Grannens entreprenörskap får dig att starta företag

JohanP_bannerIndividers beslut att bli entreprenörer påverkas av grannar som är företagare. Johan P Larsson, forskare på Entreprenörskapsforum visar tillsammans med Martin Andersson, professor Lunds universitet, i Journal of Economic Geography att företagare samlokaliseras inom städer. Denna rumsliga klustring hänger ihop med lokala sociala interaktioner.

Genom att matcha geografiskt kodade data för svenska arbetsgivare och arbetstagare, finner forskarna att dela bostadsområde med etablerade företagare har ett statistiskt signifikant och robust inflytande på sannolikheten att en individ lämnar en anställning för entreprenörskap.

En annars genomsnittlig stadsdel med fem procents högre entreprenörsintensitet, allt annat lika, producerar mellan sex och sju ytterligare företagare per kvadratkilometer, varje år, säger Johan P Larsson.

– Våra beräkningar tyder på att etablerade företagare i en stadsdel påverkar uppkomsten av nya lokala entreprenörer. Sociala interaktionseffekter tycks därmed utgöra en mekanism genom vilka lokala entreprenöriella kluster i städer  utvecklas och kvarstår över tiden, säger Johan P Larsson.

Läs artikeln i Journal of Economic Geography.