17-08-16

Råd åt finansdepartementet: Se vikten av entreprenörer och uppfinnare

Att ha en tydlig entreprenörskaps- och innovationsprofil på den politiken är sannolikt den bästa investeringen för fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen. Därmed räcker det inte med att näringsministern är engagerad i företagarfrågor. Om Sverige ska lyfta till nya entreprenöriella höjder måste även finansdepartementets ledning ta till sig betydelsen av entreprenörskap och innovation, skriver flera medarbetare från Entreprenörskapsforum idag på Nerikes Allehanda.  

Läs mer >
17-08-15

GEM 2017 på fem minuter

Hur mår egentligen det svenska entreprenörskapet? Se intervjun med Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm. Du kommer att få veta att framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Men också mycket mer, se filmen!

Läs mer >
17-07-07

ALLT om Entreprenörskapsforum i Almedalen

Entreprenörskapsforum arrangerade fyra seminarier under Almedalsveckan i Visby. Därtill medverkade Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund i andra aktörers aktiviteter. Här finner du ALLT om vad som hände kring Entreprenörskapsforum den 3-4 juli 2017. 

Läs mer >
17-07-07

Eklund efterlyser förändringar i den svenska modellen

Hur kan vi tillsammans skapa ett bättre klimat för tillväxtföretag? Det diskuterades under Entreprenörskapsforums och PwC:s gemensamma Almedalsseminarium. Ta del av filmen där Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, tillsammans med Magnus Eriksson, PwC, sammanfattar det viktigaste från seminariet.

Läs mer >
17-07-06

En nordisk modell för samhällsförändring genom filantropi

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: Kombinationen av entreprenörskap, filantropi och finansiella resurser kan vara en bra grogrund för samhällsförändring, sa Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm då han Almedalslanserade en intervjustudie med nordiska filantroper. Under seminariet efterfrågades en professionalisering av filantropin, för detta behövs mötesplatser, förbättrade förutsättningar för entreprenörskap samt en politisk diskussion kring filantropi.

Läs mer >
17-07-05

Skala upp och undvik pilotprojekts-kyrkogården

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: Genom innovation och ny teknik har många företag snabbt skapat tillväxt och etablerat sig runt om i världen. Det finns dock hinder som bromsar planerade tillväxtresor. Tisdagens Almedalsseminarium, arrangerat av Entreprenörskapsforum och PwC, fokuserade på vad såväl politik och näringsliv behöver göra för att fler företag ska skala upp.

Läs mer >
17-07-03

Nyanlända och företagande – dags att börja tänka systemkritiskt?

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: För att hälften av de nyanlända ska försörja sig själva har det historiskt tagit åtta år. Sverige måste bli betydligt bättre på att ta tillvara den ekonomiska potential immigranter utgör. På måndagens seminarium lyftes några av de hinder som finns för nyanländas företagande tillsammans med förslag på hur vi kan se till att […]

Läs mer >