Plattformar allt viktigare för en digitaliserad ekonomi

Flersidiga plattformar är nödvändiga för att tillvarata potentialen i en digitaliserad ekonomi. Det lyfte Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg vid lanseringen av rapporten ”Developing Platform Economies” utgiven av ELF och Fores. Wernbergs bidrag till rapporten handlar om digitala plattformars roll i ekonomin. De blir allt viktigare när vi navigerar ett ekonomiskt system där den geografiska räckvidden, kontaktytorna, det ömsesidiga beroendet såväl som innehållet blir allt större.

 

Ta del av rapporten