18-03-09

En förändrad filantropi kan göra större skillnad

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johanna Palmberg skriver på Liberal Debatt att filantropin under de senaste åren genomgått en utvecklingsfas. Det är nu en glidande skala från traditionella donationer till investeringar med samhällsintresse. Filantropin kan bidra till lösningar på såväl lokala som globala samhällsutmaningar. Därför bör politiken utformas på ett sätt som stimulerar filantropiska satsningar. Läs artikeln! Foto: Gustav Gräll.