Ny rapport: Hälften av de svenska innovationerna är entreprenörsdrivna

webbetta_innovationDrygt hälften av alla svenska innovationer kommer till genom entreprenörer som samverkar med kunder och omvärld för att producera bättre, billigare eller i en ny marknadsnisch. Det visas i en ny rapport från Näringspolitiskt forum författad av Johan P. Larsson, Entreprenörskapsforum.

En djupdykning i en ny innovationsdatabas visar dessutom att svenska företag som introducerar innovationer drivna av vetenskapliga landvinningar, ny teknologi och liknande inte växer snabbare än företag som ägnar sig åt marknadsdrivna, entreprenöriella innovationer. Trots detta lämnas entreprenörskapet utanför en stor del av policyagendan.

I rapporten Innovation utan entreprenörskap? illustreras entreprenörskapets roll i innovationskedjan från idé till färdig produkt eller tjänst. Efter en genomgång av SWINNO – en ny databas över svenska innovationer – konstateras att entreprenöriellt handlande, snarare än universitetsforskning, ligger
bakom en majoritet av svenska innovationer. Innovationerna kategoriseras efter ursprung som marknads- eller forskningsdrivna. I rapporten konstateras att de övergripande tillväxtmönstren för företag som introducerat olika innovationer mellan 1997-2007 inte skiljer sig åt radikalt åren efter att en ny innovation introducerats på marknaden. I flera tidsperioder växer företag med marknadsdrivna innovationer betydligt snabbare.

Författaren finner att entreprenören dels är en viktig källa till innovationer, dels är en aktör som introducerar allmännyttig kunskap på marknaden.

–    Många politiska initiativ syftar till att stärka innovationsklimatet, senast regeringens Innovationsråd. Men det handlar inte om hur det offentliga kan planera fram innovationer genom riktade insatser. Fokus bör ligga på breda reformer istället för på selektiva åtgärder, säger Johan P Larsson, ekon dr Entreprenörskapsforum och JIBS.

Han hänvisar till att målet med innovationspolitiken bör vara god utbildning, förbättrad matchning på arbetsmarknaden, samt ett idogt arbete med skatter och regler för att flera ska ha drivkrafter att vilja arbeta med morgondagens lösningar.

Ladda ned rapporten (.pdf)

Författare är Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum och lektor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. För intervjuer och kommentarer nås han på 070-298 77 18.