17-10-23

Förändringskrafter för globala hållbarhetsmål

Företrädare för akademi, näringsliv, politik och det civila samhället samlades i torsdags för att diskutera FNs 17 globala hållbarhetsmål. Företagande, filantropi och forskning fanns med bland möjliggörarna för att nå de högt uppställda målen liksom en bred samverkan aktörerna emellan samt långsiktiga spelregler. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN, var huvudtalare. Läs referatet.