Braunerhjelm och Lööf om utmaningar för företagande

På torsdag medverkar Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm och Annie Lööf, partiledare (C), i en diskussion om hur Sverige står sig i jämförelse med andra länder och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för företagande. Det är advokatfirman Lindahl som presenterar en ny rapport på temat. Ta del av programmet.