UV_rapport6_ettaMarknaden har de senaste decennierna fått en allt viktigare roll som organiseringsprincip i produktionen och styrningen av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg. I den senaste rapporten från Uppdrag Välfärd analyseras hur civiliserade marknader, dvs sådana som klarar av att balansera flera olika värden samtidigt, bör utformas?

 Läs rapporten »