Panel 1 16-07-08

Digitalisering, delning och gig-ekonomi kräver århundradets regelreform

I Almedalen den 4 juli arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket ett seminarium om digitalisering, delning och gig-ekonomi. Spelplanen förändras allt snabbare. Är företag rustade att möta teknik- och attitydskiften och ett ökat omvandlingstryck? För att möta utmaningarna efterfrågades bl a århundradets regelreform!

Läs mer >
Panel 1
16-07-08

Så bidrar socialt entreprenörskap och filantropi

Socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé, blir allt mer populärt. Dessutom har intresset bland framgångsrika entreprenörer att bidra till positiv samhällsutveckling ökat under senare år. Entreprenörskapsforums sista seminarium under almedalsveckan handlade om filantropi och socialt entreprenörskap och samarrangerades med PwC onsdagen den 6 juli.

Läs mer >
Panel
16-07-07

Utvärdera för mer effektiva inkubatorer

De svenska inkubatorerna ska generera fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag, men utvecklingen går mot färre forskningsidéer, lägre innovationspotential och mindre spridningseffekter. Vid Entreprenörskapsforums och Innovationskontoret Fyrklöverns seminarium i Almedalen den 5 juli diskuterades inkubatorernas roll, varför idéflödet har minskat och hur inkubatorernas effektivitet kan ökas.

Läs mer >
Panel
16-07-06

Så utformas en skattereform för entreprenörskap

En utredning om en ny skattereform har diskuterats av såväl finansminister, partier, fack som arbetsgivarorganisationer. Om den blir av får entreprenörerna inte komma i andra hand som de gjorde vid skattereformen 1990. På Entreprenörskapsforums och PwCs gemensamma Almedalsseminarium den 5 juli 2016 diskuterades de mest angelägna frågorna för de innovationsbaserade entreprenörerna.

Läs mer >
Panel 1 16-07-04

Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för svensk konkurrenskraft

Almedalsmåndagen den 4 juli inleddes med Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium om symbiosen mellan stora och små företag. Ett näringsliv i förändring öppnar upp för nya affärsmodeller och innovationer vilket påverkar både etablerade storföretag och unga små. Samarbete är både nödvändigt och självklart menade de medverkande.

Läs mer >
Webbetta_Orebro
16-07-03

Regionalpolitiskt forum på Facebook

Entreprenörskapsforum har startat ett Regionalpolitiskt forum som ska sätta fokus på regionala förutsättningar för det svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt. Utifrån den senaste forskningen tas förslag på ekonomisk-politiska åtgärder som kan stärka entreprenörskap och konkurrenskraft i regionerna fram. Redan nu kan du läsa om nya forskningsrön på Regionalpolitiskt forums sida på Facebook. 

Läs mer >
Muriel Attané
16-07-02

Regleringar, skatter och incitament för entreprenörskap

Årets internationella GEM-rapport, The entrepreneurial challenge – A comparative study of entrepreneurial dynamics in China, Europe and the US, lanserades den 20 juni vid den svenska representationen i Bryssel. Rapporten visar att andelen personer som är aktivt involverade i att starta företag ökar snabbar i Sverige än i många andra europeiska länder.  En namnkunnig panel kommenterade.

Läs mer >
Pontus Braunerhjelm
16-07-01

Braunerhjelm om tjänstesektorns globalisering i Sveriges radio

Att köpa tjänster i utlandet via förmedlingsplattformar på nätet har blivit allt vanligare. Digitaliseringen gör det enklare att anlita tjänsteföretag i lågkostnadsländer. Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, medverkar i en diskussion i Studio ett på temat civilingenjörers jobb flyttar utomlands. 

Läs mer >