Regleringar, näringslivsdynamik och entreprenörskap

BildradPontus Braunerhjelm, Sameeksha Desai och Johan Eklund har skrivit inledningskapitlet till ett nummer av European Journal of Law and Economics. Specialnumret och kapitlet utforskar förhållandet mellan regleringar, näringslivsdynamik och entreprenörskap.