Nu är högkonjunkturen här, var är medarbetarna?

Samtidigt som Sverige har hög arbetslöshet råder också arbetskraftsbrist. Hur kan effektiviteten på arbetsmarknaden förbättras? Det var temat för den Almedalsdiskussion som Entreprenörskapsforum och Företagarna gemensamt bjudit in till.