Från Globaliseringsråd till Framtidskommission

Regeringens Globaliseringsråd levererade för två år sedan en slutrapport med en mängd reformförslag. Vilka av dessa idéer – som främjar entreprenörskap, företagande och innovationer – är fortfarande relevanta idag? Det var utgångspunkten för Entreprenörskapsforums första Almedalsseminarium.