Är Sverige en kunskapsnation som inte värdesätter kunskap?

 Förmågan att omvandla kunskap till något samhällsnyttigt är helt avgörande för ett lands långsiktiga utveckling. Det räcker inte med enbart mer utbildning. Det är viktigt att kunskapen är ”rätt” för att det ska vara välståndshöjande. I dag har Sverige problem i hur kunskaper och färdigheter belönas, allokeras och sorteras, skriver Johan Eklund i Di.