Ny rapport: Effektiva städer – ett nationellt intresse

Det är städerna som drivit de senaste decenniernas tillväxt, effektiva städer är därmed ett nationellt intresse. Städer driver utvecklingen inom hela regioner och kan även förbättra utsikterna för landsbygdens utveckling.

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum framhäver författarna att en politik som sätter individen i första rummet och inriktas på generella ramvillkor, utbildning och en fungerande infrastruktur, som ger tillgång till städer, bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft.

Författarna går igenom forskning kring förtätningens ekonomiska drivkrafter och finner att städerna spelar stor roll för tillväxten. Ett skifte i komparativa fördelar och teknologisk utveckling har varit drivande i att förstärka städernas roll. Det gäller inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö. Städer som Karlstad, Växjö, Jönköping, Linköping, Umeå, Luleå osv spelar en viktig funktion i de regioner de är lokaliserade.

– En politik för regional utveckling bör utgå från nätverksstrukturer mellan stad och land. Tillgänglighet, mobilitet och nätverk – såväl av bredband som individer – är centrala delar av regional utveckling, säger Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum och medförfattare till rapporten.

Samtidigt gäller att regioner är olika och har olika egenskaper, strukturer och resurser, men också olika flaskhalsar. Det finns därför argument också för en platsbaserad politik i den mån den inriktas på att stödja omvandling i det lokala näringslivet för att uppnå sin tillväxtpotential. Eftersom regioner skiljer sig åt finns det fog för differentierad regionalpolitik som anpassas till olika platsers unika förutsättningar.

För intervjuer:
Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH, 073-367 38 67 eller
Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum och lektor JIBS, 070-298 77 18.

Ladda ned: Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv