Johanna Palmberg

Biografi och forskningsområden

Johanna Palmberg är forskningsledare på Entreprenörskapsforum, forskningskoordinator för CECIS och lärare i finansiell ekonomi vid INDEK, KTH. Hon är doktor i nationalekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping (2010) där hon disputerade med en avhandling inriktad på bolagsstyrning, familjeföretag och entreprenörskap. Johanna Palmbergs forskningsintressen omfattar bl.a. frågor som rör familjeföretag, bolagsstyrning, kapitalallokering, innovation och ekonomisk tillväxt.

På Entreprenörskapsforum är Johanna Palmberg ansvarig för nätverken Filantropiskt forum, Vetenskapligt forum och Ungt forskarforum.

Johanna Palmberg  har varit gästforskare vid Wien Universitet, George Mason University, USA, och Jiao Tong Universitet, Shanghai. I Sverige har Johanna Palmberg även varit verksam vid Ratio och hon har publicerat artiklar i tidskrifter som Corporate Governance – An international review, Family Business Review, Journal of Small Business Economics och Corporate Ownership and Control.

Pågående forskning

  • CEO selection and family control
  • The Performance Effect of Corporate Board of Directors
  • Family Control and Executive Compensation
  • Family Firms and Excess to Capital
  • The Effect of Female Corporate Executives, Directors and Owners on Firm Performance

Mer om Johanna Palmberg

>> CURRICULUM VITAE

PUBLIKATIONSLISTA

>> PRESSBILDER

Kontakt
Johanna Palmberg
Entreprenörskapsforum
Grevgatan 34, 114 43 Stockholm
Tel: 08-510 658 82, 072-375 79 75
Skicka e-post »

 

 

Följ oss på: