Luciaföreläsning med Nobelglans

Peter Gudmundson, Robert Shiller, Pontus Braunerhjelm_smalPå Luciadagen bjöd Entreprenörskapsforum och KTH in till en föreläsning med en av årets Nobelpristagare i ekonomi, professor Robert J. Shiller, Yale University.  Vid föreläsningen fokuserade Shiller på sin senaste bok, Finance and the Good Society, där han uppmärksammar vikten av väl fungerande finansmarknader och betydelsen av finansiella innovationer.