÄS MER
SES_webbbild_top_BM
15-02-27

Vi ses väl på SES?

Entreprenörskapsforums projektledare Britt-Marie Nordström berättar på Örebros 750-årsjubileumsblogg att Swedish Entrepreneurship Summit, tidigare Småföretagsdagarna, har en lång tradition. Redan 1993 startades konferensen som kommit att bli Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Läs mer på jubileumsbloggen.

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-02-27

Braunerhjelm i framtidsministerns analysgrupp

Framtidsminister Kristina Persson tillsätter tre arbetsgrupper som ska utarbeta politiska förslag på viktiga samhällsområden. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm medverkar i gruppen Arbetet i framtiden som kommer att ledas av ekonomen Klas Eklund och Kommunals ordförande Annelie Nordström. Om ett år ska förslag på lösningar på framtidens utmaningar på arbetsmarknaden levereras. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

LÄS MER
VB_webbetta
15-02-23

Generationsskifte med fortsatt policyrelevans

Nytt år, ny vd, ny styrelseordförande men samma idé som tidigare. Entreprenörskapsforum fortsätter initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Ta del av 2014 års framåtblickande verksamhetsberättelse.

LÄS MER
Nyckelöverlämning-Johan-Eklund-Pontus-Braunerhjelm-webb
15-02-20

Mingel när Entreprenörskaps-forum skiftade vd

Den 11 februari firade Entreprenörskapsforum vd-skifte genom ett nätverkande mingel och seminarium på temat framtida utmaningar och entreprenöriella lösningar för svensk konkurrenskraft. Förutom de givna huvudpersonerna Pontus Braunerhjelm, tidigare vd och Johan Eklund, vd fr o m 2015, medverkade Anna Felländer, chefsekonom Swedbank och Annika Rickne, professor KTH.

LÄS MER
6mars_Nasdaq
15-02-18

Kvinnors entreprenörskap i medvind?

I anslutning till internationella kvinnodagen, den 6 mars, håller Nasdaq Stockholm och Entreprenörskapsforum ett gemensamt seminarium med fokus på kvinnors entreprenörskap. Välkommen att möta Magnus Billing, vd Nasdaq Stockholm, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, entreprenören Pingis Hadenius m fl. Representanter från UN Women är på plats för att öppna börsen.

LÄS MER
ThulinsTabeller_banner_2015_klar
15-02-17

Kompetensförsörjning stort tillväxthinder

Svenska små- och medelstora företags tillväxtvilja är god, men matchas inte av en lika god tro på framtiden. Anledningen är att brist på lämplig arbetskraft utgör ett stort hinder för tillväxt. Över hälften, 53 procent, av de företag som försökt rekrytera har haft betydande svårigheter, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i februari […]

LÄS MER
Philanthropy_Summit_webb
15-02-16

Save the date: Swedish Philanthropy Summit 27 april

Notera eftermiddagen den 27 april i din kalender, då genomförs Swedish Philanthropy Summit i Finlandshuset i Stockholm. Bland de medverkande märks Zoltan Acs, London School of Economics, Charles Keiden, Centre for Giving and Philanthropy, City University, Karen Wilson, OECD and Breugel.

LÄS MER
Annons_webbetta
15-02-13

Vi söker en projektledare

Till kontoret i Örebro söker nu Entreprenörskapsforum en projektledare som kommer att ansvara för aktiviteter inom forskningsprojekt, arrangera seminarier och vara en nod i relationen forskare, praktiker och beslutsfattare.

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-02-12

Braunerhjelm leder ny entreprenörskaps-utredning

I ett pressmeddelande från regeringen ges Pontus Braunerhjelm uppdrag att se över innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Den nya utredningen ska utreda förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer.

LÄS MER
4mars_UV_webbetta
15-02-12

Välfärden är värd en bättre debatt!

Välkommen till slutseminarium för Uppdrag Välfärd – forskningsprogrammet som har blickat bortom frågorna om vinst i välfärden. Onsdagen den 4 mars presenteras en slutrapport efter tre års arbete som har drivits gemensamt av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care.

LÄS MER
Didebatt_etta
15-02-07

Förhastade slutsatser om produktivitets-tillväxten

Nyligen presenterade såväl Svenskt Näringsliv som LO varsin rapport om den svenska produktivitetstillväxten. I båda rapporterna ges förslag på hur den svenska produktivitetstillväxten ska kunna öka. Flera av förslagen är rimliga och har stöd inom den ekonomiska forskningen. En fördjupad analys av svensk produktivitet leder dock fram till slutsatsen att Sverige är i behov av […]

LÄS MER
Jorstig_webb
15-02-06

Smart specialisering för Jorstig

Efter 13 år på Entreprenörskapsforums huvudkontor i Örebro gick Mikael Jorstig vid årsskiftet vidare till Region Örebro län som utvecklingsledare. Mikael kommer där främst att ansvara för att upprätta en regional innovationsstrategi för att konkurrera med andra regioner inom EU.

LÄS MER
GEM_Globalreport_2014_webbetta
15-02-04

Global entreprenörskaps-rapport: Sverige tvåa i affärsmöjligheter

Entreprenörer i EU-länder är mest internationaliserade men mindre optimistiska än andra vad gäller entreprenöriella möjligheter. Sverige ligger dock på andra plats vad gäller hur entreprenörer uppfattar affärsmöjligheter. Dessutom är Sverige det sjätte mest internationaliserade landet i EU, 27 procent av entreprenörerna har minst 25 procent av sina kunder utomlands, visar den årliga rapporten från Global […]

LÄS MER
Alla deltagare
15-02-03

Årets studentföretagare 2015

Torsdagen den 29 januari bjöd Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket in till finalen av Årets studentföretagare 2015. Sju finalister tävlade om 50 000 kr och en plats i den internationella finalen Global Student Entrepreneur Awards. Läs mer om samtliga finalister och vinnaren!

LÄS MER
Hellmark_Persson
15-01-28

Två ministrar klara för Swedish Entrepreneurship Summit

Två ministrar, Helene Hellmark Knutsson och Kristina Persson, är klara för Småföretagsdagarnas efterföljare Swedish Entrepreneurship Summit som arrangeras den 18-19 mars. Konferensen hålls på Örebro Slott och Elite Stora hotellet och kommer att uppmärksamma Örebros 750 årsjubileum.

LÄS MER
Palmbergs_pamfletter
15-01-26

Palmbergs Pamfletter ger entreprenöriell utblick

Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum och KTH, kommer varannan månad att leverera en utblick inom entreprenörskapsforskningen. Per Thulin, som i Thulins Tabeller presenterar en entreprenöriell analys baserad på färsk data, kommer fortsättningsvis ut jämna månader. Ta del av Johannas första spaning på temat nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar.

LÄS MER
eggs background
15-01-20

Möt finalisterna i Årets studentföretagare 2015

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga tävling Årets studentföretagare har final den 29 januari. Varmt välkommen att lyssna när sju spännande och inspirerande studentföretagare presenterar sina företag.

LÄS MER
Pernilla Norlin 2
15-01-16

Mer ruter i Norlin

Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef på Entreprenörskapsforum, har antagits till 2015 års chefs- och mentorprogram inom Ruter Dam. Programmet syftar till fler kvinnliga chefer på hög nivå i svenskt näringsliv.

LÄS MER
Marcus Larsson (2)
15-01-15

Praktikant med sikte på försvaret

Under den gångna hösten har Marcus Larsson, som bl a studerat offentlig rätt vid Södertörn, praktiserat på Entreprenörskapsforum där han främst arbetat på kommunikationsavdelningen. Han lämnar nu organisationen för ett arbete som expeditionshandläggare på Försvarsmakten.

LÄS MER
Pontus_banner_2015
15-01-02

Braunerhjelm om entreprenörskapet i Sverige

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, kommenterar i Sveriges Radio att andelen svenska entreprenörer har ökat från fyra till åtta procent under åren 2007-2013 och att det kvinnliga entreprenörskapet ökar mest.

LÄS MER
panel2
14-12-16

Social impact investment – framtidens finansieringsform?

Fredagen den 12 december höll Entreprenörskapsforum och Mötesplats Social Innovation ett välbesökt lunchseminarium om nya finansieringsformer för sociala innovationer. Åhörarna lyssnade till presentationer och diskussioner om huvudämnet social impact investment – investeringar för ett bättre och hållbart samhälle.

LÄS MER
granar
14-12-16

Julhälsningar från Entreprenörskapsforum

2014 är mitt sista år som vd för Entreprenörskapsforum. Det har varit sex stimulerande och roliga år men nu är det dags att lämna över. Johan Eklund blir en utmärkt efterträdare. Jag vill passa på att tacka alla som medverkat och deltagit i Entreprenörskapsforums olika arrangemang under min tid som vd och bidragit till att verksamheten lyckats […]

LÄS MER
Pontus_banner_2015
14-12-15

Vilken strategi har Riksbanken nu?

Internationellt går det jättelika penningpolitiska experimentet mot sitt slut. Men i Sverige förefaller en mer offensiv penningpolitik just ha börjat med en välbehövlig men alldeles för sen räntesänkning den 27 oktober i år. Frågan är vilken strategi Riksbanken har för framtiden – hur ser plan B ut – när räntevapnet är förbrukat? Riksbankens insatser bör samordnas med en […]

LÄS MER
Lars-Backsell_700px
14-12-12

Lars Backsell ny ordförande i Entreprenörskapsforum

Den 1 januari 2015 tillträder Lars Backsell, arbetande styrelseordförande i Recipharm, som ordförande i Entreprenörskapsforums styrelse. Han efterträder Melker Schörling, styrelseordförande Melker Schörling AB, som varit ordförande sedan 2012.

LÄS MER
Shaker Zahra 2
14-12-08

Global Award till Zahras forskning

2014 års Global Award for Entrepreneurship Research delades ut den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. Årets pristagare, professor Shaker Zahra, fick priset för sin forskning inom Corporate Entrepreneurship, intraprenörskap, dvs företags förmåga att ta fram innovationer och bidra till ekonomisk tillväxt med hjälp av egna resurser. Läs referatet samt se film och […]

LÄS MER
Johan Eklund webb
14-11-28

Ny VD på Entreprenörskapsforum

Den 1 januari 2015 tillträder Johan Eklund som ny VD för Entreprenörskapsforum. Han efterträder Pontus Braunerhjelm som varit VD sedan 2008. Johan Eklund är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och sedan tidigare forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. Han är även biträdande huvudsekreterare i Entreprenörskapskommittén.

LÄS MER
Slutpanel
14-11-26

Den svenska tryggheten måste omsättas i innovation

Det var fullsatt när 2014 års Swedish Economic Forum Report lanserades i torsdags. Årets rapport fokuserar på forskning om högre utbildning, arbetsmarknad och innovation. Under eftermiddagen diskuterades bl a utbildning och kompetenshöjning för förbättrad matchning och att den svenska tryggheten måste omsättas i innovation. Se filmen, läs referatet och kolla in bilderna från konferensen.

LÄS MER
JohanP_banner
14-11-24

Grannens entreprenörskap får dig att starta företag

Individers beslut att bli entreprenörer påverkas av grannar som är företagare. Johan P Larsson, forskare på Entreprenörskapsforum visar tillsammans med Martin Andersson, professor Lunds universitet, i Journal of Economic Geography att företagare samlokaliseras inom städer. Denna rumsliga klustring hänger ihop med lokala sociala interaktioner.

LÄS MER
SEFR_webbetta
14-11-20

Ny rapport: Högutbildade tre gånger så produktiva

Hälften av den ekonomiska tillväxten 2001-2010 har skett tack vare en ökad andel högutbildade anställda, inte den tekniska utvecklingen, enligt en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum. Resultaten visar även att högutbildade som börjar arbeta inom näringslivet är närmare tre gånger så produktiva jämfört med lågutbildade. Men matchningen på arbetsmarknaden har markant försämrats. Det innebär inte bara […]

LÄS MER
Pontus_banner
14-11-20

Fler högutbildade skapar tillväxt

Den klart största förklaringen till att den svenska ekonomin vuxit under 2000-talet är att fler tagit högskole- eller universitetsexamen i Sverige än tidigare. Det visar en rapport från Entreprenörskapsforum som lanseras i eftermiddag. Läs mer och lyssna till en intervju med professor Pontus Braunerhjelm på Sveriges radios webbplats.

LÄS MER
webbild_award2014_700px
14-11-17

E-vecka kring Global Award

Årets Global Award for Entrepreneurship Research delas ut den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. Under hela veckan arrangeras ett antal möten kring Shaker Zahras forskning, bl a besöks Köpenhamn och Lund. Missa inte att anmäla dig!

LÄS MER
bildrad_12dec_700px_2
14-11-16

Nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar ­

Nya finansieringsformer för sociala innovationer och former för effektmätning har under de senaste åren rönt stort intresse såväl i Sverige som internationellt. För att diskutera dessa frågor bjuder Filantropiskt forum och Mötesplats Social Innovation in till ett lunchseminarium den 12 december. Välkommen!

LÄS MER
3dec_etta_700px
14-11-14

Prisutdelning Global Award 3 december

Årets Global Award for Entrepreneurship Research delas ut onsdagen den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. 2014 års pristagare professor Shaker Zahra medverkar liksom Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Charlotte Brogren, gd VINNOVA, Melker Schörling, ordförande Melker Schörling AB m fl. Välkommen med din anmälan.  

LÄS MER
Annons_webb_etta_700px
14-11-13

Entreprenörskapsforum söker doktorand i nationalekonomi

Tack vare ett generöst forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse söker nu Entreprenörskapsforum en doktorand till projektet ”Philanthrophy: Innovations, Entrepreneurship, Economic Development, and Societal Values”. Projektet syftar till att utifrån ett svenskt perspektiv öka kunskapen om och betydelsen av filantropi i en entreprenöriell ekonomi.

LÄS MER
utdelning, Schumpeter. McCloskey
14-11-07

Världens väg till välstånd enligt Deirdre McCloskey

Deirdre McCloskey, professor i ekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois, Chicago, var årets Schumpeterföreläsare och talade den 5 november på temat How We Actually Got Rich: The Liberal Plan of Equality. Hon berättade engagerat om hur attityder till företagande och innovation lyft den ekonomiska utvecklingen i världen.

LÄS MER
MariaA_ELF_etta
14-11-06

Att gräva guld i den gröna ekonomin

Utveckling och spridning av ny teknik, särskilt miljöteknik, är ett nödvändigt inslag för att lösa den globala hållbarhetsutmaningen. På ett seminarium arrangerat av European Liberal Forum presenterar Entreprenörskapsforums Maria Adenfelt rapporten ”Digging for Gold in the Green Economy” om privata investeringar i gröna satsningar i Utrecht den 19 november.

LÄS MER
Bildrad_20 nov_700px_2
14-11-04

Boka in Swedish Economic Forum den 20 november

I år ligger fokus på högre utbildning, matchning och arbetsmarknadens funktionssätt liksom förutsättningar för entreprenörskap, innovation och tillväxt. På lanseringskonferensen medverkar, utöver författarna, bl a Anna Kinberg Batra, Karolina Ekholm, Lena Hallengren, Annie Lööf, Anna Felländer, Jonas Milton, Madelene Sandström och Per Tryding.  

LÄS MER
Studenforetagare_2015
14-10-30

Nominera till Årets studentföretagare 2015

Sista chansen! Ansök eller nominera till Årets studentföretagare 2015, Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga tävling för studenter som både studerar och driver företag. Vinn 50.000 kronor och en plats i den internationella finalen i USA.

LÄS MER
Magnus Billing Leo Melamed
14-10-28

Finansguru besökte Stockholm

Leo Melamed, mannen som etablerade Financial Futures, finansiella terminer, besökte Entreprenörskapsforum och Nasdaq Stockholm över ett lunchseminarium. Vi fick ta del av hur polskfödde Melamed kom till USA, utbildade sig till advokat, blev vän med Milton Friedman och fick en framgångsrik karriär i finansbranschen.

LÄS MER
Panel
14-10-28

Utlandsfödda främjar exporten

Att Sverige måste bryta sig in på nya exportmarknader, att tjänstesektorn är viktig för utlandsfödda och att förebilder kan leda vägen när det gäller utrikes föddas företagsamhet var några kommentarer som lyftes när rapporten Utlandsfödda och företagens internationalisering presenterades på ett frukostseminarium.

LÄS MER
Schumpeter_webbetta
14-10-27

Deirdre McCloskey håller Swedish Schumpeter Lecture 2014

Den 5 november arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga föreläsningen Swedish Schumpeter Lecture. I år är det Deirdre McCloskey, professor i ekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois, Chicago  som talar på temat ”How We Actually Got Rich: The Liberal Plan of Equality”.

LÄS MER
Utlandsfodda_webbetta 2
14-10-24

Ny rapport: Utlandsfödda främjar exporten

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum framkommer att företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för Sverige som står inför två stora utmaningar: en stenhård internationell konkurrens och ett oroande högt utanförskap bland utlandsfödda.

LÄS MER
etta_debattartikel
14-10-24

Anställ utlandsfödda – och öka exporten

Ny forskning, som Entreprenörskapsforum lanserar i dag, visar att företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för ett litet öppet land som Sverige som behöver stärka sin globala konkurrenskraft. Det skriver Maria Adenfelt och Pernilla Norlin på Entreprenörskapsforum.

LÄS MER
Johan P Larsson
14-10-22

Innovationskraft i fokus för ny forskare

Johan P Larsson är ett nytillskott på Entreprenörskapsforums forskningsavdelning. Han kommer att arbeta med två projekt om svensk innovationskraft. Johan är nationalekonom och har främst forskat inom regionalekonomi. Han har även publicerat sig inom entreprenörskap och skrivit mycket om socialt kapital, nätverkseffekter, och värdet av interaktioner i städer. 

LÄS MER
Johan_banner
14-10-18

Sverige behöver en tillväxtfrämjande skattereform

Entreprenörskapsforums Johan Eklund skriver tillsammans med Charlie Karlsson, båda professorer på Internationella handelshögskolan i Jönköping, på DN Debatt att den rätta tidpunkten för blocköverskridande överläggningar om en tillväxtinriktad skattereform är nu.

LÄS MER
webbetta_skatterapport
14-10-15

Regeringen måste snart ta ställning till ett förslag till dramatiskt ändrad bolagsbeskattning. Entreprenörskapsforums skuggskatteutredning har granskat hur Företagsskattekommitténs förslag förväntas påverka förutsättningarna för det svenska entreprenörskapet. Skuggskatteutredarna anser att förslaget för radikalt för att införas fullt ut den 1 januari 2016 och föreslår flera kompletteringar till en rimlig prislapp.

LÄS MER
Panel
14-10-15

Entreprenörskapsutbildning idag och imorgon

Måndagen den 13 oktober bjöd Entreprenörskapsforum och Ung Företagsamhet in till ett lunchseminarium om entreprenörskapsutbildning i skolan. Experter diskuterade bl a lärarnas roll i det entreprenöriella lärandet och hur entreprenörskapsutbildning ska ingå i lärarutbildningarna.

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm
14-10-15

Hajpade teknikföretag ger få jobb

Att teknikföretagen inte är några sysselsättningsmaskiner, det säger Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, i Sveriges Radio med anledning av Ny Tekniks kartläggning av bl a Skype, Spotify och Mojang. I tidningen kompletterar han bilden med att säga att företagen bidrar till att ge Sverige en högteknologisk profil.

LÄS MER
Panel Life Science
14-10-13

Life Science har en framtid i Sverige!

Onsdagen den 8 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium om Life Science som står i fokus i höst. Regeringen får ett underlag till en nationell strategi för Life Science baserad på generaldirektören Susanne Ås Sivborgs utredning som lämnas den 31 oktober.

LÄS MER
23okt_Melamed
14-10-09

Möt Leo Melamed – mannen som myntade Financial Futures

Den 23 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum tillsammans med Nasdaq Stockholm ett lunchseminarium med Leo Melamed, mannen som myntade Financial Futures, finansiella terminer, på Berns salonger. Missa inte att lyssna till denna spännande framgångshistoria.

LÄS MER
Panel  Mazzucato
14-10-08

Innovation i fokus på höstkonferens

För tredje året i rad bjöd Entreprenörskapsforum och SCB den 1-2 oktober 2014 in till höstkonferens. På konferensen diskuterades innovation ur ett flertal perspektiv, bl a statligt, industrihistoriskt, evidensbaserat och ett framtida välfärdsperspektiv. Ta del av referat och bilder.

LÄS MER
Bildrad_15okt_etta
14-10-08

Den stora bolagsskattereformen – vad händer efter valet?

Företagsskattekommittén levererade sitt slutbetänkande den 12 juni. Under det senaste året har även Entreprenörskapsforums forskare och skatteexperter belyst framtidens bolagsbeskattning. Denna skuggskatteutredning lanseras på ett lunchseminarium den 15 oktober, välkommen!

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm
14-10-06

Braunerhjelm om nya regeringens innovationspolitik

Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm ger i Ny Teknik uttryck för förhoppningar om att den nya regeringens innovationspolitik blir mer konkret än vad alliansen innovationsstrategi blev. Bland annat anser han det vara bra om de generella förutsättningarna för entreprenörskap förstärks. Till exempel har Miljöpartiet förespråkat personaloptioner, som är viktiga om de används för att bygga företag, […]

LÄS MER
Ordmoln3
14-10-05

Entreprenörskapsutbildning i skolan

Hur ska entreprenörskap i skolan anpassas för att möta morgondagens arbetsmarknad? Måndagen den 13 oktober bjuder Entreprenörskapsforum och Ung Företagsamhet in till ett lunchseminarium med nordiska forskare för att diskutera hur skolorna arbetar med entreprenörskap och om det går att mäta effekterna.

LÄS MER
Mariana Mazzucato3
14-10-03

Mazzucato: så kan staten innovera

I tisdags gästade den världskända professorn Mariana Mazzucato Stockholm och ett välbesökt seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Vinnova. Nu finns webb-TV, referat och bilder från seminariet där Mazzucato argumenterar för behovet att utveckla nya sätt att förstå statens roll för innovation och ekonomisk tillväxt.

LÄS MER
Johan_banner
14-09-29

Grattis Johan Eklund till professorstiteln!

Vår forskningsledare Johan Eklund har installerats som professor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. På Entreprenörskapsforum är han ansvarig för projektet Regleringar, entreprenörskap och dynamiska marknader och Näringspolitiskt forum. Läs mer om Johan.

LÄS MER
innovat
14-09-11

Innovation för framtida tillväxt

Entreprenörskapsforum och SCB bjuder för tredje året in till höstkonferens, den 1-2 oktober 2014. Konferensen lyfter den senaste forskningen inom företagande och entreprenörskap med inriktning på innovation. Bland annat diskuteras hur innovationer omvandlas till livskraftiga företag samt vilken politik som främjar innovation och konkurrenskraft.

LÄS MER
hands_vita
14-09-10

Vad är filantropi?

Vad är egentligen filantropi och hur relaterar det till entreprenörskap och samhällsutveckling? Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum samt ansvarig för Filantropiskt forum, rätar ut frågetecknen i ett seminarium på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

LÄS MER
Johan_etta
14-09-10

Johan Eklund på like entrepreneurship forum i Lille, Frankrike

På måndag den 15 september kommer ”like entrepreneurship forum” äga rum i Lille, Frankrike. Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan Eklund är huvudtalare och ger sin syn på årets tema, ”Stöd morgondagens entreprenörer”. Dessutom ger han tips på  hur en forskningsorganisation som Entreprenörskapsforum kan byggas upp.  

LÄS MER
Bild_1sept
14-09-08

Universitetsrankningars betydelse

Intresset var stort när Entreprenörskapsforum och Lunds universitet diskuterade årets Shanghairankning av universitet den 1 september. Sverige är starkt bl a inom ingenjörsvetenskap, medicin och fysik. Flest universitet på tio-i-topp-listan har USA med åtta stycken. Den centrala frågan var vilken betydelse rankningar har för universiteten.

LÄS MER
MariaA_etta
14-09-04

Adenfelt om innovationsupphandling

Den 8-9 september talar Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala Universitet, på Lyft Näringslivet! – en konferens om tillväxtstrategi för regioner. Maria talar om innovationupphandling och hur det kan bli ett verktyg för tillväxt. Välkomen att delta du också!

LÄS MER
Samtal2
14-09-03

Venture philanthropy i fokus

Torsdagen den 28 augusti anordnade European Venture Philanthropy Association (EVPA) och Entreprenörskapsforum en heldag om filantropiska och sociala investeringar. Den sociala avkastningen bör vara viktigare, eller åtminstone lika viktig, som den ekonomiska belöningen, var en av dagens slutsatser.

LÄS MER
Kristin Burrescia
14-09-03

Kristin Burrescia främjar främjande

Entreprenörskapsforums forskningsassistent Kristin Burrescia arbetar med att bistå Maria Adenfelt, forskningsledare och docent, med en rad olika företagsekonomiska forskningsrapporter. Tillväxt för små- och medelstora bolag är den gemensamma nämnaren.

LÄS MER
1sept_etta
14-09-01

Webbutsändning av seminarium om universitetsrankning

Vilken roll spelar rankninglistor för universiteten runt om i världen? Är det viktigt att hamna på topp 100-listorna och vad innebär det att inte topprankas? Seminariet Universitetsrankning – till vilken nytta? kan ses på webben.

LÄS MER
MarcusLarsson (2)
14-08-26

Motiverad praktikant förstärker Entreprenörskapsforum

Under hösten kommer Marcus Larsson att praktisera på Entreprenörskapsforum, där han främst kommer att arbeta på kommunikationsavdelningen. Marcus kommer även att stödja andra delar av organisationen och – som tidigare praktikanter – hjälpa till vid konferenser och seminarier.

LÄS MER
johanna_bild (1)
14-08-25

Johanna Palmberg om urbaniseringens utmaningar

På onsdag den 27 augusti hålls konferensen 250 möjligheter i Jönköping, om urbaniseringen som delar upp Sverige i de kommuner som växer i storlek – och de som minskar. Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, medverkar i en panel om varför unga flyttar till storstäderna och vad kommuner kan göra för att få unga att stanna kvar eller återvända.

LÄS MER
Mariana_stor_paloma
14-08-22

Mazzucato och den entreprenöriella staten

Boka in den 30 september och 1 oktober, då besöker nämligen den världskända forskaren Mariana Mazzucato, professor i Science and Technology Policy vid University of Sussex, Sverige för att tala om statens roll för tillväxt och innovation. 

LÄS MER
1sept_etta
14-08-21

Universitetsrankning – till vilken nytta?

Tre svenska universitet hör till de 100 bästa i världen men vad betyder rankningen för universitet, forskare och studenter i praktiken? Den 1 september arrangerar Entreprenörskapsforum och Lunds Universitet ett gemensamt seminarium i Lund om universitetsrankningars nytta.

LÄS MER
28aug_etta
14-08-20

European Venture Philanthropy Association, EVPA, bjuder in sina medlemmar till ett möte hos Entreprenörskapsforum den 28 augusti. Eftermiddagens program, som ger ökad kännedom om venture philanthropy och social investing, är öppet för externa deltagare. Välkommen!

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm
14-07-04

Riksbankschefen skapar osäkerhet

Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och professor KTH, säger till DI att det uppenbart finns betydande slitningar inom Riksbankens direktion apropå Stefan Ingves reservation mot reporäntebeslutet om sänkning med 0,5 procentenheter. Han är också bekymrad över att Ingves fortfarande inte har insett allvaret med att deflationen har nått Sverige. Det skapar osäkerhet om hur man ser […]

LÄS MER
MA (1)
14-07-03

Nudges för fler gröna investeringar?

Trots mycket information om klimatförändringar görs få miljöinvesteringar. Vad kan styra investeringar från brunt till grönt? Vid ett lunchseminarium på Gotlands museum, arrangerat av Entreprenörskapsforum och Fores, presenterades s k nudges som ett alternativt styrmedel till att investera grönt.

LÄS MER
Panel medicinteknik
14-07-02

Internationalisering av medicinteknik

Vilka är hindren och hur ser möjligheterna ut för att Sverige ska få en internationellt konkurrenskraftig medicinteknikindustri? Det var huvudfrågan för Entreprenörskapsforums frukostseminarium i Visby den 1 juli.

LÄS MER
Skatterapportwebb
14-07-01

Skuggskatteutredning: Reformera BÅDE bolags- och ägarskatterna

Entreprenörskapsforums skuggskatteutredning har granskat hur Företagsskattekommitténs förslag förväntas påverka förutsättningarna för det svenska entreprenörskapet. Förslaget innebär den största förändringen av företags-beskattningen på 20 år. Skuggskatteutredarna föreslår tre kompletteringar till en rimlig prislapp. 

LÄS MER
Panel filo
14-07-01

Filantropins betydelse igår, idag och imorgon

Traditionella organisationer med 90-konton kompletteras just nu med gräsrotsfinansierade ideella rörelser. Filantropins betydelse, civilsamhällets roll och förväntade framtida nyheter på donationsområdet diskuterades då Entreprenörskapsforum arrangerade Almedalsseminarium.

LÄS MER
Almedalen_2014_webb
14-06-27

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2014

Entreprenörskapsforum är som vanligt på plats under Almedalsveckan i Visby. I år arrangerar vi sex seminarier på heta ämnen. Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att dyka upp, Hoppas att vi ses!

LÄS MER
Mariana Mazzucato
14-06-26

Statens roll för tillväxt och innovation

Boka in den 30 september i din kalender, då kommer den världskända forskaren Mariana Mazzucato, professor vid University of Sussex, till Sverige. VINNOVA och Entreprenörskapsforum bjuder gemensamt in till ett seminarium där namnkunniga talare kommenterar. Välkommen!

LÄS MER
Panel4
14-06-23

Grön innovation i fokus

På ett frukostseminarium, arrangerat av Entreprenörskapsforum och Fores, den 18 juni, diskuterades hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas inom miljöområdet och om det behövs nya affärsmodeller för att främja internationalisering av miljöteknik.

LÄS MER
Panel
14-06-12

De som vill ha balans i livet bygger inte världsföretag

Tisdagen den 10 juni presenterade Entreprenörskapsforum de svenska resultaten av Global Entrepreneurship Monitor 2014. Det blev en diskussion om det exceptionella entreprenörslyftet i Sverige, välbefinnande och förutsättningarna att växa och internationalisera. Lööf, Damberg och Krook stod för kommentarerna.

LÄS MER
18juni_bild (kopia)
14-06-12

Grön innovations- och konkurrenskraft

Hur ska Sveriges konkurrenskraft stärkas inom miljöområdet och behövs det nya affärsmodeller för att främja internationalisering av miljöteknik? Det är frågor som diskuteras på Entreprenörskapsforums och Fores gemensamma frukostseminarium den 18 juni. Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
Linda
14-06-11

Linda Dastory får Sverige-Amerika-stipendium till MIT

Under ett års tid kommer Linda Dastory, doktorand inom nationalekonomi på Entreprenörskapsforum, att forska och utbilda sig i USA. Linda har fått ett stipendium av Sverige-Amerika Stiftelsen som möjliggör akademisk utbildning och forskning på MIT, USA.

LÄS MER
PanelEhälsa
14-06-10

Oklarheter kring E-hälsotjänster

E-hälsotjänster är en typ av sociala innovationer som har vuxit fram för att förbättra livskvalitet samtidigt som de kräver nya arbetsprocesser och referensramar. Torsdagen den 5 juni lanserades den åttonde och sista rapporten inom projektet Uppdrag Välfärd.

LÄS MER
Johanna_banner_webb
14-06-09

Plats, pengar och påbud – förbättringspotential för företagare

Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum och KTH, skriver i senaste Ekonomisk Debatt om entreprenörskap, innovationer och företagande som livsnerven i en kunskapsbaserad marknadsekonomi. Vad behövs då för att företag ska skapas, växa och bli mer produktiva? Läs artikeln.

LÄS MER
UV_rapport7_etta
14-06-05

Ny välfärdsrapport: sociala innovationer – ännu inte på gång – i välfärden

För att stärka patienters egenmakt och inflytande i vården har regeringen avsatt medel för ett personligt hälsokonto. Men enligt en ny rapport från Uppdrag Välfärd skriven av Vivian Vimarlund är det paradoxalt att E-hälsoområdet beskrivs som en ny växande marknad när det finns det många obesvarade frågor vad gäller dess funktion och utveckling. Ladda ned […]

LÄS MER
Tillvaxtfakta_etta
14-06-03

Tillväxtfakta 2014: Internationalisering 3.0

Idag lanseras Tillväxtfakta 2014: Internationalisering 3.0 – Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag. Årets rapport är medförfattad av Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum, och lyfter frågor som rör internationalisering och de mindre och medelstora företagens roll.

LÄS MER
CollageSPS
14-05-27

Succé för Stockholm Philanthropy Symposium

Det var fullsatt när Stockholm Philanthropy Symposium 2014 hölls på Moderna Museet den 21 maj. På temat Making Our Mark: Swedish Philanthropy at Home and Around the World diskuterades hur filantropi ska bli en större, och framförallt vanligare, del av den svenska ekonomin.

LÄS MER
5juni_Bildrad 2
14-05-21

Sociala innovationer i välfärden

E-hälsotjänster är en typ av sociala innovationer som vuxit fram för att förbättra livskvalitet, samtidigt kräver de nya arbetsprocesser och referensramar. Välkommen till rapportlansering inom Uppdrag Välfärd den 5 juni.

LÄS MER
Panel
14-05-19

Olika värden på välfärdens marknader

Fredagen den 16 maj lanserades den sjunde rapporten inom projektet Uppdrag välfärd Civiliserade marknader? Rapporten är författad av Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings Universitet, som analyserat hur välfärdens marknader organiseras utifrån olika värden.

LÄS MER
byggnads_etta
14-05-18

Byggmarknaden är överreglerad

Byggmarknaden i Sverige är mer reglerad än de flesta andra marknader. Varför då? Orsaken är troligen att de flesta samhällsplanerare saknar kunskaper i modern ekonomisk analys skriver Åke E Andersson och Johan Eklund. Läs debattartikeln i Norrbottens-Kuriren.

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm
14-05-17

Braunerhjelm om budet på Astra Zeneca

Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm kommenterar i Sveriges radio regeringens vädjan till Astra Zenecas aktieägare om att avstå från Pfizers bud. Att försöka påverka opinionen om riskerna för att jobb och forskning kan försvinna från Sverige är det politikerna kan göra. Lyssna på Ekonomiekot »  

LÄS MER
UV_rapport6_etta
14-05-16

Marknaden har de senaste decennierna fått en allt viktigare roll som organiseringsprincip i produktionen och styrningen av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg. I den senaste rapporten från Uppdrag Välfärd analyseras hur civiliserade marknader, dvs sådana som klarar av att balansera flera olika värden samtidigt, bör utformas?  Läs rapporten »

LÄS MER
Panel2
14-05-15

Viktig rapport om kapitalförsörjning

Onsdagen den 14 maj lanserade Entreprenörskapsforum rapporten Sources of capital for innovative startup firms vid ett fullsatt frukostseminarium. Det var en het debatt kring finansieringsproblematiken för svenska innovativa startupföretag.

LÄS MER
NaPo_Sources_etta
14-05-14

I Sverige finns en växande startup-community med framgångsexempel som iZettle, King och Spotify. Innovativa startupföretag är centrala för tillkomsten av nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt men bristen på finansiering utgör ett hinder för dessa företag. Idag publiceras en ny rapport om kapitalförsörjning av unga svenska innovationsbolag.

LÄS MER
Förstasida
14-05-12

När mellanrum uppstår i välfärden

Vad händer när människor vars behov inte passar in i hur den svenska välfärden organiserats hamnar mellan olika instanser? Den 9 maj lanserades den sjätte rapporten inom projektet Uppdrag Välfärd – I välfärdsproduktionens gränsland – under ett frukostseminarium hos Entreprenörskapsforum.

LÄS MER
UV_rapport5_etta
14-05-09

Organisatoriska mellanrum i välfärdsproduktionen

Välfärdens verksamheter är ofta starkt kritiserade. Vi hör om äldre, elever och patienter som kommit i kläm. Uppdrag Välfärd presenterar idag en rapport av Mats Tyrstrup som använder begreppet organisatoriska mellanrum för att förstå de glapp som finns mellan verksamheter. Läs rapporten »

LÄS MER
Bildrad_16maj
14-05-08

Civiliserade marknader

Fredagen den 16 maj lanseras Uppdrag Välfärds sjätte rapport Civiliserade marknader – Introduktion till ett nytt sätt att förstå och organisera välfärdens marknader som har studerat välfärdens marknader utifrån hur de faktiskt fungerar och inte hur de borde göra det.

LÄS MER
Thulins_tabeller_banner_smal
14-05-06

Globala värdekedjor och svensk konkurrenskraft

Hur svensk inkomst och svenska jobb påverkas av att delta i globala värdekedjor ger en god uppfattning om hur landets konkurrenskraft utvecklas och var våra komparativa fördelar ligger, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i  maj månads Thulins Tabeller.

LÄS MER
14maj_bildrad_ny2
14-05-02

Kapitalförsörjning av svenska innovativa startupföretag

Den 14 maj lanseras en rapport som belyser finansieringsproblematiken för svenska innovativa startupföretag. En panel bestående av statliga och privata finansiärer av unga tillväxtbolag diskuterar problematiken kring finansiering i utvecklingsfasen.

LÄS MER
9maj_bildrad2
14-05-02

Organisatoriska mellanrum i välfärden

Den 9 maj lanseras rapporten “I välfärdsproduktionens gränsland” som introducerar begreppet ”organisatoriska mellanrum”  som bidrar till att förståelsen till varför glappen i välfärden uppstår och förutsättningarna för att fylla dem med värdeskapande innehåll. Anmäl dig nu!

LÄS MER
Förstasida
14-05-02

Så upphandlar den offentliga sektorn fler innovationer!

Det var fullsatt vid lanseringen av den fjärde rapporten från Uppdrag Välfärd, Varför upphandlar inte offentlig sektor fler innovationer?, den 29 april. Panelen som bestod av en politiker och representanter från myndigheter och näringslivet diskuterade problemet.

LÄS MER
Förstasida2
14-04-30

Egenföretagande stort bland utrikes födda

En forskare, tre riksdagsledamöter och en morgonpigg publik diskuterade den 29 april egenföretagare bland utrikes födda. Forskningsresultat visar att utrikes födda är överrepresenterade i företagande jämfört med den infödda befolkningen.

LÄS MER
PN3webb
14-04-30

Ny vice VD stärker kunskapsförmedlingen

Entreprenörskapsforum tillsätter från och med den 1 maj 2014 Pernilla Norlin som ny vice VD. Pernilla har sedan lång tid tillbaka arbetat i olika ledande funktioner och är väl skickad att nu ta steget till vice VD och ett bredare ansvar inom organisationen.

LÄS MER
UV_rapport4_etta
14-04-29

Den offentliga sektorn upphandlar för 600 miljarder kronor varje år och uppskattningsvis är mindre än en procent av dessa innovationsupphandlingar. Enligt en ny rapport från Uppdrag Välfärd bör regeringen därför prioritera innovationsupphandling inom innovations- och näringspolitiken, kraftsamla myndigheterna och öka de offentliga upphandlarnas kompetens och resurser. Läs rapporten »

LÄS MER
Panel1
14-04-25

Ställ krav på kommunalt byggande!

En initierad panel kommenterade Åke E Andersson när rapporten ”Byggmarknadens regleringar – Ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling” lanserades på ett frukostseminarium i onsdags. Bl a diskuterades plan- och bygglagen, miljöbalken, PPP-lösningar, avgifter på överklaganden, byggrestriktioner och kommunalt byggansvar.

LÄS MER
byggnads_etta
14-04-24

Ny rapport: Reformera plan- och bygglagen

I en färsk rapport författad av Åke E Andersson och Daniel Emanuel Andersson identifieras problemen inom bygg- och bostadsmarknaden. Att Sverige behöver reformera hela regelsystemet på bostads-, plan- och byggområdet, anser författarna, knappast kan komma som en överraskning för någon.

LÄS MER
Johan Pontus
14-04-23

DN Debatt: Överregleringen gör lokaler nästan fyra gånger för dyra

Den svenska plan- och byggprocessen är djupt dysfunktionell med bostadsbrist och bristande matchning på arbetsmarknaden – som på sikt hotar såväl tillväxt som välstånd – som följd. Det skriver fyra ekonomer inkl Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund på DN Debatt idag med anledning av morgondagens rapportlansering.

LÄS MER
Maria_banner
14-04-15

Maria Adenfelt om ledarskap för hållbarhet

Entreprenörskapsforums Maria Adenfelt medverkar i Energimyndighetens poddradio om ledarskap för hållbarhet. Hon pekar på att samarbete kan vara ett sätt att göra miljöteknik till Sveriges nästa stora exportvara.

LÄS MER
Philanthropy_etta_2
14-04-14

Onsdagen den 21 maj arrangeras Stockholm Philanthropy Symposium på Moderna museet. Räkna med ett spännande heldagsprogram med bland andra Alexander Buffett Rozek, Jerónimo Calderón och Trista Harris och många fler.

LÄS MER
Bildrad_29april_UV_ny
14-04-09

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer?

Den 29 april lanseras den fjärde rapporten från Uppdrag Välfärd, Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Möt forskare, praktiker och politiker i ett samtal under ett lunchseminarium arrangerat av Uppdrag Välfärd genom Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care. Välkommen med din anmälan!

LÄS MER
Pontus_Johan
14-04-09

SvD Brännpunkt: Risk för ras i välståndsligan

Företagsklimatet i Sverige får en relativt hög placering i Världsbankens rankning av 189 länders konkurrenskraft. Men trots allt finns en rad områden där Sverige har stort behov av reformer, skriver Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, båda Entreprenörskapsforum, på SvD Brännpunkt.

LÄS MER
Pontus_banner
14-04-03

Pontus Braunerhjelm om ordförandeskapet i Entreprenörskapskommittén

Regeringen tillsätter idag en Entreprenörskapskommitté med uppdrag att se över företagsskatterna och förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Ordförande för kommittén blir Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm, även professor KTH. Läs Pontus kommentar »

LÄS MER
Pontus Braunerhjelm
14-04-02

Braunerhjelm: svaga Pisa-resultat oroväckande

Det är bekymmersamt att svenska elever halkar efter när det gäller just problemlösning, säger Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, till TT. Det har att göra med kreativiteten och förmågan att anpassa situationer till nya förhållanden.

LÄS MER
UV pres2
14-03-28

Patientinflytande i vården ett rättvist system?

Den 27 mars lanserades den tredje rapporten inom ramen för Uppdrag Välfärd  Rapporten författad av Anders Anell, professor Lunds universitet, utgår från hur individers önskemål och sjukvårdens prioriteringar kan balanseras. Läs mer »

LÄS MER
UV3_etta_2
14-03-27

Ökade krav på patientinflytande har främst handlat om val av vårdgivare och ställts mot prioriteringar i vården. I den tredje rapporten från Uppdrag Välfärd lyfter Anders Anell, professor vid Lunds universitet, frågan ur ett rättviseperspektiv. Läs rapporten »

LÄS MER
etta_webb3
14-03-21

Entreprenörskapsforum firar 20 år!

I år 20-årsjubilerar Entreprenörskapsforum. Sedan 1994 har vi initierat, bedrivit och kommunicerat forskning om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Ta del av verksamhetsberättelsen. Läs verksamhetsberättelsen »

LÄS MER
SFD_dok_etta
14-03-20

Ministertätt på Småföretagsdagarna 2014

Den 14 mars gick årets upplaga av Småföretagsdagarna av stapeln. I år hölls konferensen i Stockholm och var en del av Entreprenörskapsforums 20-årsfirande. Aktuella teman som jobbtillväxt, innovation och utbildning diskuterades av ministrar och namnkunniga paneler.

LÄS MER