SES_webbbild_top_2016_Logga

Entreprenörskapsforum och Sydsvenska industri- och Handelskammaren bjuder in till Swedish Entrepreneurship Summit 2016 som hålls i Malmö den 7-8 april. På agendan finns bl a företagens roll i kunskapsekonomin, växande företag, produktivitet, life science och hållbarhet. Varmt välkomna till Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskap, näringslivsdynamik och innovation!

Program:

TORSDAG 7 APRIL

 12.30- 13.15 Registrering

 13.15 Välkommen

SES_Bildrad_1Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS
Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

 13.30 Små och stora företagens roll i kunskapsekonomin

SES_Bildrad_2Martin Andersson, professor Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Lunds Universitet
Pontus de Laval
, Chief Technology Officer SAAB
Pia Kinhult
, rådgivare European Spallation Source
Gunilla Nordlöf
, gd Tillväxtverket

 14.15 Växande företag – så skalar vi upp!

SES_Bildrad_3Per-Arne Håkansson, ledamot Näringsutskottet (S)
Nicolas Hassbjer, ordförande Sydsvenska Handelskammaren och Tequity
Rune Andersson, grundare Mellby Gård
Carl B Hamilton, särskild rådgivare till EU-kommissionen

 15.00 Kaffe

 15.30 Parallella seminarier

1. Flyttar forskningen från Sverige? (Tillväxtanalys)
Forskning och utveckling (FoU) är en aktivitet av stor strategisk betydelse. Den främjar tillväxt och sysselsättning samt ökar tillgängligheten till ny kunskap och teknologi inom landet. Den FoU som utförs i Sverige är starkt koncentrerad till multinationella koncerner, svenskägda såväl som utlandsägda. I ljuset av den tilltagande internationaliseringen av FoU är Sverige fortsatt ett land där dessa företag förlägger sin forskning och utveckling? Hur har FoU verksamheten påverkats i de företag som blivit utlandsägda?

2. Tillväxt och integration – möjligheter och utmaningar (Tillväxtverket)
Ett interaktivt seminarium där Tillväxtverket informerar om myndighetens arbete med kompetensförsörjning och små- och medelstora företags förutsättningar att ta tillvara på kompetensen hos exempelvis personer med utländsk bakgrund för ökad tillväxt.För att fördjupa diskussionen presenteras en pågående studie om utrikesfödda som resurs för små- och medelstora företags internationalisering. Modeller och arbetssätt som syftar till att synliggöra utrikesföddas viktiga roll för företags internationaliseras presenteras.Frågor för diskussion: Hur kan Sverige bli bättre på området? Vilka insatser behövs? Hur ska insatserna utformas och vilka ska involveras i detta arbete?
Medverkande: Anna Laurin, Tillväxtverket och Maria Adenfelt, Governo

3. Vinnovas erbjudanden till innovativa SMF (Vinnova)
Seminariet presenterar Vinnovas erbjudanden till innovativa SMF, samt de motiv, utmaningar och kriterier som erbjudandena baserats på. Seminariet kommer också att presentera resultat av en analys som Vinnova gjort av det tidigare SMF-programmet Forska&Väx.

 16.30 Paus

 16.45 Produktivitet – en regional utmaning

SES_Bildrad_4Pernilla Johansson, ekon dr Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Niclas Jonasson, General Manager Baxter
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS
Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden

 17.30 Avslutning första dagen

 19.00 Mingel innan middagen

 19.30 – sent Middag och underhållning

Kunskap är coolt!
SES_Bildrad_5Micael Hermansson, Grej of the day

FREDAG 8 APRIL

 08.30 Registrering

 09.15 Välkommen

SES_Bildrad_7Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum

 09.15 Är svensk Life Science på efterkälken?

SES_Bildrad_9Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent KTH
Johan Wessman
, VD Öresundsinstitutet
Lars Backsell
, grundare och arbetande styrelseordförande i Recipharm
Charlotte Brogren
, GD Vinnova
Ulf G Andersson,
vd Medeon AB

10.15 Kaffe

 10.45 Varifrån kommer svenska innovationer?

SES_Bildrad_10
Cristina Glad,
C Glad Consulting AB
Johan P Larsson
, forskare Entreprenörskapsforum
Sylvia Schwaag Serger, direktör Int. Strategi Vinnova
Mikael Blomqvist, grundare Michano

 11.30 Combat Climate Change med entreprenörskap och innovation

SES_Bildrad_11
Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs OX2-koncernen
Roger Hildingsson, postdoktor Lunds universitet
Milan Obradovic, kommunalråd (S) för teknik och miljö Malmö stad
Lennart Olsson, professor LUCSUS
Susanne Pedersen, director, Climate-KIC Nordic

 12.15-12.30 Avslutande reflektioner

Johan Eklund och Per Tryding

ANMÄLAN OCH PRISER:

– 1995 kr för hela konferensen inkl fika och middag
– 1500 kr för en dag inkl. fika och middag
– 1000 kr för en dag inkl. fika men exkl middag

 Samtliga priserna är exkl. moms.

>> Till anmälningsformuläret (OBS! Öppnas i nytt fönster)

Vid frågor kontakta Britt-Marie Nordström, Entreprenörskapsforum

Sista anmälningsdag 1 april.

Hotellrum på Quality Hotel View, Hyllie, Malmö går att boka till ett rabatterat pris. Uppge koden: Entreprenörskapsforum GR00007

Läs dokumentationen från Swedish Entrepreneurship Summit 2015


Arrangörer:
Logorad_SES2016
Sponsorer och samarbetspartners:
Logorad_SES2016_partners

    

 

Följ oss på: