Nudges för fler gröna investeringar?

MA (1)Trots mycket information om klimatförändringar görs få miljöinvesteringar. Vad kan styra investeringar från brunt till grönt? Vid ett lunchseminarium på Gotlands museum, arrangerat av Entreprenörskapsforum och Fores, presenterades s k nudges som ett alternativt styrmedel till att investera grönt.