Nya styrelseledamöter i Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum välkomnar de nya styrelseledamöterna Sofia Larsen och Annika Lundius. Styrelsen stärker nu sin kompetens med gedigna erfarenheter som kommer att bidra med viktig kunskap i arbetet. Läs om Larsen, Lundius och Entreprenörskapsforums styrelse.

 

– Att främja förutsättningarna för entreprenörskap och innovation är grundpelare för samhällsutveckling och tillväxt. Jag ser mycket fram emot arbetet i styrelsen med dessa frågor, säger Sofia Larsen.

-Jag ser fram mot att arbeta med frågor för att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Ett bra klimat för entreprenörskap och innovation är viktigt för ett lands utveckling och tillväxt, säger Annika Lundius.

 

Sofia Larsen är avdelningschef för kommunikation och samverkan vid Örebro universitet och förbundsordförande för akademikerförbundet Jusek. Under åren 1998-2010 var hon riksdagsledamot för Centerpartiet, varav den sista mandatperioden som ordförande för Utbildningsutskottet. Sofia har även varit för- och grundskolechef på AcadeMedia samt affärsutvecklare på Örebro universitet.

 

Annika Lundius är styrelseproffs och har uppdrag i Industrivärden och SSAB. Hon har en lång erfarenhet inom försäkringsbranschen med tidigare styrelseuppdrag hos Storebrand och som vd för Sveriges försäkringsförbund (numera Svensk Försäkring). Under åren 2007-2015 var hon vice vd i Svenskt Näringsliv med övergripande ansvar för näringspolitik, skatter och samhällsekonomi. Hon har tidigare även varit rättschef i Finansdepartementet 1994-2002 och chef för finansmarknadsavdelningen på departementet 1996-2002.

 

Läs mer om Entreprenörskapsforums styrelse