Äldre bär till stor del upp företagandet

Trots att äldre utgör en mycket stark företagargrupp möts de ofta av negativa attityder och diskrimineras på arbetsmarknaden. Istället bör äldre som företagare främjas mer aktivt, skriver professorerna emerita Carin Holmquist och Elisabeth Sundin i SvD. Förslagsvis kan stöd i form av specialdesignade kurser och paket utformas riktade till äldre företagare.