Lunchseminarium 13 mars: Att lära av staden

Vad driver urbanisering och betyder urbanisering att endast storstäderna växer på landsbygdens bekostnad? I en ny rapport, Att lära av staden, förklarar Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson och Johan P Larsson vilka ekonomiska drivkrafter som driver människor och företag till städerna. Rapporten lanseras den 13 mars, anmäl dig nu!