17-05-22

Lansering av årets nationella GEM-rapport

På ett seminarium den 8 juni lanseras 2017 års nationella GEM-rapport. Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största studie av entreprenörskap som undersöker entreprenörers aktivitet och ambition liksom attityder kring entreprenörskap. I år sätts särskilt fokus på regionala förutsättningar för entreprenöriell aktivitet och äldres entreprenörskap.

Läs mer >
17-05-18

Äganderätt i fokus för årets Global Award

Måndagen den 15 maj delades 2017 års Global Award for Entrepreneurship Research ut till Hernando de Soto, grundare av Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. I sin prisföreläsning hänvisade han till en stor parallell värld bestående av fem miljarder människor utan äganderätt eller bevis för vilka de är.

Läs mer >
17-05-17

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

Den 31 maj bjuder Business Sweden, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till ett seminarium om produktivitetens utveckling i svenska regioner. På seminariet diskuteras bl a vad som förklarar avmattningen i produktivitetstillväxten i Sverige efter finanskrisen och vilka faktorer som är viktiga för ett företags och en regions produktivitetsutveckling.

Läs mer >
17-05-16

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen. Jesper Brodin, IKEA, Alexandra Mörner, Axfoundation och Stefan Swartling Peterson, Unicef, medverkar. Säkra din plats redan nu!

Läs mer >
17-05-05

Braunerhjelm om kluster i the New Yorker

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm säger i en intervju i the New Yorker att det säkraste sättet att skynda på ett klusters död är att skära bort idéflödet från omvärlden. Att som president Donald Trump försöka behålla enskilda företag, men inte hela ekonomiska ekosystem – och samtidigt dra ned på stödet till grundläggande forskning och utbildning – det […]

Läs mer >
17-04-28

Storföretagens roll i kunskapsekonomin

Sverige är idag ett land där tillväxt av jobb i första hand skapas av små och medelstora företag i tjänstebranscherna. Betyder detta att storföretagen i industrin minskar i betydelse och att näringspolitiken i högre grad bör inriktas på småföretag? Svaret nyanseras i forskningsrapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige? Välkommen till lunchseminarium med rapportlansering […]

Läs mer >
17-04-27

Högteknologiska företag extra viktiga för sysselsättningen

Ökar ett högteknologiskt företag som Ericsson antalet anställda med en person så har forskning visat att detta generar ytterligare 3-5 arbetstillfällen. Detta beror delvis på att högteknologiska företag anställer högutbildad personal med höga löner och därmed stor köpkraft. Men de tenderar även att skapa fler arbeten för konsulter och underleverantörer av olika slag än vad […]

Läs mer >