Företagens exportmönster och behovet av en avdramatiserad handel

PanelDen 16 mars hölls ett lanseringsseminarium av rapporten International Market Exit and Re-entry författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, professor respektive doktorand, JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Det blev en diskussion om såväl export som import, globala värdekedjor, företagens exportmognad och behovet av att avdramatisera exporten – en del av den vardagliga handeln.