Sharing Economy – Embracing Change with Caution

Webbild_SharingEconomyI rapporten Sharing Economy – Embracing change with caution, den elfte rapporten från Näringspolitiskt forum, uppmärksammas att digitaliseringen utgör den möjliggörande teknologiska kraften för delningsekonomin.  Innovation på området innebär att identifiera outnyttjade varor och tjänster, maximera resursutnyttjandet samt att föra samman utbud och efterfrågan. Författarna noterar att Sverige, i förhållande till andra ekonomier, ligger steget före vad gäller specialisering i kunskapsekonomin men att mer skulle kunna göras för att underlätta fortsatt tillväxt inom detta område.

Kombinationen av en delningsekonomi som tar bort traditionella mellanhänder och en ökad digitalisering och automation kommer att ge effekter i form av omställning på arbetsmarknaden, skriver författarna. Medan det skapar effektivitetsvinster för vissa minskar produktiviteten för andra. Jobb försvinner medan nya arbetstillfällen tillkommer, men skillnader i produktivitet kommer sannolikt att öka inkomstklyftorna bland arbetstagare. Författarna menar att digitaliseringen och sharing economy kan komma att förändra de ekonomiska strukturerna på ett fundamentalt sätt.

Rapporten är författad av Claire Ingram och Robin Teigland, doktorand respektive docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt Anna Felländer, chefsekonom Swedbank.

Författarna rekommenderar en väg framåt som innebär att: utveckla nya regelsystem, underlätta för entreprenörskap och innovation samt främja flexibiliteten på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet.

Ladda ned rapporten