GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 2018
Olav Sorenson, Yale School of Management

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 2018

Olav Sorenson, Yale School of Management

SWEDISH PHILANTHROPY SUMMIT
20 april i Stockholm

SWEDISH PHILANTHROPY SUMMIT

20 april i Stockholm

SAVE THE DATE – 14 MAJ
Prisutdelning av Global Award for Entrepreneurship Research

SAVE THE DATE – 14 MAJ

Prisutdelning av Global Award for Entrepreneurship Research

18-03-16

Unga forskarpriset 2018 lyfter tjänstefiering av industrin

Hur sker industriföretags omställning från produkt till tjänsteleverans? Det vet David R Sjödin, ekon dr vid Luleå tekniska universitet, LTU, som tilldelas årets Unga forskarpris av Entreprenörskapsforum. Sjödin beskrivs som en mycket produktiv forskare med tydlig profil inriktad på entreprenörskap inom etablerade företag. Priset på 150 000 kronor utdelas vid en ceremoni på Grand Hôtel i […]

Läs mer >
18-03-16

En rumsligt blind politik behövs för staden

Att lära av staden är titeln för Entreprenörskapsforums senaste rapport författad av forskarna Martin Andersson och Johan P Larsson. Med anledning av lanseringen av rapporten anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium 13 mars. Det visade sig att det är delning, matchning och lärande som förklarar stadens produktiva fördelar. Och för att främja staden krävs satsningar på bl […]

Läs mer >
18-03-15

Forskning om sociala nätverk och entreprenörskap belönas med €100 000

Global Award for Entrepreneurship Research 2018 tilldelas Olav Sorenson, professor vid Yale School of Management. Sorenson får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.

Läs mer >
18-03-15

Joakim Wernberg om vår digitala framtid

Vilka nya företag och affärsmodeller ser vi i en alltmer digitaliserad värld? Det svarade Joakim Wernberg på när han medverkade i Fores seminarium på temat den 14 mars. En rad plattformar visar tendenser att skapa monopol i sina branscher. Samtidigt kan små företag växa mycket snabbt tack vare att tekniken gör det möjligt att ha […]

Läs mer >
18-03-14

Kvinnors entreprenörskap – en outnyttjad resurs?

Med anledning av den internationella kvinnodagen arrangerade Entreprenörskapsforum för tredje året i rad ett seminarium. Årets upplaga gick under rubriken ”Samtal om jämställt företagande”. Forskning visar att färre kvinnor än män startar företag. Trots framsteg har särskilt små bolag ytterst få kvinnor i styrelser och ledningsgrupper.

Läs mer >