Enklare regler för företagen

Regeringen inrättar ett Förenklingsråd för att minska regelbördan för företagen. Det välkomnas av Entreprenörskapsforum då vi i flera publikationer har adresserat regelbördan. ”Det är ett steg i rätt riktning för bättre regler för företag och entreprenörer. Men arbetet måste gå vidare med att låta samhällsekonomisk effektivitet genomsyra arbetet med regelutvärdering och regelgivning, säger Enrico Deiaco, forskningsledare hos Entreprenörskapsforum.

I rapporten  Hur får vi bättre regleringar av Johan Eklund och Lars Pettersson lyfts ett antal konkreta förslag om hur svenska regler kan bli enklare och mer effektiva.

Läs mer och ta del av rapporten Hur får vi bättre regleringar

Läs mer om regeringens Förenklingsråd