17-03-24

Vinster kontra valfrihet i välfärden

Vinsternas omfattning – eller t o m dess vara eller icke vara – inom välfärdssektorerna, skola, vård och omsorg, debatteras häftigt. Idag finns den s k Välfärdsutrednings förslag som i praktiken föreslår ett vinstförbud. Entreprenörskapsforum har sett ett behov av kunskap kring såväl vinsternas omfattning som deras betydelse för entreprenörskap och långsiktig välfärdsutveckling och arrangerade därför ett frukostseminarium på temat den 22 mars 2017.

Läs mer >
17-03-24

Ny rapport: Samhällspåverkan genom filantropi – Ett nordiskt perspektiv

Zurich/Stockholm: Idag lanserar UBS och Entreprenörskapsforum en studie om filantropi i Norden, Creating impact through philanthropy. Studien baseras på djupintervjuer med över 40 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess […]

Läs mer >
17-03-22

Ny SIFO: Kraftig överskattning av välfärdsföretagens vinster

En majoritet av svenskarna, 52 procent, överskattar välfärdsföretagens vinstnivåer kraftigt. Det leder till en överdriven syn på företagens möjligheter till vinstutdelning. De som övervärderar vinstmarginalerna har också tendens att förorda begränsningar av vinstuttag. När respondenterna informeras om de verkliga vinstnivåerna på 4-6 procent är det en majoritet av befolkningen som anser att dagens vinstnivåer är […]

Läs mer >
17-03-17

Creating Impact through Philanthropy

Fredagen den 24 mars arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Philanthropy Summit. På konferensen lanseras en intervjustudie med ett 40-tal filantroper och stiftelserepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Välkommen till en givande förmiddag där vi bl a diskuterar innovativa finansieringsformer för samhällspåverkan.

Läs mer >
17-03-16

Unga forskarpriset 2017 uppmärksammar nyföretagande och närheten till finansiellt kapital

Varför är närheten till banker så viktigt för nyföretagande? Det vet Mikaela Backman, ekon dr vid Jönköping International Business School (JIBS), som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets Unga entreprenörskapsforskare. Priskommittén menar att Backman har producerat en utmärkt avhandling och därefter uppvisat god kvalitet och produktivitet i sin forskargärning. Priset utdelas vid en ceremoni i Konserthuset […]

Läs mer >
17-03-15

Forskning om institutioners betydelse belönas med 100 000 euro

Global Award for Entrepreneurship Research 2017 tilldelas Hernando de Soto, chef Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. De Soto får priset för att han ökat förståelsen för hur institutioner stödjer ekonomin, liksom betydelsen av äganderätt och entreprenörskap för […]

Läs mer >
17-03-15

Välfärd utan vinster?

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt där svenskarnas attityder till vinster ofta uppfattas som negativa. Samtidigt fyller vinstdrivande företag inom välfärdssektorerna en viktig funktion genom ökad effektivitet och produktivitet. Välkommen till ett frukostseminarium onsdagen den 22 mars med bland andra Annie Lööf, Rune Andersson, Toivo Sjörén och Britta Wallgren.

Läs mer >