Sources of capital for innovative startup firms

I rapporten Sources of capital for innovative startup firms beskrivs hur kapitalförsörjningen ser ut för svenska innovativa startupföretag i Sverige. Bristande finansiering utpekas ofta som ett hinder för framväxt och utveckling av dessa företag, vilket är ett problem eftersom innovativa startupföretag anses spela en viktig roll för tillkomsten av nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

>> Ladda ned rapporten