Entreprenörskap i Sverige 2011

Omslagsjpgbild2Entreprenörskap i Sverige är den första nationella rapporten på tio år inom forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Sverige rankas på plats 47 av de 59 länder som ingår i årets undersökning när det gäller entreprenöriell aktivitet, och på plats 14 bland 22 industriländer. Svenskar förefaller vara bland de minst benägna att starta företag trots att de anser att det finns möjligheter att starta potentiellt lönsamma företag. Samtidigt uppger 30 procent att de avstår från att starta företag pga rädsla att misslyckas. Rapportförfattarna drar slutsatserna att ramvillkoren för företagande behöver stärkas och att någon entreprenörsdriven norm ännu inte etablerats i Sverige.

Ladda ned rapporten i pdf-format >>