Regeringen inför självförsörjningsmått

Regeringen inför ett självförsörjningsmått. Det meddelade finansminister Elisabeth Svantesson vid presentationen av den ekonomiska vårpropositionen för 2024. Måttet visar andelen självförsörjande i befolkningen och är tänkt att komplettera det etablerade sysselsättningsmåttet. Entreprenörskapsforum har under en längre tid drivit frågan om att komplettera befintlig arbetsmarknadsstatistik med ett självförsörjningsmått.

– Det är glädjande att finansministern och regeringen nu tar detta viktiga steg att börja mäta och redovisa självförsörjning. Bättre statistik ger bättre möjligheter för effektiva åtgärder som kan bryta utanförskapet och återupprätta arbetslinjen. Entreprenörskapsforum initierade framtagandet av självförsörjningsstatistik för att komplettera sysselsättningsmåttet och har drivit frågan sedan 2019, säger Johan Eklund, professor JIBS och BTH, chefsekonom Sydsvenska industri- och handelskammaren och styrelseledamot Entreprenörskapsforum.

Entreprenörskapsforum har adresserat frågan i ett stort antal rapporter inom projektet Integration Sverige, såväl som publicerat en mängd debattartiklar genom åren.

Ta del av Elisabeth Svantessons presentation vid Regeringens pressträff den 15 april.