Hamilton: EU och Sverige frihandelns beskyddare

Carl B Hamilton, affilierad professor Entreprenörskapsforum, skriver på dagens SvD Brännpunkt att när USA drar sig tillbaka bakom murar och tul­lar bör EU, Tyskland och även Sverige bereda sig på att överta USA:s roll i världsekonomin som den främste beskyddaren av det multilaterala handels­systemet och internationella institutioner som WTO. Det kan visa sig bli en av EUs och Sve­riges allra viktigaste internationella uppgifter det närmaste årtiondet. Läs artikeln.