Entreprenöriell dynamik i städer och länder

panel-lopet-700-x-250Nu kan du ta del av Entreprenörskapsforums seminarium i Washington DC via referat, bilder och webbutsändning. Fokus låg på entreprenöriell dynamik, regleringar och betydelsen av globala städer för att främja handel, innovation och tillväxt.