Erik Fahlbeck + publik 15-10-08

Sveriges företagande och konkurrenskraft – mäter vi rätt?

Även om svensk makroekonomisk prestation är ok ger undermålig utbildning, hög regelbörda och dålig matchning anledning till oro. Tisdagen den 6 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium om hur vi mäter och bedömer näringslivets förutsättningar i Sverige. Hur inhämtas relevant kunskap om villkoren för att stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet? Bl a diskuterades: hur går det egentligen för Sverige och mäter vi rätt saker?

Läs mer >
Utlandsfodda_webbetta
15-10-08

Utlandsfödda främjar exporten

Du som har lyssnat på Ekonomiekot idag har hört Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom Stockholms Handelskammare, och medförfattare till ”Utlandsfödda och företagens internationalisering” berätta om rapportens slutsatser. Företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag, därför bör Sverige bättre ta tillvara utlandsföddas kompetenser och kontakter för att främja svensk internationalisering. Läs rapporten!

Läs mer >
Augusto Lopez Claros
15-10-05

Skifta skatter mot fastigheter och konsumtion

Att det finns utrymme för förbättringar för det svenska företagsklimatet stod klart när Världsbankens analyschef Augusto López-Claros besökte Sverige och Entreprenörskapsforum. Politiker och experter var inbjudna att ge synpunkter vilket resulterade i en bred diskussion om utbildning, skatter, bostads- och arbetsmarknad. Ta del av referat och bilder från seminariet.

Läs mer >
Bildrad_26nov
15-10-01

SEF15: Vinster, välfärd och entreprenörskap

Swedish Economic Forum Report lanseras den 26 november och sätter i år fokus på vinster i välfärden. Bl a beskrivs hur välfärden påverkas av vinster, hur stora vinsterna är och hur opinionen påverkas. Bland kommentatorerna finns Tobias Baudin, LO, Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund och Dan Olofsson, entreprenör och filantrop. Välkommen med din […]

Läs mer >
Eklund, Andersson, Ellingsen 15-09-29

Eklund om Anderssons budget

Igår kommenterade Johan Eklund, Entreprenörskapsforums vd, regeringens budgetproposition för 2016 på Nationalekonomiska föreningens möte. Finansminister Magdalena Andersson drog BP16 ”Investeringar för fler jobb” och presenterade de åtgärder regeringen föreslår för fler jobb och för att uppnå målet om EUs lägsta arbetslöshet.

Läs mer >
6okt_bildrad
15-09-24

Sveriges företagande och konkurrenskraft – mäter vi rätt saker?

Sveriges position inom områden som är viktiga för näringslivets konkurrenskraft jämförs fortlöpande med andra länder. Hur går det egentligen för Sverige? Mäter vi rätt saker? Den 6 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till ett seminarium om vad som är relevant att titta närmare på för att bedöma konkurrenskraften i det svenska näringslivet.

Läs mer >
Panel
15-09-21

Utbildning nyckeln till entreprenörskap

Entreprenörskap går att lära sig! Sverige bör öka satsningar på entreprenörskapsutbildning i ett tidigt skede. Dessutom lönar sig högre utbildning i allmänhet, i alla fall om du är entreprenör. Detta diskuterades den 16 september då Entreprenörskapsforum, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm arrangerade Swedish Schumpeter Lecture 2015. Årets föreläsare var Mirjam van Praag, professor Copenhagen Business School. Bo […]

Läs mer >
Nya_medarbetare 2
15-09-17

Förstärkning på Entreprenörskaps-forum

Efter sommaren har Entreprenörskapsforum fått tillskott på alla fronter. Nationalekonomen Pardis Nabavi är vår nya forskare efter Maria Adenfelt, Ylva Skoogberg ersätter Mikael Jorstig som projektledare med ett särskilt fokus på våra regionala frågor och professor Carl B Hamilton är ny affilierad forskare och senior rådgivare. Forskningssidan stärks ytterligare av våra två nya doktorander Emma Lappi […]

Läs mer >