17-03-15

Ny rapport om attraktiva städer

Martin Andersson och Johan P Larsson har skrivit rapporten Näringslivsdynamik, städer och agglomerationsekonomier – forskningsöversikt och agenda, publicerad i Tillväxtanalys PM-serie. Rapporten undersöker sambandet mellan städer och agglomerationsekonomier samt jämför sambanden mellan olika branscher.

Trots att städer kan vara ogästvänliga och trångbodda lyckas de ändå dra till sig ”talanger” för att skapa samt upprätthålla staden som ett centrum för innovation, kunskap och näringslivsdynamik. Detta gör att storstadsregioner blir viktiga för länder att attrahera ekonomisk aktivitet som investeringar och kapital. Agglomerationsekonomins erbjudande av resurser, marknad och incitament gör det även mer lockande för människor att lämna en anställning för att starta ett eget entreprenöriellt initiativ. Nyföretagandet i storstäder får genom detta en tydligare inriktning mot kunskapsintensiv och innovativ verksamhet samt en högre genomsnittlig utbildningsnivå jämfört med ute på landsbygden.

Stadens ekonomiska fördelar kommer i den delningen av stora ekonomiska investeringar, en effektivare arbetsmarknadsmatchning samt s k överspillseffekter. Det finns även samband mellan kluster av stark ekonomi och ökad produktion. Det uppstår alltså en agglomerationseffekt i täta miljöer där ekonomiska krafter driver på varandra. Efter korrigering uppskattas denna skillnad till 5 % ökning vid en fördubbling av tätheten. Denna skillnad består till stor del av kunskapsintensiva och s k icke-rutinmässiga arbetsuppgifter vilka tjänar stort på närheten till kunskap. Denna fördel är dock otroligt lokal och kan avta även inom stadsdelar, man talar här om kvarterseffekter där skillnaden är mätbar från kvarter till kvarter.

Ladda ner rapporten