Ny rapport: Digitaliseringen förstärker behovet av skattereform

Det är över 20 år sedan den senaste genomgripande översynen av skattesystemet gjordes. Mycket har förändrats sedan 1990-talet och den pågående digitaliseringen kan medföra att dagens skattesystem inte förmår finansiera vår offentliga välfärd. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum lyfts att det är hög tid att modernisera skattesystemet för att göra det förenligt med den tid vi lever i.

I Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet diskuteras hur digitaliseringen förändrar fördelningen av arbete mellan människor, organisationer och platser vilket utmanar de principer som dagens skattesystem bygger på, dvs att ekonomisk aktivitet kan knytas till geografisk plats för att beskattas. Dessutom medför digitaliseringen att det blir lättare att bo och arbeta på olika platser, vilket gör det svårare att beskatta arbetsinkomst.

– Vi vet att individer och företag reagerar på skatteregler och tenderar att göra val som medför lägre skatt. Om skattesystemet inte anpassas för den digitala ekonomin riskerar finansieringen av välfärden att urholkas, säger Åsa Hansson, docent Lunds universitet och rapportens författare.

I rapporten ges policyförslag på hur skattesystemet kan uppdateras:

  1. Flytta skatteuttaget från dagens högt beskattade arbetsinkomst till förhållandevis lågbeskattade områden som konsumtion och fastigheter.
  2. Beskatta konsumtion enhetligt. Det är en bred skattebas och en betydande del av momsnedsättningen rör geografiskt bunden konsumtion.
  3. Undvik att beskatta smala skattebaser och sådana som inte grundas på värdeökning eller inkomst eftersom det är mer snedvridande än att beskatta breda skattebaser.
  4. Se över systemet med en hög grad av decentraliserad välfärd. Kommunindelningen motsvarar inte längre de lokala arbetsmarknadernas utbredning och digitaliseringen utmanar nu gränsdragningen ytterligare.
  5. Behåll innovationskraften i Sverige genom att se över avdraget för forskning och utveckling och göra det mer förutsägbart.

Rapporten presenteras vid ett seminarium klockan 12:00-13:00 idag. Följ lanseringen online!

För intervjuer och kommentarer: Åsa Hansson, docent Lunds universitet, 070-958 48 89