Ny rapport: Enklare regler för företag stärker konkurrenskraften

Trots årtionden av efterfrågan på minskad regelbörda har endast ett fåtal framsteg gjorts inom svensk regelgivning. Parallellt har andra länder förbättrat sina positioner och OECD menar att Sveriges arbete med regler är sämre än många jämförbara medlemsländer. Svenska politiker behöver ta förbättrad regelgivning på allvar. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum ges 17 förslag på hur svensk reglering kan bli enklare och mer effektiv.

I Hur får vi bättre regleringar? – Rekommendationer för samhällsekonomiskt bättre regelgivning pekar författarna på att politiska beslut idag ofta fattas trots betydande brister i analyser om förväntade effekter.

– Sverige är omvittnat dåliga på att följa upp och utvärdera befintliga regler. Svensk regelgivning behöver förbättras för att säkra konkurrenskraften såväl som tillväxtmöjligheter för de svenska företagen, säger Lars Pettersson, en av rapportens författare.

– Vi behöver få till politiska beslut som resulterar i kostnadseffektiva regleringar. Ekonomisk utveckling vilar på väl fungerande marknader men detta förutsätter att regelgivning, när den är motiverad, är av hög kvalitet, säger Johan Eklund, en av rapportens författare.

Regelförenkling lyfts fram som ett centralt konkurrensvillkor i Europeiska kommissionens långsiktiga konkurrenskraftsstrategi. Författarna menar att det finns betydande utrymme för Sverige att förbättra sin regelgivning. I rapporten föreslås bland annat:

  • Skärpta lagkrav på hur regelförslag granskas och utvärderas.
  • Stärk Regelrådets mandat och inrätta en supportfunktion till myndigheter som upprättar konsekvensanalyser.
  • Utveckla ett systematiskt sammanhållet arbete med regelgivning efter internationell förebild.

Rapporten presenteras vid ett seminarium klockan 12:00-13:00 idag. Följ lanseringen online!

För intervjuer och kommentarer:
Johan Eklund, professor och chefekonom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, 070-659 14 06 och Lars Petterson, ekonomie doktor Handelshögskolan Jönköping och forskningsledare Skandinaviska Policyinstitutet, 079-300 91 26.