Analys och indikatorer kring kvinnors företagande.

Ett år har gått sedan Svenskt Näringsliv och Entreprenörskapsforum lanserade nya indikatorer som mäter företagandet i Sverige. Vi kunde då konstatera att ungefär lika stor andel kvinnor som män såg affärsmöjligheter men att fler män än kvinnor startar och driver företag. Årets siffror visar att nyföretagandet bland kvinnor ökar men att det etablerade företagandet samtidigt minskar. Vad innebär detta för Sveriges tillväxt och hur ser politiker och experter på utvecklingen framöver?

Under ett frukostseminarium den 30 maj kikar vi närmare på senaste årets utveckling och diskuterar förutsättningar och möjligheter till företagande. Vad skiljer egentligen kvinnor och mäns företagande åt och vad behövs för att få en utveckling där fler kvinnor vill starta och driva företag?

Under seminariet presenterar och analyserar Anders Broström, vd för Entreprenörskapsforum, årets indikatorer. Statssekreterare Sara Modig och Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket, diskuterar dagens läge och vägen framåt ihop med Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt. Deila Zadius, vd för EduTechSmart ger oss perspektiv från företagandets insida!

Kaffe serveras till de morgonpigga från kl. 08.45 och seminariet startar kl.09.00.

Välkommen!