17-01-17

Vad kan vi lära oss av den amerikanska modellen?

Torsdagen den 12 januari bjöd Entreprenörskapsforum och NNR in till seminarium på temat Bättre regelverk – hur är det möjligt? Huvudtalare var Harvardprofessorn Cass Sunstein, som talade om hur de amerikanska administrationerna sedan Reagan – oavsett ideologisk hemvist – arbetat aktivt med konsekvensanalyser och regelförbättring, samt vilka följder det fått.

Läs mer >
17-01-16

Tunga namn till Entreprenörskapsforums styrelse

2017 välkomnar Entreprenörskapsforum två nya ledamöter i styrelsen, Agneta Bladh och Saeid Esmaeilzadeh. Styrelsen stärker därmed sin sammantagna kompetens med gedigna erfarenheter som kommer att bidra med viktig kunskap i arbetet. Läs mer om de nya ledamöterna.

Läs mer >
17-01-12

Sverigelansering av Världsbankens Doing Business Report

Världsbankens årliga mätning av företagsklimatet i knappt 200 länder – från Afghanistan till Zimbabwe – har rönt betydande uppmärksamhet sedan den publicerades för första gången 2003. Augusto Lopez-Claros, analyschef Världsbanken, presenterar Doing Business 2017 vid ett seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och IVA den 19 januari. Hur placerar sig Sverige och har vi förbättrat oss gentemot våra konkurrentländer?

Läs mer >
Schumpeter Johan Eklund
17-01-11

Johan Eklund förstärker BTH

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund har knutits som professor till Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Han tillhör institutionen för industriell ekonomi som fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. Johan kommer fortsättningsvis även ha en koppling till Jönköping International Business School. Läs mer om Johan Eklunds forskningsintressen.    

Läs mer >
17-01-07

Bättre regelverk – hur är det möjligt?

Hur skapas effektiva regelverk och styrmedel? Vilka ramverk och institutioner krävs för att leda det politiska systemet framåt? Vilka utmaningar och avvägningar måste göras? Entreprenörskapsforum och Näringslivets Regelnämnd, NNR, arrangerar ett lunchseminarium den 12 januari med professor Cass Sunstein, Harvard Law School och tidigare rådgivare åt president Obama, om dessa frågor.

Läs mer >
17-01-05

Välkommen till Swedish Entrepreneurship Summit 2017

20 gånger hittills i Örebro och den 15 februari 2017 är vi tillbaka med vår årliga konferens som lyfter entreprenörskap och innovation. Denna gång lägger vi fokus på det regionala perspektivet. Vi kommer bl a att prata om kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration, betydelsen av en attraktiv miljö för regional tillväxt. I programmet medverkar bland andra […]

Läs mer >