Webbild_SEFrapport2015 (002) 15-11-26

Ny rapport: Svenskar överskattar vinster i välfärden med 400 procent

I en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum framkommer att sju av tio svenskar vill begränsa vinstutdelning i välfärdssektorn. Samtidigt anser en lika stor majoritet att valfrihet är viktigt. Rapporten visar även att vinstmotivet är en viktig drivkraft för konkurrens och innovation och att opinionen mot vinster i välfärden delvis bygger på missuppfattningar om vinsternas storlek. I genomsnitt överskattar svenskarna vinstmarginalerna med dryga 400 procent.

Läs mer >
Webbild_SvD
15-11-24

Varken internationell eller svensk forskning tyder på att det finns några stora skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande produktion av välfärdstjänster. Vare sig vinstbegränsningar eller förbud mot vinstuttag kommer åt de kvalitetsproblem som uppstår inom välfärdssektorn. Det skriver författarna bakom årets Swedish Economic Forum Report som lanseras på torsdag. 

Läs mer >
SEF2015_bildrad_ny
15-11-23

SEF15: Vinster, välfärd och entreprenörskap

Swedish Economic Forum Report lanseras den 26 november och sätter i år fokus på vinster i välfärden. Bl a beskrivs hur välfärden påverkas av vinster, hur stora vinsterna är och hur opinionen påverkas. Bland kommentatorerna finns Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, Anna-Karin Hatt, Almega, Dan Olofsson, entreprenör och filantrop, Håkan Wiclander, Idéburna skolors […]

Läs mer >
Pontus_banner_2015
15-11-23

Pontus Braunerhjelm vice preses i IVA

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, har nyligen blivit invald som vice preses i IVA på tre år. Leif Johansson, ordf i Ericsson och AstraZeneca är preses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som bildades 1919 som världens första ingenjörsvetenskapsakademi. Pontus Braunerhjelm är även en av medlemmarna i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt som lanserade en […]

Läs mer >
Orebro_universitet_webb 15-11-23

Rätt kunskap skärper regionernas ställning

Rätt kunskap är ett kritiskt element i en strategi som syftar till att behålla eller stärka en regions ekonomiska ställning. Vikten av att erbjuda en attraktiv arbetsmarknad, men också en stimulerande boendemiljö och ett varierat utbud av kultur kan inte överskattas, skriver Johan Eklund, Per Thulin och Per Tryding i en debattartikel i Dagens samhälle med anledning av lanseringen av Regionalpolitiskt forum.

Läs mer >
Produktivitetskommissionen
15-11-20

Produktivitetskommission utreder skånsk paradox

Trots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg med de andra storstadsregionerna de senaste decennierna. Därför har Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med regionala aktörer i Skåne tagit initiativ till en skånsk produktivitetskommission. Entreprenörskapsforum är vetenskaplig partner i projektet. Den 13 november medverkade Johan Eklund, professor och vd Entreprenörskapsforum och ordförande för det expertråd som knyts till projektet, vid […]

Läs mer >
7dec_bildrad
15-11-19

Stadens ekonomiska dynamik

Den 7 december bjuder Entreprenörskapsforum in till seminarium med Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois. Professor Hewings forskar om vad som gör en stad konkurrenskraftig och hur stadens och närområdets tillväxtkraft är sammanflätad med utvecklingen av demografi, konsumtionsmönster och flyttmönster.

Läs mer >
Panel
15-11-19

Privata donationer till högre utbildning och forskning

Intresset för att donera till högre utbildning och forskning ökar i Sverige. Men, av de 17 rekommendationer EU tog fram för att uppmuntra till donationer har inte ett enda genomförts i Sverige. Vad kan vi lära av Finland där staten under senare år stimulerat privata donationer till lärosäten genom motfinansiering och utökad avdragsrätt? Detta diskuterades vid ett frukostseminarium den […]

Läs mer >