Lärdomar för svensk konkurrenskraft – exemplet Singapore

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: Den internationella konkurrensen hårdnar. I en kunskapsdriven ekonomi är det avgörande att lära av de bästa. Singapore har innovativa strategier för att öka internationell attraktionsförmåga. Vad har Sverige att lära?