Planering nyckeln till framgångsrikt generationsskifte

Medvetenhet om den finansiella situationen och planering är centralt för att successionen ska vara så smärtfri som möjligt. Vi står inför en betydande strukturomvandling och dessa frågor måste upp på agendan. Forskare och praktiker lyfte dessa frågor vid Entreprenörskapsforums välbesökta seminarium om generationsskifte i ägarledda bolag.

 

 

Läs referatet »