Workshops på Swedish Entrepreneurship Summit

Workshops_puff_SES_2På Swedish Entrepreneurship Summit arrangerar LRF och Tilväxtanalys workshops under rubrikerna Livsmedel – näring för tillväxt respektive Sveriges roll i de globala värdekedjorna. Medverkar under dagarna gör även två ministrar – Helene Hellmark Knutsson och Kristina Persson – och årets teman är sociala innovationer, nyföretagande och storföretagens roll i samhällsekonomin. Swedish Entrepreneurship Summit arrangeras i Örebro den 18-19 mars.