ALMEDALEN 2019: Hur löser vi kompetenskrisen?

Svenska arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Samtidigt har antalet lärosäten och utbildningsplatser expanderat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att entreprenörer ska kunna anställa rätt kompetens och för att företagen ska växa? Det diskuterades tillsammans med Örebro universitet i Almedalen.