ÅRETS STUDENTFÖRETAGARE:

tävla eller nominera din kandidat NU!

Läs mer

ÅRETS STUDENTFÖRETAGARE:

Läs mer
17-12-14

Luciasamtal om jämställt företagande

Mål 5 i FNs agenda 2030 anger att kvinnor ska ha fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Men hur ser det då ut med det jämställda företagandet? Det var temat för 2017 års luciaseminarium som blev en diskussion om risk, kompetens, talang, könsskillnader och förstås jämställdhetsarbete - något som bör drivas av både kvinnor och män och från tidiga åldrar.

Läs mer >
17-12-08

Entreprenörskapsforum söker praktikant

Till vårterminen 2018 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller samhällsvetenskap med intresse av att synas i sociala medier med Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

Läs mer >
17-12-04

Automatisering förstör inte jobb men kräver lärande

Föreställningen om att automatisering eller robotisering förstör jobb är missvisande och tar uppmärksamhet från den viktigare frågan om hur hur ekonomin genomgår ett lärandeskifte som innebär att även högutbildade måste kompetensutvecklas under sin karriär. Det skriver två av Entreprenörskapsforums forskare i en ny rapport om digitaliseringen i Östersjöregionen.

Läs mer >
17-12-01

Braindrain av landsbygden ger smartare Stockholmare

…och övriga storstadsbor. Det visar en artikel av Lina Ahlin, doktorand CIRCLE Lunds universitet, Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH samt Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH. De har tittat närmare på när högutbildade fattar beslutet att lämna landsbygden och flytta till en stad.

Läs mer >
17-11-22

Luciasamtal om jämställt företagande

Varmt välkommen till lunchsamtal den 13 december om ett jämställt företagande. Kvinnor ska, enligt FNs Agenda 2030, ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet och hur uppnår vi målet?

Läs mer >