20-09-14

Vem vill du nominera till Unga forskarpriset 2021?

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset med en prissumma på 150 000 kronor. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. 2021 års pris tilldelas en kvinna. Välkommen med din nominering före den 10 december!

LÄS MER
20-09-10

Utanförskapet värre än statistiken visar

Efter varje kris sedan 90-talet har arbetslösheten fördjupats för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. I en intervju i Fplus berättar Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund att situationen för utrikes födda är betydligt värre än den offentliga statistiken visar.

LÄS MER
20-09-04

Wernberg om ny gigstudie

Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, medverkade vid lanseringen av studien ”Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete” författad av Linda Weidenstedt, filosofie doktor Ratio. I rapporten undersöks vilka som är matkurirer och varför de valt att gigga. Medverkade gjorde även Katarina Lundahl, chefekonom Unionen och Patrick Joyce, chefekonom Almega.  

LÄS MER
20-09-03

Webbinarium: Vem blir forskare i Sverige och vad spelar det för roll?

Onsdagen den 16 september webblanserar Entreprenörskapsforum rapporten Vem blir forskare i Sverige och vad spelar det för roll? av John Källström, forskare vid Copenhagen Business School, som undersöker uppväxtmiljöns inverkan på valet av utbildning och yrkesval som forskare, innovatör och entreprenör.

LÄS MER
20-09-02

Pernilla Norlin om giggandet i Sverige

Hur många är aktiva i gigekonomin i Sverige? Kan giggande vara en inkörsport till såväl arbetsmarknad som entreprenörskap? Och hur går det med den politiska anpassningen till det växande giggandet? Entreprenörskapsforums Pernilla Norlin förklarar, utifrån data från Global Entrepreneurship Monitor, hur det ligger till i KIMM talks.

LÄS MER
20-08-28

Braunerhjelm om entreprenöriell nystart i SVT Forum

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor KTH och BTH, berättar i SVT Forum om incitament för entreprenörskap, vikten av att våga ta risk, men också om att risktagandet behöver ge kompensation. Se Sharon Jåmas intervju med Pontus med anledning av Omstartskommissionens rapport 13 minuter in i sändningen.

LÄS MER
20-08-26

Johan Eklund: Reformer krävs för att möta den vikande arbetsmarknaden

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund konstaterar i Fplus att coronakrisen sannolikt får samma utgång som tidigare ekonomiska kriser där grupper med låga kunskaps- och färdighetsnivåer får det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Han föreslår därför reformer för att få företagen att anställa när konjunkturen vänder.

LÄS MER
20-08-25

Ny rapport: Mjukvarans betydelse för svenska företag

”Den programmeringsbara ekonomin” är en ny rapport utgiven av Swedsoft som Entreprenörskapsforums Martin Andersson och Joakim Wernberg författat. Den innehåller unik statistik för att belysa vikten av mjukvara för svenska företag och deras behov av mjukvarukompetens. Ett extra fokus har lagts på att skapa underlag till lärosätens utveckling av kurser för yrkesverksamma.

LÄS MER
20-08-20

Braunerhjelm: Entreprenörskap nyckeln när Sverige behöver omstart

Entreprenörskap i form av nystartade företag men också entreprenöriella processer inom befintliga företag är nyckeln till ett starkare Sverige. Det innebär att politiken måste fokusera på drivkrafterna för att utbilda sig samt våga starta företag, skala upp verksamheter och satsa på innovation, säger Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, en av medförfattarna till Omstartskommissionens rapport initierad av Stockholms […]

LÄS MER