SEFR_webbetta 14-11-20

Ny rapport: Högutbildade tre gånger så produktiva

Hälften av den ekonomiska tillväxten 2001-2010 har skett tack vare en ökad andel högutbildade anställda, inte den tekniska utvecklingen, enligt en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum. Resultaten visar även att högutbildade som börjar arbeta inom näringslivet är närmare tre gånger så produktiva jämfört med lågutbildade. Men matchningen på arbetsmarknaden har markant försämrats. Det innebär inte bara svårigheter för företagen att hitta den kompetens och det yrkeskunnande som de efterfrågar. Det leder också till att svenska företags innovationskapacitet minskar.

Läs mer >
Pontus_banner
14-11-20

Fler högutbildade skapar tillväxt

Den klart största förklaringen till att den svenska ekonomin vuxit under 2000-talet är att fler tagit högskole- eller universitetsexamen i Sverige än tidigare. Det visar en rapport från Entreprenörskapsforum som lanseras i eftermiddag. Läs mer och lyssna till en intervju med professor Pontus Braunerhjelm på Sveriges radios webbplats.

Läs mer >
Bild_rapport_700px 2
14-11-19

Nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar ­

Nya finansieringsformer för sociala innovationer och former för effektmätning har under de senaste åren rönt stort intresse såväl i Sverige som internationellt. Ett exempel är Social Impact Investment Taskforce som initierades 2013 av Storbritanniens premiärminister David Cameron och World Economic Forum tillsammans med G8-länderna. För att diskutera dessa frågor och lära mer om arbetet i […]

Läs mer >
Kvinna-m-kikare_smal _700px
14-11-18

Entreprenörskapsforum söker praktikant

Till vårterminen 2015 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller samhällsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – dvs forskning, nätverk och debatt.

Läs mer >
3dec_etta_700px 14-11-14

Prisutdelning Global Award 3 december

Årets Global Award for Entrepreneurship Research delas ut onsdagen den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. 2014 års pristagare professor Shaker Zahra medverkar liksom Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Charlotte Brogren, gd VINNOVA, Melker Schörling, ordförande Melker Schörling AB m fl. Välkommen med din anmälan.  

Läs mer >
Annons_webb_etta_700px
14-11-13

Entreprenörskapsforum söker doktorand i nationalekonomi

Tack vare ett generöst forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse söker nu Entreprenörskapsforum en doktorand till projektet ”Philanthrophy: Innovations, Entrepreneurship, Economic Development, and Societal Values”. Projektet syftar till att utifrån ett svenskt perspektiv öka kunskapen om och betydelsen av filantropi i en entreprenöriell ekonomi.

Läs mer >
utdelning, Schumpeter. McCloskey
14-11-07

Världens väg till välstånd enligt Deirdre McCloskey

Deirdre McCloskey, professor i ekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois, Chicago, var årets Schumpeterföreläsare och talade den 5 november på temat How We Actually Got Rich: The Liberal Plan of Equality. Hon berättade engagerat om hur attityder till företagande och innovation lyft den ekonomiska utvecklingen i världen.

Läs mer >
MariaA_ELF_etta
14-11-06

Att gräva guld i den gröna ekonomin

Utveckling och spridning av ny teknik, särskilt miljöteknik, är ett nödvändigt inslag för att lösa den globala hållbarhetsutmaningen. På ett seminarium arrangerat av European Liberal Forum presenterar Entreprenörskapsforums Maria Adenfelt rapporten ”Digging for Gold in the Green Economy” om privata investeringar i gröna satsningar i Utrecht den 19 november.

Läs mer >