Prisutdelning av
Global Award for
Entrepreneurship Research

Läs mer

Prisutdelning av
Global Award for
Entrepreneurship Research

Läs mer
17-04-20

Mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?

Onsdagen den 19 april bjöd Entreprenörskapsforum in till lunchseminarium med lansering av en ny rapport om svensk kapitalförsörjning. Det blev en initierad diskussion med fokus på innovations- och företagsstöd och flera policyförslag för ett mer effektivitet, bättre incitament och större helhetssyn lyftes.

Läs mer >
17-04-20

Sverige: en kunskapsnation som inte värdesätter kunskap?

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund skriver idag – tillsammans med Lars Pettersson, JIBS – i Dagens Samhälle att kunskap inte värdesätts i Sverige. Högre utbildning är idag en relativt olönsam privatekonomisk affär. Forskarna ser det som långsiktigt oförenligt med tanken på Sverige som en konkurrenskraftig kunskapsnation och efterfrågar en starkare utveckling av utbildningspremien. Läs artikeln!

Läs mer >
17-04-19

Ny rapport: Risk för flodvåg av offentligt VC

Att endast 46 procent av kapitalet i de statliga venture kapital-fonderna är investerat framkommer i en ny rapport från Entreprenörskapsforum författad av Roger Svensson, docent IFN. En högre grad av det offentliga VC-kapitalet bör gå till sektorer med hög risk, tidiga faser eller där det förväntas ge överspillningseffekter, t ex i Clean Tech och Life […]

Läs mer >
17-04-19

Se över beskattningen av entreprenörskap

Entreprenörskapsforums styrelseledamot Hans Peter Larsson, skatterådgivare och partner PwC, skriver på dagens SvD Näringsliv Debatt att ett antal tillväxthämmande skatter slopats under 2000-talet, men att trenden nu är att skatter återigen höjs. I höstens budget behövs en ny vision för beskattning av entreprenörer, skriver Hans Peter Larsson. Läs artikeln!

Läs mer >
17-04-04

Fokus på entreprenörskapets förutsättningar

I Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse för 2016 kan du ta del av hur vi ihärdigt pekat på policyförslag som bättre främjar förutsättningarna för entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt. Ta del av hur vi arbetar med forskning, nätverk och debatt (pdf).

Läs mer >
17-04-03

Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd

Onsdag den 19 april lanseras rapporten Svensk kapitalförsörjning – Mot ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd? av Roger Svensson, docent IFN, där det bl a framkommer att det statliga riskkapitalet vuxit markant det senaste decenniet. Samtidigt investeras inte en stor del av kapitalet vilket höjer farhågor om att privata alternativ trängs undan. Charlotte Brogren, Anna Hallberg m […]

Läs mer >
17-03-31

En nordisk filantropimodell: helhetsperspektiv och effekt

Missade du Swedish Philanthropy Summit? Nu finns referat, bilder och webbutsändning från den givande konferensen. Johanna Palmberg presenterade en ny intervjustudie med ett 40-tal nordiska filantroper och stiftelserepresentanter och det kunde konstateras att det finns en specifik nordisk filantropimodell som är holistisk, proaktiv och effektdriven.

Läs mer >