Ny rapport: Lika många kvinnliga som manliga företagare till 2100

En färsk mätning av entreprenörskap i Sverige i en tid präglad av makroekonomiska motvindar, inflation och stigande räntor visar att det svenska entreprenörskapet står sig väl och 2023 når ännu en rekordnotering. Numera sysslar 9,2 procent av svenskarna med entreprenörskap på tidigt stadie (TEA).

Mätningen visar även tendenser som väcker viss oro om framtiden: Även om fler svenskar än någonsin startar företag är det inte fler som uthålligt driver företag. Det är inte heller fler som anställer och företagande är i huvudsak en bisyssla. Dessutom är viljan att växa och internationalisera på nedgång. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

I årets rapport uppmärksammas att nyföretagandet ökar över tid – men också att andelarna fortfarande ligger tydligt under snittet för jämförbara länder. Även om nyföretagandet ökar är det många som avslutar sitt företagande innan det når en etablerad fas. Dessutom, under de senaste fem åren har det svenska entreprenörskapet i huvudsak präglats av att vara en bisyssla – dvs en annan anställning har kompletterat företagandet.

– Det är positivt att det i synnerhet är kvinnorna som står bakom det ökade nyföretagandet och kvoten kvinnliga entreprenörer mot manliga har stadigt ökat varje år. Dock går det långsamt, fortsätter utvecklingen i samma takt som hittills under 2000-talet dröjer det ända till år 2100 innan kvoten är ett, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH samt rapportens redaktör.

I årets GEM-rapport framkommer även att andelen av befolkningen som anser sig besitta den kunskap som krävs för att starta ett företag faller i Sverige och uppgår nu till 47,2 procent, en trend som har pekat nedåt sedan 2020 och riskerar att leda till ett minskat företagande framöver.

– Sverige behöver entreprenörer som bygger morgondagens tillväxtbolag, och utmanar befintliga strukturer. För att nå dit behöver vi se över de regelverk som omgärdar entreprenörskapet, och sänka kostnader och risker kring att bli arbetsgivare. En annan viktig pusselbit är kompetensförsörjning för framtidens arbetsliv där bredare utbildningsvägar kan ge fler möjlighet att vara med och bygga nya värdeskapande företag kring digitalisering och AI-teknik, säger Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och professor Göteborgs universitet.

Rapporten presenteras vid ett seminarium klockan 12:00-13:00 24 april.

För intervjuer och kommentarer:
Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och professor Göteborgs universitet, tel 070-441 2447.