20-06-17

Ny rapport: Förenklad beskattning sänker trösklar för egenföretagande

Fler behöver gå från utanförskap till arbete, från bidragsförsörjning till egenförsörjning. Ett sätt att underlätta detta är att främja egenföretagande. I ett flertal länder i Europa används schablonbeskattning med mindre krav på bokföring, deklaration och momsredovisning. I rapporten Ny väg in? Soloföretagande, skatteregler och ekonomiska möjligheter föreslås en svensk modell för schablonbeskattning av soloföretagande som […]

LÄS MER
20-06-12

Digital vård med patienten i fokus

Hur har den digitala vården fungerat under pandemin och vad innebär egentligen digitalisering av vården. Det pratar Daniel Persson, innovationschef på Min Doktor, om i detta avsnitt av podden Efter pandemin. Samtalet berör även vikten av informationskontinuitet i vårdkedjan och hur öppen data kan skapa utrymme för entreprenörskap och innovation. Hur ser framtidens vård ut?

LÄS MER
20-06-10

Braunerhjelm om strukturomvandling och innovation

Vilka branscher växer respektive krymper under krisen? Och hur kan innovationskraften tillvaratas? Entreprenörskaps-forums Pontus Braunerhjelm svarar på frågorna vid ett livestreamat webbinarium arrangerat av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som inom kort sänds i SVT Forum. Lena Sellgren Business Sweden och Erika Färnstrand Damsgaard Konjunkturinsitutet medverkar också.

LÄS MER
20-06-05

Emma Lappi: Vad händer efter avslutat entreprenörskap?

Det finns samhällsvinster att göra om fler vågar anställa forna entreprenörer menar Emma Lappi, doktorand Jönköping International Business School och Entreprenörskapsforum. Lappi disputerar idag 5 juni med avhandlingen Post-entrepreneurship Productivity. I en artikel av Esbri diskuterar hon avhandlingen som visar att tidigare entreprenörer tjänar sämre än sina kollegor som aldrig varit företagare.

LÄS MER
20-06-03

Hur står det till med svensk gigekonomi?

Forskarna Claire Ingram Bogusz och Martin Svensson skriver en debattartikel på Altinget som baseras i ett kapitel från årets nationella Global Entrepreneurship Monitor (GEM). De lyfter att gigarbete blir ett attraktivt alternativ när arbetsgivare tvekar om tillsvidareanställning,  men uppger att det saknas realistiska förslag för hur det växande antalet giggare inkluderas i det sociala skyddsnätet. […]

LÄS MER
20-06-03

Webbinarium: Aktieutdelningars betydelse för samhällsekonomin

Just nu pågår en diskussion om att företag som korttidspermitterar personal under den pågående coronakrisen inte får göra aktieutdelningar. Ett aktieutdelande bolag anses inte ha tillräckligt allvarliga ekonomiska svårigheter att det anses vara berättigat till stöd. Debatten aktualiserar aktieutdelningars betydelse för samhällsekonomin. Välkommen till ett webbinarium den 16 juni.

LÄS MER
20-06-02

Gigekonomin, pandemin och den svenska modellen

I senaste avsnittet av podden Efter pandemin – idéer för ekonomisk återhämtning intervjuar Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Tobias Porserud som är vd på AppJobs Institute. Vad har hänt med gigekonomin under pandemin? Hur förändrar krisen synen på arbete? Behöver den svenska modellen förändras? Lyssna!

LÄS MER
20-06-02

Webbinarium: Ny väg in – soloföretagande med förenklade skatter?

Hur ska fler gå från utanförskap till arbete, från bidragsförsörjning till egenförsörjning? Ett sätt är att underlätta och främja egenföretagande. Den 17 juni lanseras rapporten “Ny väg in? Soloföretagande, skatteregler och ekonomiska möjligheter”. På ett webbinarium diskuteras om en schablonbeskattad näringsverksamhet kan vara en lämplig modell. Anmäl ditt deltagande!

LÄS MER
20-06-01

Krönika: Vem tänker på innovation i pandemins spår?

Närmare 90 procent av västvärldens ökning i BNP per capita sedan 1870 kan hänföras till innovationer. Den största delen av dessa har tagits fram av oberoende entreprenörer. Innovation och entreprenörskap är därmed en samhällskritisk resurs som vi ska vara rädd om, inte minst i kristider med stor ekonomisk omvandling.

LÄS MER