19-02-28

Digitalt entreprenörskap avgörande för framtidens vård

Digitalt entreprenörskap, såsom t.ex. nätläkarföretagen Kry, Min doktor och Doktor24 och provtagningstjänster som Werlabs, spelar en avgörande roll för utvecklingen inom vårdsektorn, sa Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg på Rud Pedersen’s Annual Healthcare Seminar 2019 – Future Trends in the Digitalization of Healthcare.  På scen stod även bl.a. Jessica Polfjärd, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson (M).

Joakim Wernberg talade om hur teknologisk förändring påverkar förutsättningarna för framtidens vård.

Sverige har både ett utbyggt välfärdssamhälle och en hög teknikupptagning bland hushåll och företag. Det borde innebära lysande förutsättningar för att främja digitalt entreprenörskap, inte minst inom vården men också inom andra delar av välfärden. Det är dock problematiskt att det nya ställs i motsatsförhållande till det gamla. Det tycks finnas en utbredd ”not invented here”-effekt inom den traditionella vården. Det kommer att bli ett allt större problem, för så väl vårdkvaliteten som för entreprenörskapet i Sverige, sa Joakim Wernberg.