Ny rapport: Svensk industri måste öka omställningstakten

Svensk tillverkningsindustri behöver ställa om från ineffektiva och resurskrävande linjära affärsmodeller till resurseffektiva och hållbara cirkulära. Annars riskerar företagen att tappa konkurrensfördelar och försena den hållbara omställningen. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum framkommer att många företag bara är i början av sitt affärsmodellsarbete och dessutom möter betydande hinder. För att värna den svenska konkurrenskraften behöver industrin öka takten.

I Circular business models: Where does Swedish industry stand? pekar författarna på att marknadskonkurrens och politiska styrmedel kommer att göra det omöjligt att konkurrera med traditionell försäljning där produkter hamnar på soptippen när de är uttjänta. Att i stället designa och framgångsrikt implementera en cirkulär affärsmodell ger både konkurrensfördelar och förbättrad hållbarhetsprestanda.

– Många svenska företag arbetar aktivt med att designa och experimentera med nya typer av värdeerbjudanden. Dessvärre är hindren fortfarande många och de flesta försök i tidiga faser. Till exempel misslyckas många företag med att använda framväxande digitala teknologier och saknar de nya kompetenser som krävs, säger Vinit Parida, professor Luleå tekniska universitet och en av rapportens författare.

– Vi undersöker var svensk tillverkningsindustri står gällande cirkulära affärsmodeller och går igenom litteratur såväl som praktiska exempel. Resultaten är deprimerande och bör vara en ögonöppnare. Inte ett enda större företag har framgångsrikt skalat upp en cirkulär affärsmodell och fullt ut ersatt den gamla linjära, säger Johan Frishammar, professor Luleå tekniska universitet och en av rapportens författare.

Vad behöver svenska industriföretag göra för att snabba på omställningen mot cirkulära affärsmodeller? I rapporten föreslås bland annat:

  • Gör resurseffektivitet och cirkuläritet till en integrerad del i strategi- och affärsmodellsarbetet.
  • Bygg de nya förmågor som krävs, speciellt inom dataanalys och digitalisering.
  • Samarbeta systematiskt med kunder, leverantörer och andra partners.
  • Politiken kan stimulera ökad cirkuläritet genom tillämpade forskningsprogram och lärande mellan företag.

Rapporten presenteras vid ett seminarium klockan 12:00-13:00 idag. Följ lanseringen online!

För intervjuer och kommentarer:
Vinit Parida, professor Luleå tekniska universitet, 073-543 50 74 och Johan Frishammar, professor Luleå tekniska universitet, 073-805 76 41