Smart framtid Örebro

2019 firar Entreprenörskapsforum 25 år! Det firar vi på vår årliga konferens om entreprenörskap och innovation. I år är temat den framgångsrika regionen. Hur kan smart specialisering stärka regional utvecklingskraft? Vad betyder utbildning, digital kompetens och entreprenörskap för regional tillväxt?