Panel 1 15-07-15

Hur behåller vi en digital konkurrens i världsklass?

Förbättrad infrastruktur, flexibla regelverk och innovatörer och entreprenörer behövs för att tillvara digitaliseringens möjligheter och behålla en svensk konkurrenskraft i världsklass.  Sverige har stora fördelar i den digitala ekonomin, hur behåller vi försprånget? Detta diskuterades vid Entreprenörskapsforum och Tillväxtverkets andra Almedalsseminarium den 29 juni 2015.

Läs mer >
Panel 2
15-07-03

Så får vi fler gaseller i flocken

Modernisering, samordning och starkare närvaro på tillväxtmarknader är avgörande för att hjälpa tillväxtföretag och företag med hög tillväxtpotential ut på nya marknader. Detta diskuterades vid lanseringen av Level Up – Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential den 23 juni.

Läs mer >
Workshop
15-07-02

Delningsekonomin förändrar de ekonomiska drivkrafterna

Skatter, regelverk, kunskap, utbildning och bostäder. Det är policyområden som måste ses över för att tillvara möjligheterna inom den framväxande delningsekonomin. Detta diskuterades vid lanseringen av rapporten Sharing Economy – Embracing Change with Caution den 16 juni.

Läs mer >
Panel 15-07-02

Kan reformerade konkurs- och insolvensregler leda till ett ökat entreprenörskap?

Den 17 juni höll Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium där det diskuterades om Sverige bör reformera konkurs- och insolvensregler i syfte att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap. Medverkade gjorde bland andra Robert Eberhart, professor vid Santa Clara University och Stanford University, som i sin forskning har tittat på olika institutionella reformers konsekvenser för entreprenörskap. Läs referatet (på engelska).

Läs mer >
webbild_almedalen2015
15-07-01

Pia Sandvik i näringsministerns advisory board

Regeringen har nu presenterat sin industrikansler som utlovades i valrörelsen. Det blir inte en person utan fyra och dessa ingår i näringsministerns advisory board. En av dessa rådgivare är Pia Sandvik, styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och vd Länsförsäkringar Jämtland.

Läs mer >
Panel policy
15-06-26

Entreprenörskap i Sverige 2015

I årets GEM-rapport visas att det svenska nyföretagandet har fallit dramatiskt. Särskilt anmärkningsvärt är minskningen av kvinnors entreprenörskap. Namnkunniga politiker, näringslivsprofiler och organisationsföreträdare kommenterade detta vid lanseringen i Stockholm.

Läs mer >
Pontus_banner_2015
15-06-26

Förbättra entreprenörers möjligheter till en ”andra chans”!

Stärk förutsättningarna för att entreprenörer ska få en andra chans om de hamnar i betalningssvårigheter. Det anser fem företrädare för Entreprenörskapsutredningen på Infotorg Juridik. Bland artikelförfattarna finns Entreprenörskapsforums ordförande Lars Backsell och forskningsledare Pontus Braunerhjelm. Läs artikeln.

Läs mer >