Digitaliseringens effekter på ekonomin – vad betyder det för penningpolitiken?

Den 26 mars höll vice riksbankchef Cecilia Skingsley tal på Entreprenörskapsforum om en globala ekonomi som förändras i snabb takt med effekter på individ-, företags- och samhällsnivå. Det är i skärningspunkten mellan ekonomi och ny teknologi som de stora förändringarna sker. En viktig förklaring är den digitala teknikutvecklingen som förväntas påverka samhället genomgående.