Forskning om sociala nätverk och entreprenörskap belönas med €100 000

Global Award for Entrepreneurship Research 2018 tilldelas Olav Sorenson, professor vid Yale School of Management. Sorenson får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.

Olav Sorensons forskning understryker betydelsen av sociala nätverk. Pengar, idéer, information, influenser och kunskap är inte fritt tillgängliga för alla individer och organisationer, utan förmedlas via sociala nätverk. Nätverk som ofta är lokalt anknutna. Detta innebär att framgångsrikt entreprenörskap ofta sker i geografiska kluster inom sociala nätverk mellan entreprenörer, riskkapitalister och andra aktörer.

Olav Sorensons mest framträdande bidrag kan kategoriseras i tre områden: 1) Entreprenörskapets geografi, 2) Socialt kapital och entreprenörskap, och 3) Utvecklingen av lärande och innovation. Hans bidrag har:

  • Lett till helt nya insikter inklusive begreppet home field advantage som förklarar lokaliseringsmönster för nya och unga företag. Han har visat att entreprenörer som driver företag på hemmaplan ofta lyckas bättre.
  • Pekat på att det finns skäl att koppla upp entreprenörer ute i landet till det ekosystem av aktörer, nätverk och aktiviteter som finns i städerna och att uppmuntra kontaktytor mellan entreprenörer i städer och på landsbygden.
  • Ökat insikten om att det inte bara är ekonomiska faktorer som är avgörande för att entreprenörskap ska blomstra – geografiska och sociala aspekter är också väsentliga.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni på Grand Hôtel i Stockholm den 14 maj. För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.

För ytterligare information:

Pernilla Norlin, Global Award for Entrepreneurship Research, 070 144 55 64.

Martin Andersson, professor Blekinge Tekniska Högskola (BTH), forskare Entreprenörskapsforum och IFN samt ordförande i priskommittén, 073 367 38 67.

Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskapets betydelse. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Priset instiftades 1996 och nylanserades under nytt namn 2008. Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär är VINNOVA. Donator: Stockholms Köpmansklubb.

För ytterligare information, vänligen kontakta Britt-Marie Nordström eller besök www.e-award.org.