Backsell och Braunerhjelm i DI om företrädaransvar

Idag lyfter Dagens Industri företrädaransvar, d v s att ett bolags företrädare riskerar personligt ansvar för ett företags skulder. Reglerna beskrivs kosta i personliga tragedier och onödiga konkurser. Entreprenörskapsforums ordförande Lars Backsell, grundare Recipharm, menar att det är en drakonisk lagstiftning som har börjat tillämpas på ett sätt som inte ens lagstiftaren såg framför sig. 

I artikeln intervjuas även Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och ordförande för den nyligen avslutade Entreprenörskapsutredningen. Han säger att det nyligen föreslagna och stramare 3:12-regelverket gör situationen ännu mer skev än tidigare, det balanserar inte risk och förväntad avkastning på ett bra sätt.

Även på ledarsidan lyfter Tobias Wikström problematiken, ”Det personliga ansvaret för bolagets skatteskulder är strängare än för andra skulder”. Han hänvisar också till Entreprenörskapsutredningen som pekar på att stränga krav kan göra att ett företag avvecklas i ett allt för tidigt skede, att livskraftiga innovationer läggs i byrålådan. Dessutom innebär de hårda reglerna en ökad risk att delta i bolagsstyrelser.

Läs mer i Dagens Industri