Swedish Schumpeter Lecture 2017 – Mark Skousen

Läs mer och anmäl dig
Läs mer och anmäl dig
17-09-21

Vad finns bortom BNP?

Gross output, GO, heter måttet som till skillnad från BNP fokuserar på utbudssidan i ekonomin. På så sätt täcks även företagens känslighet för konjunktursvängningar in. Årets Schumpeterföreläsare Mark Skousen föreläser, den 3 oktober, om hur svängningar i företagens investeringar kan förutsäga BNP upp till 12 veckor i förväg. Kommenterar gör Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef Konjunkturinstitutet, Lena Hagman, chefsekonom Almega och Johan […]

Läs mer >
17-09-20

Braunerhjelm citerad 1000 gånger!

En av pionjärerna till en ny teoribildning är Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH. Hans forskning som publicerats i den ledande internationella tidskriften Small Business Economics har nu citerats 1000 gånger. I ”The knowledge spillover theory of entrepreneurship” beskriver han, tillsammans med sina medförfattare, hur ett nytt forskningsfält vuxit fram sedan början av 2000-talet. 

Läs mer >
17-09-20

Abiel Sebhatu har disputerat på friskolereformen!

Grattis Abiel Sebhatu till doktorstiteln! Abiel som varit Entreprenörskapsforums doktorand lade fram sin avhandling, Deregulation, Institutional Change, and Entrepreneurship in the Swedish Education System – Intended and Unintended Effects of Competition, igår. Opponent var professor Sarah Soule, Stanford University. Ta del av en analys av den svenska friskolereformen. 

Läs mer >
17-09-19

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium kring FNs globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen. Alexandra Mörner, Axfoundation, Stefan Swartling Peterson, Unicef och Lena Ingelstam, SIDA  m fl medverkar.

Läs mer >
17-09-18

Reformer för en högskola i otakt

Onsdagen den 13 september bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringsseminarium av Högskola i otakt där problem rörande matchningen på arbetsmarknaden kopplades till högskolesystemet belystes. För att stävja problematiken föreslogs bl a att lönen i större utsträckning bör återspegla marginalproduktiviteten och att se över lärosätenas incitatmentsstrukturer.  Att arbetsgivarna har ett stort ansvar i att vidga sitt rekryteringstänk och att skapa tätare kontakter med universitet och högskolor lyftes även fram.

Läs mer >
17-09-14

Stoppa felutbildningen på universiteten

Trots att allt fler är högutbildade i Sverige kvarstår matchningsproblem på arbetsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög. Därför måste staten se över resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor liksom incitamenten för studenterna, skriver Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS och Lars Petterson, ekon dr och associate dean JIBS, på Altinget. Läs artikeln!

Läs mer >
17-09-13

Ny bok: Högskola i otakt – mer utbildning inte svaret på allt

Svaret på frågan om hur Sverige ska rusta sig inför framtiden har under årtionden varit: Mer utbildning. Men arbetsmarknaden fungerar allt sämre trots att Sverige aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag. I en ny bok, Högskola i otakt, dras slutsatsen att felutbildning, kvalitetsproblem och matchningsproblematik kräver att mer utbildning sker utifrån arbetsgivarnas […]

Läs mer >