Oscar Swinden – Ny praktikant hos Entreprenörskapsforum

Under hösten 2019 kommer Oscar Swinden praktisera hos Entreprenörskapsforum i 20 veckor. Praktiken görs som en del av hans studier vid Uppsala universitet där han läser mastersprogrammet i Business and Management. Välkommen till oss Oscar!

-Mina intresseområden är många, men den röda tråden är entreprenörskap och management. Hur entreprenörer kan navigera i en oförutsägbar kontext där de måste beakta åtskilliga samtida krafter såsom globalisering och digitalisering är spännande.

Under sina studier har Oscar även fått ett särskilt intresse för hur nyetablerade företag förhåller sig till dissonansen mellan det interna och externa förhållningssättet till CSR. Särskilt de etablerade företagen kan ha svårt att integrera hållbarhet i alla led i organisationen.

-Jag är tacksam att vara hos just Entreprenörskapsforum eftersom jag får utföra min praktik i en inspirerande arbetsmiljö. Mina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att bistå med underlag till forskningsarbete, omvärldsbevakning och att uppdatera SWOT-analysen.

Jag är fortfarande relativt ung och kan inte säga exakt vad jag kommer göra i min framtida karriär, men gärna något inom forskning eller entreprenörskap, säger Oscar Swinden.