7 sept bildrad 16-08-15

Seven Secrets of Germany – what’s in it for Sweden?

Tyskland lyckas upprätthålla ekonomisk framgång medan stora delar av Europa och OECD kämpar i en tid av global turbulens. Vad är hemligheten bakom Tysklands framgång? Välkommen till ett seminarium där professor David Audretsch presenterar sin och professor Erik E. Lehmanns nya bok The Seven Secrets of Germany: Economic Resilience in an Era of Global Turbulence.

Läs mer >
Panel 1
16-07-08

Så bidrar socialt entreprenörskap och filantropi

Socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé, blir allt mer populärt. Dessutom har intresset bland framgångsrika entreprenörer att bidra till positiv samhällsutveckling ökat under senare år. Entreprenörskapsforums sista seminarium under almedalsveckan handlade om filantropi och socialt entreprenörskap och samarrangerades med PwC onsdagen den 6 juli.

Läs mer >
Panel
16-07-07

Utvärdera för mer effektiva inkubatorer

De svenska inkubatorerna ska generera fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag, men utvecklingen går mot färre forskningsidéer, lägre innovationspotential och mindre spridningseffekter. Vid Entreprenörskapsforums och Innovationskontoret Fyrklöverns seminarium i Almedalen den 5 juli diskuterades inkubatorernas roll, varför idéflödet har minskat och hur inkubatorernas effektivitet kan ökas.

Läs mer >
Panel 16-07-06

Så utformas en skattereform för entreprenörskap

En utredning om en ny skattereform har diskuterats av såväl finansminister, partier, fack som arbetsgivarorganisationer. Om den blir av får entreprenörerna inte komma i andra hand som de gjorde vid skattereformen 1990. På Entreprenörskapsforums och PwCs gemensamma Almedalsseminarium den 5 juli 2016 diskuterades de mest angelägna frågorna för de innovationsbaserade entreprenörerna.

Läs mer >
Webbetta_Orebro
16-07-03

Regionalpolitiskt forum på Facebook

Entreprenörskapsforum har startat ett Regionalpolitiskt forum som ska sätta fokus på regionala förutsättningar för det svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt. Utifrån den senaste forskningen tas förslag på ekonomisk-politiska åtgärder som kan stärka entreprenörskap och konkurrenskraft i regionerna fram. Redan nu kan du läsa om nya forskningsrön på Regionalpolitiskt forums sida på Facebook. 

Läs mer >
Muriel Attané
16-07-02

Regleringar, skatter och incitament för entreprenörskap

Årets internationella GEM-rapport, The entrepreneurial challenge – A comparative study of entrepreneurial dynamics in China, Europe and the US, lanserades den 20 juni vid den svenska representationen i Bryssel. Rapporten visar att andelen personer som är aktivt involverade i att starta företag ökar snabbar i Sverige än i många andra europeiska länder.  En namnkunnig panel kommenterade.

Läs mer >