Så stärker vi Sverige som studiedestination

Entreprenörskapsforum höll ett Almedalsseminarium om hur vi kan öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation och förlanserade en ny rapport på temat. I diskussionen gavs flera inspel och Agneta Bladh, ordförande internationaliseringsutredningen, utlovade bl a ett förslag till statligt stipendieprogram.